SCILUTION

เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ทศนิยม 3ตำแหน่ง ยี่ห้อ Ohaus รุ่น PIONEER PA413

฿0.00
เครื่องชั่งระบบดิจิตอล ทศนิยม 3 ตน. ขนาด 410 กรัม ค่าความละเอียด 0.001 กรัม น. Analytical digital Balance รุ่น Pioneer ยี่ห้อ Ohaus รุ่น PA413
  • หมวดหมู่ : เครื่องชั่งน้ำหนัก ดิจิตอล Ohaus
  • รหัสสินค้า : 000341

รายละเอียดสินค้า เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ทศนิยม 3ตำแหน่ง ยี่ห้อ Ohaus รุ่น PIONEER PA413

เครื่องชั่ง ทศนิยม 3 ตำแหน่ง เครื่องชั่งน้ำหนัก OHAUS Precision Balances Model PA413 ยี่ห้อ Ohaus รุ่น PIONEER PA413

เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม  3ตำแหน่ง

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล

ยี่ห้อ Ohaus รุ่น PIONEER PA 413

 

มีรายละเอียด และคุณลักษณะดังนี้

1.            เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าแบบชั่งจากด้านบน แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า(LCD DISPLAY)

2.            สามารถชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ410กรัม (Weighing Capacity)

3.            สามารถอ่านค่าได้ละเอียด  (Readability) 0.001 กรัม และสามารถเลือกค่าความละเอียดในการอ่านผลได้ทั้ง 0.001 กรัมและ 0.01 กรัม

4.            สามารถหักค่าน้ำหนัก ภาชนะ(Tare Range)  ได้ตลอดช่วงการชั่งและมีปุ่ม tare ไม่น้อยกว่า 2 ปุ่ม

5.            สามารถปรับค่าน้ำหนักให้ได้มาตรฐาน (Calibration) โดยใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

6.            มีค่าRepeatabIlIty (Std. dev.) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม

7.            มีค่าLinearity (mg) ไม่เกิน  + 2มิลลิกรัม

8.            มีค่า Taring Time ไม่เกิน 1 วินาที

9.            มีค่า Stabilization Time น้อยกว่า หรือเท่ากับ 3 วินาที

10.         มีตู้กันลมเป็นกระจกใสทั้ง4ด้านและสามารถเปิดแบบเลื่อนได้ 3 ด้าน คือด้านบน,ด้านซ้าย,และด้านขวา เพื่อสดวกต่อการใช้งาน

11.         จานชั่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 120มิลลิเมตร, ทำด้วยแสตนเลสสตีล

12.         สามารถเปลี่ยนหน่วยในการชั่งได้ไม่น้อยกว่า16หน่วย

13.         มีระบบปรับเครื่องให้กลับมาสู่โปรแกรมปกติหรือค่าที่ตั้งไว้จากโรงงาน และมีสวิตซ์ สามารถล็อคค่าเมนูต่างๆที่ทำการ

ตั้งไว้เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลง

14.         มีโปรแกรมการชั่งไม่น้อยกว่า 3 โปรแกรม คือ โปรแกรมการนับจำนวนชิ้น (Past Counting) โปรแกรมการเทียบน้ำหนัก

เป็นเปอร์เซ็นต์ (Percent Weighing) และโปรแกรมชั่งน้ำหนัก (Weighing)

15.         ตัวเครื่องมีโหมดในการชั่งน้ำหนักหักค่าภาชนะได้แบบอัตโนมัติ (Auto Tare) โดยไม่ต้องกดปุ่ม Tare ในครั้งต่อไปของ

การชั่งเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

16.         สามารถตั้งค่าความไวของตัวเลขในการปรับเข้าหาศูนย์ (Auto Zero) ได้ เมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงได้อย่างน้อย

4 ระดับ คือ 0.5 , 1 , 2 และ 5 d ได้

17.         สามารถปรับตั้งค่าสภาวะของเครื่องชั่งให้เหมาะสมกับสถานที่วางเครื่อง (FilterEnvironment) ได้อย่างน้อย 3 ระดับ

คือ low , medium ,high

18.         มีลูกน้ำสำหรับปรับตั้งระดับของเครื่อง โดยติดตั้งอยู่ด้านหน้าเครื่องเพื่อความชัดเจนและสะดวกในการปรับระดับเครื่องชั่ง

19.         มีอุปกรณ์มาตรฐานให้มาพร้อมกับเครื่องคือลูกน้ำปรับระดับของเครื่อง และมี Interface ชนิด RS232 สำหรับต่อกับคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องพิมพ์ผล

20.         สามารถชั่งน้ำหนัก จากทางด้านใต้ของเครื่องได้ (Weigh Below)

21.         เป็นเครื่องชั่งได้มาตรฐาน CE รับรองคุณภาพ ด้าน Compatibility Electromagnetic

22.         มีระบบเตือน เมื่อเครื่องเกิดการขัดข้อง และเตื่อนเมื่อชั่งน้ำหนักเกินพิกัด

23.         ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO9001:2000

24.         รับประกันคุณภาพ 1 ปี

 

Data Sheet pdf