SCILUTION

ข้อมูลการชำระเงิน

บริษัทฯ ไม่ได้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ รบกวนติดต่อขอใบเสนอราคาก่อนโอนเงิน

 

ยอดสินค้าต่ำกว่า 10,000 บาท รบกวนโอนเงินเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด แล้วส่งแฟกซ์ เอกสารการโอนเงินมายัง

บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด

โทรสารหมายเลข 0 2964 8019

Email : [email protected]

บริษัท ฯ จะจัดส่งสินค้าทางพัสดุไปรษณีย์ กรุณาลงรายละเอียดสถานที่ส่งสินค้าด้วยครับ

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร