SCILUTION

เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เครื่องเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน Centrifuge รุ่น CN 1040

฿0.00
เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน Centrifuge รุ่น CN 1040คุณสมบัติเครื่องเหวี่ยงสาร CN 2060โครงสร้างพลา
  • หมวดหมู่ : Centrifuge แบบปรับอนาล็อค
  • รหัสสินค้า : 000172

รายละเอียดสินค้า เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เครื่องเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน Centrifuge รุ่น CN 1040

 เครื่องเหวี่ยงสารให้ตกตะกอ

 Centrifuge รุ่น CN 1040

เครื่องเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน รุ่น CN 1040

แสดงผลความเร็วรอบด้วยมิเตอร์เข็ม
ตั้งเวลาแบบแมคคานิค 0~30 นาที หรือ ทำงานต่อเนื่อง
ความเร็วรอบ 4000 rpm
ระบบป้องกันการเปิดฝาหากเครื่องไม่หยุดหมุน พร้อมแสดงสถานะ
ฝาปิดแบบใสมองเป็นภายใน
ปรับแบบRotor ได้ตามความต้องการ
เสียงเบา
ใช้ไฟฟ้า 220VAC

Rotor select

rotor CA-1508 speed 4000rpm tube 15cc*8
rotor LCA-1512 speed4000rpm tube 15cc*12
rotor LCA-5004 speed4000rpm tube 50cc*4
rotor REA-1520 speed4000rpm tube 1.5cc*20