SCILUTION

มุมหักเหแสง Refrction Tank ชุดทดสอบ Physic ฟิสกส์ ทดลอง การศึกษา กา

฿0.00
การหักเห การสะท้อน แสง มุมสะท้อน มุมหักเหแสง Refrction Tank ชุดทดสอบ ชุดทดลอง ทางฟิสิกส์ ชุดทดสอบ การศึกษา วิทยาศาสตร์ โรงเรียน วิทยาลัย มัธยม มหาวิทยาลัย ทนทาน ผลิตในไทย ฟิสิกส์
  • หมวดหมู่ : Physic experiment ชุดทดลองทางฟิสิกส์
  • รหัสสินค้า : 001257

รายละเอียดสินค้า มุมหักเหแสง Refrction Tank ชุดทดสอบ Physic ฟิสกส์ ทดลอง การศึกษา กา

 การหักเห การสะท้อน แสง มุมสะท้อน มุมหักเหแสง Refrction Tank 

ชุดทดลอง ทางฟิสิกส์ ชุดทดสอบ การศึกษา วิทยาศาสตร์ โรงเรียน วิทยาลัย มัธยม มหาวิทยาลัย ทนทาน ผลิตในไทย ฟิสิกส์ 

 

 ทำจากวัสดดุเหล็กพ่นสี และอะคลิลิค

ช่องแสงส่งเป็นทางด้วยหลอดไฟ Laser doide

ปรับมุมการตกกระทบ สะท้อนได้ตลอดย่าน มุม

แทงอะคลิลิคใส พร้อมเสกลบอกมุม 

 

**** รัับออกแบบ สั่งผลิต ชุดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ตามความต้องการของผู้สอน *******

 

 
 

http://einsteinworld.com/experiments2/

 

 

/* Products stats */