SCILUTION

เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น CN-830

฿0.00
เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน Centrifuge รุ่น CN-830ตั้งเวลาแบบแมคคานิค 0~30 นาที หรือ ทำงานต่อเนื่อง
  • หมวดหมู่ : Centrifuge แบบปรับอนาล็อค
  • รหัสสินค้า : 001006

รายละเอียดสินค้า เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น CN-830

เครื่องปั่นเลือด , ปั่นตกตะกอน , ปั่นเหวี่ยง , เหวี่ยงสาร , เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน , เครื่องเหวี่ยงสาร , เครื่องเหวี่ยงสารตกตะกอน , เครื่องเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน Centrifuge รุ่น CN-830

ตั้งเวลาแบบแมคคานิค 0~30 นาที หรือ ทำงานต่อเนื่อง
ความเร็วรอบ 3000 rpm
ระบบป้องกัน เมื่อเปิดฝา เครื่องจะหยุดหมุน
ฝาปิดแบบใสมองเป็นภายใน
ปรับแบบRotor ขนาด 15 ml x 12
เสียงเบา

ขนาด 290x320x245 มม.

น้ำหนัก 8 กก.

ใช้ไฟฟ้า 220VAC
Rotor select
rotor CA-1508 speed 4000rpm tube 15cc*8
rotor LCA-1512 speed4000rpm tube 15cc*12
rotor LCA-5004 speed4000rpm tube 50cc*4
rotor REA-1520 speed4000rpm tube 1.5cc*20

เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge