SCILUTION

บทความ

รีวิว หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำขนาด 110 ลิตร รุ่น GR110DR ยี่ห้อ Zealway

10-01-2563 09:18:18น.
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำขนาด 110 ลิตร รุ่น GR110DR  ยี่ห้อ Zealway 

คุณลักษณะ

เป็นหม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำรูปทรงแนวตั้ง
หม้อนึ่งลักษณะทรงกระบอก  ภายในหม้อนึ่งขนาดความจุประมาณ 110 ลิตร
- หม้อนึ่ง (Sterilization Chamber)  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 400 มิลลิเมตร  ลึกประมาณ  895 มิลลิเมตร
- หม้อนึ่งมีลักษณะเป็นทรงกระบอก  ภายในทำจากโลหะปลอดสนิม (stainless steel)
สามารถเลือกตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 105°C จนถึง 138ºC
ตัวเครื่องมีระบบหน่วยความจำ สำหรับบันทึกข้อมูลเงื่อนไขต่างๆ ในการทำงานการนึ่งฆ่าเชื้อ  เมื่อผู้ใช้งานได้ตั้งค่าเอาไว้ครั้งหนึ่งแล้ว ตัวเครื่องยังคงสามารถบันทึกทำการฆ่าเชื้อตามแบบที่ผู้ใช้งานได้กำหนดเอาไว้ได้
เครื่องยังสามารถเลือกตั้งเวลาการทำงานได้  ทั้งการตั้งเวลาการนึ่ง , การอบแห้งได้ 
ตัวเครื่องควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Microcomputer control system
บนตัวเครื่องมีหน้าจอแสดงผล ทำหน้าที่แสดงขั้นตอนการทำงานต่างๆ ของตัวเครื่อง
มีโหมดในการทำงานแบบอัตโนมัติ มีให้เลือกใช้งานทั้งหมด 6 โหมด  (Solid mode , Solid with drying mode , Liquid with warming mode , Liquid mode , Waste mode , Agar mode)
มีตะกร้าเหล็กกล้าไร้สนิม 3 ใบ
Heater มีขนาด 4600 วัตต์
ใช้ไฟ 220 V, 50 Hz /60 Hz
รับประกันการใช้งาน 1 ปี