SCILUTION

บทความ

Wile Coffee Moisture Meter วัดความชื้นเมล็ดกาแฟ

10-01-2563 09:18:18น.

เครื่องวัดความชื้นกาแฟ Moisture meter for coffee

รุ่น Wile Coffee ยี่ห้อ FARMCOMP ผลิตภัณฑ์จากประเทศฟินแลนด์

คุณสมบัติทั่วไป 

ประเภทของกาแฟที่สามารถวัดได้ คือ เมล็ดกาแฟพันธุ์อราบิก้า (arabica), เมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้า (robusta), เมล็ดกาแฟเขียว (universal green coffee), เมล็ดกาแฟคั่ว (roasted coffee), 

เมล็ดกาแฟกะลา (parchment coffee) และเมล็ดโกโก้ (cocoa beans)

ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ

ง่ายต่อการปรับเทียบ

ช่วงการใช้งาน 1-38% ขึ้นอยู่กับชนิด

ค่าความถูกต้อง +/- 0.5%

 

 

 

โหมด

 

 

 

ช่วงการวัด

 

 

 

โหมด

 

 

 

ช่วงการวัด

 

 

 

โหมดที่ 1 เมล็ดกาแฟพันธุ์อราบิก้า 

 

 

6 - 27%

 

 

 

โหมดที่ 4 เมล็ดกาแฟคั่ว 

 

 

1 - 13%

 

 

 

โหมดที่ 2 เมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้า 

 

 

6 - 27%

 

 

 

โหมดที่ 5 เมล็ดกาแฟกะลา 

 

 

9 - 36%

 

 

 

โหมดที่ 3 เมล็ดกาแฟเขียว 

 

 

6 - 27%

 

 

 

โหมดที่ 6 เมล็ดโกโก้

 

 

 

4 - 20% • ลักษณะการใช้งานทั่วไป


  เครื่องวัดความชื้นกาแฟรุ่น Wile coffee ใช้หลักการการต้านไฟฟ้า ทำให้มีความรวดเร็วในการวัด โดยใช้เวลาการในวัดประมาณ 5 วินาที 

  รูปลักษณ์สวยงาม ทันสมัย น่าใช้งาน

  ขนาดเล็ก พกพาได้สะดวก มาพร้อมกระเป๋าสะพายพลาสติก 

  ช่องใส่เมล็ดทำจากสแตนเลส ไม่เป็นสนิม

  เหมาะสำหรับนำไปใช้นอกสถานที่ เช่น สวนกาแฟ โรงคั่วกาแฟ เป็นต้น
   

แนะนำการใช้งาน


ใส่เมล็ดลงในช่องใส่ตัวอย่างด้านบนประมาณครึ่งหนึ่ง

เขย่าเพื่อให้เมล็ดแน่น เพื่อลดการเกิดช่องว่างระหว่างเมล็ด

ใส่เมล็ดเพิ่มจนเต็มช่องตัวอย่าง

ใช้ฝาพลาสติกปาดเมล็ดให้พอดีกับช่องใส่ตัวอย่าง

ปิดฝาเครื่อง

ปิดให้วงกลมสแตนเลสด้านบนฝาพอดีกับพลาสติกสีดำ

ดูโหมดจากด้านข้างของเครื่อง

กดปุ่ม ON เพื่อเปิดเครื่อง 

รอตัวเลขปรากฏบนหน้าจอ จากนั้นกดปุ่ม MENU เพื่อเลือกโหมด 

รอประมาณ 5 วินาทีหน้าจอจะปรากฏค่าความชื้น