SCILUTION

อุปกรณ์สำหรับการหดตัวและการขยายตัวคอนกรีตApparatus for Shrinkage and Expansion of Concrete (HSP-540)

CALL 02 964 8018
฿0.00
อุปกรณ์สำหรับการหดตัวและการขยายตัวคอนกรีต Apparatus for Shrinkage and Expansion of Concrete (HSP-540) ขนาดของชิ้นงาน 200 × 200 × 515mm วัดช่วงของมาตรวัดสายตา 0 ~ 10mm ความยาวของแท่งม าตรฐาน 540mm
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : Concrete Testing Machine
  • รหัสสินค้า : 002291

รายละเอียดสินค้า อุปกรณ์สำหรับการหดตัวและการขยายตัวคอนกรีตApparatus for Shrinkage and Expansion of Concrete (HSP-540)

อุปกรณ์สำหรับการหดตัวและการขยายตัวของคอนกรีต (HSP-540) in need Now Now
อุปกรณ์สำหรับการหดตัวและการขยายตัวของคอนกรีต (HSP-540)
 
อุปกรณ์ HSP-540 รุ่นสำหรับการหดตัวและการขยายตัวของคอนกรีต
I. พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ขนาดของชิ้นงาน
100 × 100 × 515mm
150 × 150 × 515mm
200 × 200 × 515mm
วัดช่วงของมาตรวัดสายตา 0 ~ 10mm
ความยาวของแท่งม าตรฐาน 540mm
น้ำหนักสุทธิ ≈ 12 กก