SCILUTION

Sensors หัวตรวจวัด อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์

เครื่องวัดทางวิทยาศาสตร์ จำเป็นต้องมีหัววัด ซึ่งหัวตรวจวัด มีมากมายหลายแบบ โดยบริษัท ซายน์ลุชั่น จำกัด ได้แยกเป็นหมวดหมู่ พิเศษ ให้การค้นหาได้ง่ายตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ใช้งานในห้องแลปวิทยาศาสตร์ และในโรงเรียน ที่ให้เทคโนโลยี่ในการ เรัียนการสอน ทางวิทยศาสตร์ ทั้ง ฟิสิกส์ ชีวะ และเคมี

การใช้งาน ต้องมีเครื่อง Data Logger 

หรือ

LabMate  

แท็บเล็ต Einstein รุ่นใหม่และที่พัฒนาขึ้นใหม่ทั้งหมดนี้เป็นแท็บเล็ต Android แบบเต็มรูปแบบพร้อมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อการศึกษา ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ในตัว 10 ตัวซึ่งใช้กันทั่วไปในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่และเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ภายนอกได้ถึง 8 ชิ้น ได้รับการออกแบบโดยมีแกนหลักร่วมและสามารถใช้ทั้งในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่กว้างขึ้น รวมแอปและซอฟต์แวร

Labmate  เป็นเครื่องมือการศึกษา STEM K-12 เหมาะสำหรับโรงเรียนที่มีแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว จับคู่กับอุปกรณ์ใด ๆ เช่น มือถือ ผ่านทางบลูทูธ หรือสาย USB สำหรับการสำรวจวิทยาศาสตร์กลางแจ้ง

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ einstein ™ใช้เซ็นเซอร์ฟูเรียร์การศึกษารุ่นใหม่ที่มีความแม่นยำสูงกว่าช่วงที่ปรับปรุงและการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต mini-USB

โรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งเซ็นเซอร์มาตรฐาน Fourier Education สามารถใช้งานได้กับแพลตฟอร์ม einstein ™ Learning ผ่านอะแดปเตอร์อินเทอร์เฟซสำหรับเซ็นเซอร์

หัวข้อที่ครอบคลุม:

ชีววิทยา

เคมี

ฟิสิกส์

คณิตศาสตร์

คุณภาพน้ำ

สรีรวิทยาของมนุษย์

สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก

วิทยาศาสตร์โลก

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เซ็นเซอร์ทั้งหมด

NameDetails

เครื่อง Accelerometer (3 แกน)

Ammonium Sensor

เครื่องวัดความเร็วลม

ความกดดัน barometric

เครื่องวัดความดันโลหิต

Bromide Sensor

เซ็นเซอร์แคลเซียม

เซนเซอร์คลอไรด์

เซนเซอร์ CO2

colorimeter

การนำไฟฟ้า Sensor

เซนเซอร์ตรวจจับกระแสไฟฟ้า (± 2.5 A)

เซนเซอร์ตรวจจับกระแส (± 250 mA)

เซ็นเซอร์ระยะทาง

Drop Counter

เซนเซอร์ EKG

เซนเซอร์ตรวจจับค่าประจุไฟฟ้าสถิต

เซนเซอร์เอทานอล

เซนเซอร์วัดอัตราการไหล

NameDetails

ฟลูออไรด์เซนเซอร์

Force Sensor

เคาน์เตอร์ Geiger Muller

อัตราการเต้นหัวใจ (Exercise)

อัตราการเต้นของหัวใจ (Pulse)

ความชื้น + เซ็นเซอร์อุณหภูมิ

เซนเซอร์วัดความชื้น

เซนเซอร์ตะกั่ว

เซนเซอร์ตรวจจับแสง (สามช่วง)

เซ็นเซอร์สนามแม่เหล็ก

ไมโครโฟน

เซ็นเซอร์ไนเตรต

ออกซิเจน (Dissolved) Sensor

เซนเซอร์ออกซิเจน (O2)

เซนเซอร์ออกซิเจน (รวม)

เซนเซอร์ pH

เซ็นเซอร์โฟโตสเก็ต

เซนเซอร์โพแทสเซียม

เซ็นเซอร์วัดความดัน

NameDetails

Rain Collector

Rotary Motion Sensor

เซนเซอร์วัดความเค็ม

Smart Pulley

เซนเซอร์โซเดียม

ความชื้นในดิน

Sound Sensor

spirometer

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิผิว

อุณหภูมิ PT-100 เซนเซอร์

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ

thermocouple

เซนเซอร์วัดความขุ่น

UVA / UVB Sensor

แรงดันไฟฟ้า± 30 TRMS

แรงดันไฟฟ้าเซนเซอร์ (± 2.5V)

แรงดันไฟฟ้า (± 25V)

แรงดันไฟฟ้า Sensor (Triple range)

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา