SCILUTION

Desiccator ตู้ดูดความชื้น ตู้ควบคุมความชื้น

ตู้ควบคุมความชื้น หรือลดความชื้นเป็นอุปกรณ์ในการทำให้อากาศ ภายในภาชนะที่เก็บตัวอย่าง สารเคมี กระดาษ ฟิลม์ อื่น ที่ไม่ต้องการให้มีความชื้นสูง อาศัยการทำงานของระบบ Peltier และ Silicagel ในการลดความชื้นภายในตู้ที่ปิดสนิท ป้องกันอากาศไหลเข้าออก สามารถลคความชื้นลงได้ถึง 35~ 40 %Rh Option สามารถสั่งผลิต การลดความชื้นลงได้ ถึง 10 % 

และสินค้าโครงสร้างโลหะพ่อนสี ลดความชื้นได้ต่ำถึง 5%Rh เป็นสินค้านำเข้าจาก ต่างประเทศ

แสดง 1-9 จาก 9 รายการ