SCILUTION

Viscometer เครื่องวัดความหนืด

 เครื่องวัดความหนืด Viscometer

ทานการไหลต่ำ วิธีหาความหนืดของน้ำมันใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “ Viscometer ” ซึ่งเป็นการจับ

ความหนืดคือการแสดงถึงความยากหรือง่ายในการที่ของเหลวอย่างหนึ่งจะสามารถไหล ไปได้โดยตัวของมันเอง เช่นมีของเหลวอยู่สองชนิดที่มีอุณหภูมิเท่ากัน ชนิดหนึ่งไหลไปได้อย่างง่ายดายหรือเร็ว ในขณะที่อีกชนิดหนึ่งไหลไปได้อย่างเชื่องช้า เราจะพูดว่าของเหลวชนิดแรกมี ความหนืดต่ำหรือน้อยส่วนชนิดที่สองมีความหนืดสูง ดังนั้นจึงอาจให้คำจำกัดความอย่างง่ายๆได้ ว่า ความหนืด คือความสามารถในการต้านทางการไหล ของเหลวใดที่มีความหนืดมากจะมีความ สามารถในการต้านทางการไหลสูง ของเหลวใดที่มีความหนืดน้อย จะมีความสามารถในการต้าน เวลาที่ของเหลวจำนวนหนึ่ง (น้ำมัน) ไหลผ่านรูมาตรฐานที่กำหนดไว้ ณ อุณหภูมิที่กำหนดและViscometer ที่ใช้ในการหาความหนืดมีอยู่หลายระบบด้วยกัน เช่น

นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกา

- Saybolt Universal Viscometer มีหน่วยเป็น “SUS” ซึ่งย่อมาจาก Saybolt Universal Second หรือ Saybolt Furol Viscometer มีหน่วยเป็น “SFS” ย่อมาจาก Saybolt Furol Second

- Redwood Viscometer มีหน่วยเป็น “Rw” นิยมใช้ในสหราชอาณาจักร

- Engler Viscometer มีหน่วยเป็น “E” นิยมใช้ในญี่ปุ่นและยุโรป

- Kinematic Viscometer มีหน่วยเป็น “cSt” เป็นระบบสากล

แสดง 1-12 จาก 12 รายการ