SCILUTION

Fermentor ถังหมัก

ถังหมัก Fermentor
การหมักเป็นกระบวนการเผาผลาญอาหารที่แปลงน้ำตาลเป็นกรด และก๊าซหรือแอลกอฮอล์ มันเกิดขึ้นในยีสต์และแบคทีเรียและในเซลล์กล้ามเนื้อที่ ต้องใช้ ออกซิเจน
 เช่นในกรณีของการหมักกรดแลคติค การหมักก็ใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นเพื่ออ้างถึงการเติบโตของจุลินทรีย์จำนวนมาก
บนอาหารที่มีการเจริญเติบโต โดยมักมีเป้าหมายในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเคมี ที่เฉพาะเจาะจง นักชีวเคมีชาวฝรั่งเศสหลุยส์ปาสเตอร์ 
มักจดจำความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับการหมักและสาเหตุของเชื้อจุลินทรีย์ วิทยาศาสตร์ของการหมักเรียกว่า zymology
แสดง 1-5 จาก 5 รายการ