SCILUTION

Secondhand สินค้ามือสอง มีตำหนิ สินค้าสาธิต

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ท่านมีแต่ ไม่ได้ใช้งาน หรือ เก็บไว้ ขณะนี้สามารถนำมาลงขายได้ใน หมวดนี้ ครับ

หรือท่านผู้ต้องการใช้งานแต่มีงบประมาณน้อย สามารถเข้ามา หาสินค้าราคาประหยัดได้ในหมวดนี้ครับ

เครื่องที่เสนอ รวมถึงเครื่องใหม่ ที่ได้นำไปใช้ในการสาธิตสินค้า และ มีตำหนิแต่ใช้งานได้ดี

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ,เครื่องมือสอง ,เครื่องใช้แล้ว,

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา