SCILUTION

Temp- Humid Chamber ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม

เป็นตู้ที่สามารถกำหนดสภาวะ ของความร้อนและความชื้นภายในตู้ให้มีสภาพ ตามความต้องการของการทดสอบ มีทั้งแบบ คงที่ และโปรแกรมได้

ผลิตในประเทศ และนำเข้าต่างประเทศ


แสดง 1-12 จาก 17 รายการ