SCILUTION

LUX METER LIGHT METER เครื่องวัดแสง

เครื่องวัดแสง แสดงค่าเป็นดิจิตอล ใช้งานง่าย ราคาประหยัด

เครื่องวัดแสง Digital Lux meter Light Meter วัดแสง วัดความเข้มแสง แสง ลักซ์

 ลักซ์มิเตอร์ Lux meter Light Meter  เป็นอุปกรณ์สำหรับการวัดความสว่าง การวัดความเข้มกับความสว่างที่ปรากฏแก่สายตาของคน ซึ่งแตกต่างจากการตรวจวัดพลังงานแสงที่เกิดขึ้นจริง ที่มีแหล่งความสว่าง หรือสะท้อนจากวัตถ​​ุหรือแหล่งกำเนิดแสง

 ลักซ์เป็นหน่วยวัดความสว่างหรือกว่าถูกต้องสว่าง  หน่วยมาตรฐานของการวัดแสงพลังของ เป็นจำนวนค่าคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับความสว่างของเทียนหนึ่งเล่ม

สินค้าราคาพิเศษ มีจำนวนจำกัด 

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา