SCILUTION

Moisture Meter เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น ในแบบต่างๆที่เหมาะสมกับงานที่ต้องการหาความชื้น เช่น

  1. แบบมิเตอร์แสดงผลเป็นตัวเลข
  2. แบบเครื่องชั่งโดยใช้หลักการคำนวณน้ำหนักที่หายไป
  3. แบบDatalogger เก็บ บันทึกข้อมูลแบบต่อเนื่อง
แสดง 1-12 จาก 29 รายการ