SCILUTION

Jar Test

น้ำเสีย ,จาร์เทส, เครื่องแกว่งสารให้ตกตะกอน, เครื่องทดสอบการตกตะกอน

ขั้นตอนการทดสอบ
การตกตะกอนคือการแปลงสารเคมีที่ละลายน้ำได้ (รวมทั้งโลหะ) เข้าไปในอนุภาคที่ไม่ละลายน้ำ การตกตะกอนและการตกตะกอนเป็นสาเหตุของปฏิกิริยาทางเคมีที่ช่วยในการสร้างการรวมตัวกันหรือการจับตัวของอนุภาคดังกล่าวเพื่อให้ง่ายต่อการกำจัดสารละลาย
 

ปริมาณหรือปริมาณตะกอนสารตกตะกอนและ / หรือสารตกตะกอนที่จำเป็นในการตกตะกอนและขจัดโลหะในสารละลายน้ำเสียไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของโลหะดังกล่าวในสารละลายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายอย่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
แสดง 1-2 จาก 2 รายการ