SCILUTION

Centrifuge เครื่องเหวี่ยงตกตะกอน

เครื่องเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน (Centrifuge), เครื่องแยกสาร,เครื่องเหวี่ยงสาร,ให้ตกตะกอน ,แยกสาร

เครื่องเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน (Centrifuge) มีให้เลือกใช้งาน ทุกชนิด ทั้งแบบไฟฟ้า หรือมือหมุน ตามความต้องการของผู้ใช้งาน เครื่องเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน (Centrifuge) ใช้ในการแยกสารที่เบาและหนักออกจากกันโดยการหมุนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบสูง ๆ 

 กระบวนการเหวี่ยงแยก (Centrifuge Process)

วิธีการเหวี่ยงแยก (Centrifuge Process) หลักการทำงานคือ การใช้แรงหนีศูนย์กลาง ซึ่งอาศัยหลักการความแตกต่างกันระหว่างความหนาแน่นของสสาร (น้ำ น้ำมันมะพร้าว และตะกอนต่างๆ) โดยสสารที่มีความหนาแน่น (density) สูงกว่า ในที่นี้คือน้ำและตะกอนจะถูกเหวี่ยงแยกออก ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ระยะเวลาอันสั้นในการผลิตและบรรจุ จึงส่งผลให้มีโอกาสปนเปื้อนต่ำ สามารถรักษาคุณภาพของน้ำมันมะพร้าวได้ดีที่สุด ซึ่งวิธีการนี้สามารถแยกชั้นน้ำและตะกอนออกจากน้ำมันได้อย่างสมบูรณ์ น้ำมันที่ได้มีความเสถียรสูง ปริมาณความชื้นต่ำมาก

 

แสดง 1-12 จาก 30 รายการ