SCILUTION

Muffle Furnace เตาเผาความร้อนสูง

เตาเผาความร้อนสูง ใช้งานงานที่ต้องการให้ตัวอย่างเป็นผงขี้เถ้า โดยให้ความร้อนสูงตั้งแต่ 600 C ถึง 1500 C โดยเตาแบบนี้จะมีฉนวนแบบอิฐทนความร้อนหุ้มอยู่โดยรอบเพื่อให้ความร้อนไม่ออกมาภายนอก และคงความร้อนได้สูงและนาน

แสดง 1-7 จาก 7 รายการ