SCILUTION

Fume Hood Laminar Flow ตู้ดูดควัน

Fume Hood Laminar Flow
Fume Hood, Fume Hood Laminar Flow

Fume Hood หรือ ตู้ดูดควัน หรือที่บางครั้งมักเรียกสั้นๆกันจนติดปากว่า "ฮู้ด (Hood)" คืออุปกรณที่ใช้ดูดไอสารเคมี หรือสารระเหย (Volatile Organic Compounds, VOCs) อาทิเช่น Acetone, Xylene, Formaldehyde, Ethanol เป็นต้น ในห้องปฎิบัติการขณะทำ lab ไม่ว่าจะเป็นจากการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง หรือทางการหายใจก็ตาม เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้ปฎิบัติงานเองและผู้อื่นด้วย

Fume Hood มีลักษณะเป็นตู้มีบานเลื่อนเปิดปิดขึ้นลง ตู้ดูดควันควรทำจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเช่น ไฟเบอร์กราสที่ทนการกัดกร่อน หรือโลหะเคลือบสีอีฟ๊อกซี่

Laminar Flow คือของไหล (ของเหลวหรือแก๊ซ) ที่มีคุณลักษณะการเคลื่อนที่สม่ำเสมอ ราบเรียบ ไม่มีการผันผวน ตรงกันข้ามกับ Turbulent Flow ซึ่งจะมีลักษณะการเคลื่อนที่ผันผวนไปมา กำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ที่แน่นอนไม่ได้ นอกจากนี้แล้วคุณสมบัติพิเศษของ Laminar Flow คือ ความเร็ว แรงดัน และคุณลักษณะอื่นๆ (Flow Properties) ในแต่ละจุดจะเท่ากันหมด (Constant Properties)

Laminar Flow ถือเป็นหัวใจหลักของห้องปลอดเชื้อ (Cleanroom) และตู้ปลอดเชื้อไม่ว่าจะเป็นประเภท Biological Safety Cabinet หรือ Laminar Flow Clean Bench ก็ตาม
แสดง 1-7 จาก 7 รายการ