ชุดทดสอบกระเบื้องมุงหลังคา FREEZE THAW
ชุดทดสอบกระเบื้องมุงหลังคา แบบร้อน ฝน Heat Rain Experiment
ชุดทดสอบกระเบื้องมุงหลังคา แบบร้อน และเปียก
เครื่องทดสอบการกระแทก
Mixing substances Three-Dimensional Rotating Mixer Model RH-18.
เครื่องปั่นสั่นสะเทือน HS-25 Rocking Shaker
Computer Servo Control Tensile Tester Model HD-B609B-S
เครื่องวัดความหนา Coating Meter Gardco Model Posipen®
เครื่องวัดความหนา Coating Meter Gardco model Pro Gauge II®
เครื่องวัดความหนา Coating Meter Gradco Model Pentest Thickness Gauge
เครื่องวัดความหนาสี วัดเคลือบสีบน โลหะ และ อโลหะ รุ่น PosiTest
ชุดทดสอบกระเบื้องมุงหลังคาแบบร้อน และเปียก Heat Rain Tile experiment
Magnetic stirrer เครื่องกวนสาร Stirrer เครื่องละลายสารเคมี Diligent with Stirrer Model ST-900T
อ่างน้ำควบคุมความเย็น Cooling Bath
Hanyang Scientific เครื่องเขย่า shaker shaking orbital sรุ่น OS-300
เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น CN 2200
เครื่องทดสอบความหนืดแบบแอสฟัลต์ (SYD-4508D) Asphalt Ductility Tester (SYD-4508D)
เครื่องวัดความดันแบบเดี่ยว Single-lever Consolidometer (triplex high-pressure) (WG)
เครื่องมือทดสอบสามแกนที่ควบคุมด้วยความเครียด (TSZ30-2.0)
เครื่องมือทดสอบสามแกน (TSZ-1/3)
เครื่องทดสอบ Triaxial แบบเต็มรูปแบบอัตโนมัติ (TSZ-1)
เครื่องเขย่าไฟฟ้าแบบมาตรฐาน (ZBSX-92A)
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน High Speed Centrifuge Supra 25K
เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน High Speed Centrifuge Supra 22K
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน High Speed Centrifuge Ultra4.0
เครื่องปั่นเลือด เครื่องปั่นเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน Large Centrifuge Continent 512R Plus
เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน High Speed Centrifuge Ultra5.0
เครื่องวัด pH , Conductivity , TDS , Salinity and Temperature รุ่น PCSTestr 35
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องเขย่าแนวตั้ง Funnel shaker MODEL VD-12-2S
เครื่องเขย่าแนวตั้ง Funnel shaker รุ่น VD 6
เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน LED Digital Overhead Stirrer Model OS20-S
เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน LED Digital Overhead Stirrer Model OS40-S
เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น CN-3202
เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น CN 2060
เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น C-12B
เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน DC Stirrer, Over Head Stirrer HSIANGTAI รุ่น BLG-4D
เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน DC Stirrer, Over Head Stirrer HSIANGTAI รุ่น BL-300
เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน DC Stirrer, BLGM Type Stirrer รุ่น BLGM Series
เครื่องกวนสาร แบบให้ความร้อน ( Hot Plate stirrer ) รุ่น HTS 1003
เครื่องกวนผสมสารและให้ความร้อน Digital Magnetic Stirrer Hot Plate (heating stirring) รุ่น TP-350S
เครื่องกวนสารให้ความร้อน Hotplate Magnetic Stirrer Model MS7-H550-Pro
เครื่องกวนสารแบบให้ความร้อน Hot Plate stirrer Mtops รุ่น MS-300HS
HOMOGENIZER HIGH MIXER Dispenser เครื่องผสม เครื่องปั่นผสม โฮโมจีไนเซอร์ มิกเซอร์ HG-202
ล้างผัก อาหาร ทำความสะอาดด้วย โอโซน Ozone Ultrasonic รุ่น KD-6002
HOMO HIGH MIXER Dispenser เครื่องผสม เครื่องปั่นผสม โฮโมจีไนเซอร์ มิกเซอร์ HD-402
ก้านดูดแท่งแม่เหล็กกวนสาร PTFE stirrer rod
เครื่องทดสอบแรงดึง Tensile Testing machine economic cost
เครื่องเขย่า สำหรับแม่พิมพ์คอนกรีต (ZH.DG-80)Vibrating Table For Concrete Mould (ZH.DG-80)
เครื่องทดสอบความเหนียว Ductility Tester (SYD-4508B)
อ่างควบคุมความร้อนน้ำมัน Circulator oil ฺBath Model COB-XX : HYSC Korea

                  
Sitemap หมวดหมู่