เครื่องวัดความชื้น Moisture Analysers Moisture Balance MB-25
เตาเผาความร้อนสูง Muffle Furnace Model XKL15
ชุดตรวจวัดสภาพอากาศ WatchDog 2550 Weather Station
ชุดตรวจวัดสภาพอากาศ วัดความเร็วลม WatchDog 2900ET Weather Station
ตรวจสอบสภาพแวดล้อม 5-in-1 Weather Station with Lightning Detection
สถานีอากาศแสดงผลด้วยจอสี AcuRite Pro พร้อมความเร็วลAcuRite Pro Color Weather Station with Wind Speed
เตาเผาความร้อนสูง Muffle Furnace รุ่น MF-27
เตาเผาความร้อนสูง Muffle Furnace HYS รุ่น MF-SERIES
เครื่องเขย่า incubator shaker ตู้บ่มเพาะเชื้อ shaking incubator รุ่น SI-series
ตู้บ่มเชื้อ Incubator Model DI-series Temp RT+5 C - 60 C
LOW TEMP INCUBATOR BI-series From Han Yang KOREA
เตาหลุมความร้อน , HEATING MANTLE รุ่น MS-DMB
เครื่องให้ความร้อน , Hot plate , เตาความร้อน , เพลทความร้อน อุณหภูมิ hotplate รุ่น SH-series
เตาความร้อน Hotplate รุ่น HP-01 ราคาประหยัด
เครื่องเขย่าผสม Shaker MIU lab model GS-20
ตู้อบความร้อน Drying Oven High Temp Convection Oven 350 C 450 C
GLOSS METER เครื่องวัดความเงา,เครื่องวัดความเงาสี,เครื่องทดสอบความเงา,model HP-380
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณรวมของคาร์บอนอินทรีย์ (Total Organic Carbon) TOC Analyzer รุ่น TOC-2000
แผ่นยาง สำหรับ BURSTING STRENGTH TESTER
เครื่องทดสอบแรงดึง SJX Electric Vertical Test Stand รุ่น SJX Series
เครื่องบด แนวตั้ง Vertical Mill VM-series
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Radwag WTC Series PRECISION BALANCE
เครื่องชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอล 4 ตน. Ohaus Pioneer Model PA214
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น Thermo Hygrometer Model 6284
เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น, Thermo-Hygrometer รุ่น 986H with external Temperature Probe
เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ เครื่องวัดอุณหภูมิอากาศ Hygro-Thermometer Model A2000-TH
Magnetic Stirrer เครื่องกวนสาร 12 ตำแหน่งรุ่น ST-1200L
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน MTOP MODEL MS-SERIES
เครื่องตรวจสภาพอากาศ เครื่องมือตรวจวัดอากาศ Weather station
เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น MCD 250
เครื่องวัดความนำไฟฟ้า Conductivity Meter รุ่น CyberScan Con11
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ Conductivity Meter รุ่น CyberScan CON 6000
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า TDS/Conductivity Meter รุ่น CyberScan CON 1500
GLOSS METER เครื่องวัดความเงา,เครื่องวัดความเงาสี,เครื่องทดสอบความเงา AG-106B
แท่งแม่เหล็กกวนสาร Magnetic Bar
คิวเวท ควอท กลาส Glass Cuvette 10 mm.
เครื่องเขย่าสาร Orbital Shaker Model GS-10
เครื่องเขย่าสาร Orbital Shaker Model GS-30
เครื่องสเปกโทรสโฟโตมิเตอร์ Spectrophotometer Model V-5100H Visible
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน HOMO MOXER HM1200D HD1200D
เครื่องทดสอบการละลายของยา Dissolution RC-6 ยา
เครื่องวัดความหนาสี เครื่องวัดความหนาผิว เคลือบผิว ultrasonic รุ่น CM-8826FN
เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน Wireless Rain Gauge with Temperature Rain Gauge MODEL: WH0203
เครื่องวิเคราะห์ ควบคุม ค่าการนำไฟฟ้าConductivity, Controller 6308CT
เครื่องผสมอาหารเครื่องผสมอาหารแบบสูง HOMOGENIZER HIGH MIXER DispenserHM-302
เครื่องกวนสารแบบก้าน DC Stirrer model MS-3040
Video Borescope กล้องส่องในพื้นที่แคบ ในท่อ ช่องขนาดเล็ก BS 150
เครื่องปั่นเลือด โลหิต Hematocrit Centrifuge Model HCD 2000
เครื่องปั่นเลือด เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น H-240
ตู้ควบคุมความชื้น อุณหภูมิ Temp-Humid Chamber Diligent รุ่น TH-2060

                  
Sitemap หมวดหมู่