เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น CN-830
เครื่องปั่น เหวี่ยงสาร ให้ตกตะกอน Mini Centrifuge รุ่น Mini-10K+
เครื่องปั่น เหวี่ยงสาร ให้ตกตะกอน Mini Centrifuge Model Mini-series
เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge CN650R
เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น MCD-250R
เครื่องปั่นเลือด เครื่องปั่นเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน High Capacity Refrigerated Centrifuge Model DLM12L
เครื่องปั่นเลือด ปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน Medical Centrifuge Union 55R
เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น CN350RD
เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น CN 650R
เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น MCD 250R
เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น CN 650RD
เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge CN350R
เครื่องวัดความชื้นเมล็ดกาแฟ Coffee Moisture Meter รุ่น GMK-303C
เครื่องวัดสี Color Meter วัดสี Lovibond® Color Measurement Model SV-100
กล่องดำแสงยูวี BTU-6 Black-box type UV analyzer
เครื่องวัด วัดสีของเหลว Lico® 620 Colorimeter
ครื่องทำน้ำเย็น รุ่น CB-30
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า Ec/TDS/Temp Bench Top Meter รุ่น VisionPlus EC3175
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า Waterproof Handheld Model CyberScan CON 400 for Conductivity
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า(Conductivity) แบบปากกา(กันน้ำ) ECScan high
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) แบบปากกา (กันน้ำ) รุ่น ECScan Low+
Bante 950 Precision Bante 950 ค่าการนำไฟฟ้าที่เที่ยงตรง / TDS / ความเค็ม / ความต้านทานต่ออุณหภูมิ /
ไอออนอิเลคโทรดที่เลือก Ion Selective Electrode
เครื่องวัดความเปรี้ยว กรดผลไม้ Fruit Acidity Meter รุ่น GMK-835N
เครื่องวัดความเปรี้ยว กรดผลไม้ Fruit Acidity Meter รุ่น GMK-835F
เครื่องวัดความหวาน ความเค็มและดัชนีหักเห Brix Refractometer Brix meter Brix Sugar brix รุ่น RHB 92
เครื่องทำน้ำเย็น Water Circulating Cooling Bath Diligent รุ่น REF-D 23
เครื่องทำความเย็นยิ่งยวด Deep Freeze Refrigerant Diligent รุ่น REF-32 แนวนอน
Cold trap เครื่องทำน้ำเย็น Cooling Bath รุ่น CT-4
เครื่องทำความเย็น , Water Circulating Cooling Bath Bluepard Model MP-series
โพลารีมิเตอร์ รุ่น IP-digi series
โพลารีมิเตอร์ POL-200 Semiautomatic
GT SONIC D-series ultrasonic cleaners เครื่องล้างความถี่สูง เครื่องล้าง ทำความสะอาด เครื่อง เครื่องส
เครื่องนับโคโลนี colony counter รุ่น HYC-560
เครื่องกลั่นน้ำ น้ำสะอาด distillator รุ่น WCS-8L แบบกลั่น 8 ลิตร / ชม.
เครื่องกลั่นน้ำ waterdistill น้ำสะอาด รุ่น WCS-4L
เครื่องกลั่นน้ำ Water Purifier รุ่น SCSJ-V
เครื่องกลั่นน้ำ Water Purifier รุ่น SCSJ-IV
ตู้ดูดความชื้น ควบคุมความชื้น ลดความชื้น แบบใช้สารเคมีและชุดควบคุม รุ่น DE-90LD ขนาด90 ลิตร
pH meter ph tester pH indicator เครื่องวัดกรด ด่าง เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง รุ่น 630
เครื่องวัดความหนืด SYD-265E Asphalt Kinematic Viscometer (Capillary Method) ยางมะตอย
Stand Base for Zahn Cup ขาตั้งสำหรับช่วยงานการวัด Zahn cup
Viscometer Gardco / DIN 4mm Viscosity Cup แบบจับเวลา
เครื่องวัดความหนืด Digital Viscometer Capillary Viscometer Washer (Heavy Oil) (SYD-265-2)
เครื่องวัดความหนืด Digital Viscometer Engler Viscometer (Digital Display) (WNE-1C)
เครื่องวัดความหนืด Digital Viscometer WNE-1B Engler Viscometer (Double Units
เครื่องวัดความหนืด Digital Viscometer รุ่น NDJ-5S
เครื่องวัดความหนืด แสดงค่าแบบเข็ม NDJ-1 Rotational Viscometer (finger
เครี่องล้างความถี่สูง Ultrasonic Cleaner รุ่น JTS-1072 ขนาด 360 ลิตร ในงานอุตหกรรมขนาดใหญ่
เครี่องล้างความถี่สูง Ultrasonic Cleaner รุ่น JTS-1060 ขนาด 300 ลิตร เหมาะกับงานอุตสหกรรม

                  
Sitemap หมวดหมู่