เครื่องวัดความเค็ม Refractometer salt meter salt refractometer เกลือ RHS 28ATC
เครื่องกลั่นน้ำ Water Purifier รุ่น SCSJ-I, 15L/hr RO+DI for HPLC AA GC
เครื่องวัดฝุ่น Mini Particle Counter PM2.5 PM10 Meter DT-96
Personal Particle Counter เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ รุ่น PAR-0001
ตู้ควบคุมความชื้น Desiccator cabinet รุ่น DE-57 AD ทำจากพลาสติก ขนาด57ลิตร ลดความชื้นได้ 40 RH
ตู้ลดความชื้น , Desiccator Cabinet แบบใช้ชุดควบคุม รุ่น DE-325LD
ตู้ดูดความชื้น Desiccator Cabinet แบบใช้ Silica gel Model DE-57 ทำจากพลาสติก
ตู้ลดความชื้นด้วยไฟฟ้า Dry Cabinet Diligent รุ่น DE-57A แบบอนาล็อค พร้อมแสดงผล
ตู้ดูดความชื้น ควบคุมความชื้น ลดความชื้น แบบใช้ชุดควบคุม ดิจิตอล รุ่น DE-360LD ขนาด 360 ลิตร
ตู้ดูดความชื้นรุ่น DE-20L ขนาด20ลิตร ทำจากพลาสติก ลดความชื้นด้วยซิลิกาเจลไฟฟ้า พร้อมแสดงผล ดิจิตอล
ตู้ดูดความชื้น Desicator Cabinet แบบใช้ Silica gel Model DE-80 desiccator cabinet
ตู้ควบคุมความชื้น Desiccator Dry cabinet รุ่น DE-80AD วัสดุพลาสติก ทนการกัดกร่อน เก็บสารเคมี
ตู้ลดความชื้นด้วยไฟฟ้า Desiccator Dry Cabinet Diligent รุ่น DE-80A ทำจากพลาสติก ขนาด 80 ลิตร
งานแสดงสินค้า Food Pack Asia 2018
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นด้วยหัววัดภายนอก S500-EX-GSM
เครื่องเขย่า ตู้บ่มเพาะเชื้อ shaking incubator Model SI-100A
เครื่องวัดความเค็ม อาหาร food salt GWON salt รุ่น GMK 5XX
เครื่องวัดการหักแสง ABBE DIGITAL REFRACTOMETER รุ่น WYA-2S
เครื่องวัดความหวาน MASTER series Refractometer รุ่น MASTER-53M ยี่ห้อ ATAGO
เครื่องวัดความเร็วลม Digital Anemometer รุ่น AM-4836V
เครื่องวัดความเร็วลมแบบถ้วย 3 CUP Weather Anemometer and Direction รุ่น AM-4836C
เครื่องวัดความเร็วและปริมาตรลม Anemometer Air Velocity Volume Meter รุ่น DT-620
เครื่องวัดความเร็วและทิศทางลม Anemometer Air Velocity Volume meter รุ่น DT-8880
เครื่องวัดความเร็วลม Anemometer รุ่น AR-816
เครื่องวัดความเค็มอาหาร Digital Salt Check Meter รุ่น GMK 545A
เครื่องวัดความเค็มในอาหาร Digital Salt Check Meter รุ่น GMK-525N
เครื่องวัดความหวาน กรดผลไม้ Fruits Sugar-Acid Meter(Brix Fruits Acidity Meter) รุ่น GMK-706AC
เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดความเค็ม Brix-Salt Digital Refractometer รุ่น DBS-1
เตาเผาความร้อนสูงCeramic Fiber Muffle Furnace Model SX3 Series
เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดความเค็ม แบบดิจิตอล Digital Refractometer รุ่น EDR Series
เครื่องวัดความหวาน Automatic Refractometer รุ่น IR series E
ชุดทดสอบอะไมโลสในข้าวหอมมะลิ Small Set
ชุดทดสอบอะไมโลสในข้าวหอมมะลิ Medium Set
ชุดทดสอบ อะไมโลส ในข้าวหอมมะลิ Max Set
เครื่องวิเคราะห์โลหะ Atomic Absorption Spectrophotometer AAS รุ่น WFX-320
เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก Atomic Absorption Spectrophotometer AAS รุ่น WFX-130A
เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก Atomic Absorption Spectrophotome AAS รุ่น AA-7001
เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก Atomic Absorption Spectrophotometer AAS รุ่น AF7500
เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก Atomic Absorption Spectroscopy AAS รุ่น AA-7000
เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก Atomic Absorption Spectroscopy AAS รุ่น AA-7010
เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของอะตอม Atomic Absorption Spectroscopy AAS รุ่น AA-7002A
เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก Atomic Absorption Spectroscopy AAS รุ่น SP-3800
สเปกโตรมิเตอร์ Atomic Absorption Spectrophotometer AAS รุ่น SP-3500
เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของอะตอม Atomic Absorption Spectroscopy AAS รุ่น AA-7003A
เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก Atomic Absorption Spectrophotometer AAS รุ่น AA320N
เครื่องย่อยสลายตัวอย่างด้วยระบบไมโครเวฟ Microwave Digestion System รุ่น MWD-600
เครื่องวัดความเร็วลมและเครื่องวัดลม Air-flow Anemometer รุ่น AR-856A
เครื่องวัดความเร็วลม Thermo Anemometer รุ่น GM-8908
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ Steam Sterilizer Autoclave รุ่น BKQ-B-II Series ยี่ห้อ BIOBASE
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ Autoclave ZEALWAYรุ่น GI series

                   
Sitemap หมวดหมู่