เครื่องวัดการดูดกลืนแสง Visible Spectrophotometer รุ่น AE-VIS721
เครื่องวัดความเร็วและทิศทางลม Anemometer Air Velocity Volume meter รุ่น DT-8880
เครื่องกวน , hotplate stirrer , เครื่องกวนสารให้ความร้อน , hot plate magnetic stirrer รุ่น MS400
Magnetic Stirrer เครื่องกวนสาร เครื่องผสมสาร เครื่องกวนสารเคมี 15 Position Model ST-1500LED
Magnetic Stirrer เครื่องกวนสาร เครื่องคนสาร เครื่องปั่นสารเคมี หลายตำแหน่งรุ่น ST-1500EC
Magnetic Stirrer เครื่องคนสาร เครื่องปั่นสารเคมี เครื่องกวนสาร12 ตำแหน่งรุ่น ST-1200LED หลายตำแหน่ง
Magnetic Stirrer เครื่องกวนสาร เครื่องคนสาร เครื่องปั่นสารเคมี หลายตำแหน่ง รุ่น ST-1200EC
เครื่องกวนสาร เครื่องคนสาร เครื่องปั่นสารเคมี Magnetic Stirrer รุ่น ST-900LED เครื่องกวนหลายตำแหน่ง
เครื่องกวนสาร Magnetic Stirrer รุ่น ST-900EC เครื่องกวนหลายตำแหน่ง
เครื่องกวนสาร Magnetic Stirrer รุ่น ST-500 EC เครื่องกวนหลายตำแหน่ง
เครื่องกวนสาร เครื่องคนสารละลาย Magnetic Stirrer รุ่น ST-500LED
Magnetic Stirrer เครื่องกวนสาร รุ่น ST-2
Magnetic Stirrer เครื่องกวนสาร รุ่น ST-EC
เครื่องกวนสาร Magnetic stirrer รุ่น ST-1
ตู้เทียบสี ตู้แสงเทียบสี เปรียบเทียบสี วัดสี light Matching Box รุ่น S-60
เครื่องวัดความเค็ม Refractometer salt meter salt refractometer เกลือ RHS 28ATC
เครื่องกลั่นน้ำ Water Purifier รุ่น SCSJ-I, 15L/hr RO+DI for HPLC AA GC
เครื่องวัดฝุ่น Mini Particle Counter PM2.5 PM10 Meter DT-96
Personal Particle Counter เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ รุ่น PAR-0001
ตู้ควบคุมความชื้น Desiccator cabinet รุ่น DE-57 AD ทำจากพลาสติก ขนาด57ลิตร ลดความชื้นได้ 40 RH
ตู้ลดความชื้น , Desiccator Cabinet แบบใช้ชุดควบคุม รุ่น DE-325LD
ตู้ดูดความชื้น Desiccator Cabinet แบบใช้ Silica gel Model DE-57 ทำจากพลาสติก
ตู้ลดความชื้นด้วยไฟฟ้า Dry Cabinet Diligent รุ่น DE-57A แบบอนาล็อค พร้อมแสดงผล
ตู้ดูดความชื้น ควบคุมความชื้น ลดความชื้น แบบใช้ชุดควบคุม ดิจิตอล รุ่น DE-360LD ขนาด 360 ลิตร
ตู้ดูดความชื้นรุ่น DE-20L ขนาด20ลิตร ทำจากพลาสติก ลดความชื้นด้วยซิลิกาเจลไฟฟ้า พร้อมแสดงผล ดิจิตอล
ตู้ดูดความชื้น Desicator Cabinet แบบใช้ Silica gel Model DE-80 desiccator cabinet
ตู้ควบคุมความชื้น Desiccator Dry cabinet รุ่น DE-80AD วัสดุพลาสติก ทนการกัดกร่อน เก็บสารเคมี
ตู้ลดความชื้นด้วยไฟฟ้า Desiccator Dry Cabinet Diligent รุ่น DE-80A ทำจากพลาสติก ขนาด 80 ลิตร
งานแสดงสินค้า Food Pack Asia 2018
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นด้วยหัววัดภายนอก S500-EX-GSM
เครื่องเขย่า ตู้บ่มเพาะเชื้อ shaking incubator Model SI-100A
เครื่องวัดความเค็ม อาหาร food salt GWON salt รุ่น GMK 5XX
เครื่องวัดการหักแสง ABBE DIGITAL REFRACTOMETER รุ่น WYA-2S
เครื่องวัดความหวาน MASTER series Refractometer รุ่น MASTER-53M ยี่ห้อ ATAGO
เครื่องวัดความเร็วลม Digital Anemometer รุ่น AM-4836V
เครื่องวัดความเร็วลมแบบถ้วย 3 CUP Weather Anemometer and Direction รุ่น AM-4836C
เครื่องวัดความเค็มอาหาร Digital Salt Check Meter รุ่น GMK 545A
เครื่องวัดความเค็มในอาหาร Digital Salt Check Meter รุ่น GMK-525N
เครื่องวัดความหวาน กรดผลไม้ Fruits Sugar-Acid Meter(Brix Fruits Acidity Meter) รุ่น GMK-706AC
เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดความเค็ม Brix-Salt Digital Refractometer รุ่น DBS-1
เตาเผาความร้อนสูงCeramic Fiber Muffle Furnace Model SX3 Series
เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดความเค็ม แบบดิจิตอล Digital Refractometer รุ่น EDR Series
เครื่องวัดความหวาน Automatic Refractometer รุ่น IR series E
ชุดทดสอบอะไมโลสในข้าวหอมมะลิ Small Set
ชุดทดสอบอะไมโลสในข้าวหอมมะลิ Medium Set
ชุดทดสอบ อะไมโลส ในข้าวหอมมะลิ Max Set
เครื่องวิเคราะห์โลหะ Atomic Absorption Spectrophotometer AAS รุ่น WFX-320
เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก Atomic Absorption Spectrophotometer AAS รุ่น WFX-130A
เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก Atomic Absorption Spectrophotome AAS รุ่น AA-7001
เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก Atomic Absorption Spectrophotometer AAS รุ่น AF7500

                  
Sitemap หมวดหมู่