SCILUTION

หมู่สินค้า

เครื่องวัดความชื้น ในแบบต่างๆที่เหมาะสมกับงานที่ต้องการหาความชื้น เช่น

  1. แบบมิเตอร์แสดงผลเป็นตัวเลข
  2. แบบเครื่องชั่งโดยใช้หลักการคำนวณน้ำหนักที่หายไป
  3. แบบDatalogger เก็บ บันทึกข้อมูลแบบต่อเนื่อง

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา