ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (1220)
 Made in Thailand สินค้าเครื่องมือผลิตในประเทศไทย
 สินค้าโปรโมชั่นประจำเดือน
Air Shower And Pass Box
Auto Pipette ปิเปต
Accessory สินค้าอื่น ๆ
Autoclave หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
Anemometer เครื่องวัด ความเร็วลม ปริมาตรลม
atomic absorption เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก AAS
Amylose ชุดทดสอบ อะไมโลส ในข้าวหอมมะลิ
Brix Salt เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดความเค็ม
Centrifuge เครื่องเหวี่ยงตกตะกอน
Consumer Product สินค้าสิ้นเปลือง, พลาสติก แก้ว
Citric Meter เครื่องวัดความเปรี้ยว กรดผลไม้
Conductivity Meter เครื่องวัดความนำไฟฟ้า
Cart รถเข็น แสตนเลส
Color Meter LIGHT BOX เครื่องวัดสี
colony counter
Data Logger เครื่องเก็บข้อมูล เครื่องบันทึก
Cooling Bath Circulating อ่างน้ำ ทำความเย็น
Dessicator ตู้ดูดความชื้น ตู้ควบคุมความชื้น
Design by order สินค้าสั่งทำพิเศษ
Disolve Oxygen Meter เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ
Dehumidifier เครื่องลดความชื้นอากาศในห้อง
Electronic Balance เครื่องชั่งน้ำหนัก ดิจิตอล
Evaporator เครื่องกลั่น ระเหยแห้ง
Environmental Equipment สิ่งแวดล้อม
Freezer ตู้แช่ ตู้เก็บตัวอย่าง ตู้เย็น
Fermentor ถังหมัก
Fume Hood Laminar Flow ตู้ดูดควัน
Grinding , Milling เครื่องบด
Glass ware Plastic เครื่องแก้ว อุปกรณ์ สิ้นเปลือง
GAS Detector เครื่องวัดก๊าซ
Gloss Meter เครื่องวัดความเงา มันวาว
Gas Chromatograph GC แก๊ส โครมาโตกราฟ
Growth Chamber ตู้เพาะเมล็ดพืช
HPLC เครื่องแยกสารความดันสูง
Hotplate เตาความร้อน
Heating Mantle, Block เตาความร้อนแบบหลุม
Incubator ตู้บ่มเชื้อ
Jar Test
LUX METER LIGHT METER เครื่องวัดแสง
Leak Tester,Packing Seal Test ทดสอบรอยรั่ว
Muffle Furnace เตาเผาความร้อนสูง
Moisture Meter เครื่องวัดความชื้น
Microscope CCD กล้องจุลทรรศน์
Oven ตู้อบ ตู้อบความร้อน ตู้อบไฟฟ้า ตู้อบแห้ง
Physic experiment ชุดทดลองทางฟิสิกส์
Particle Counter
Polarimeter โพลาริมิเตอร์
Pharmazutical เครื่องทดสอบสำหรับโรงงานผลิตยา
pH Meter เครื่องวัดกรด ด่าง
Spectrophotometer สเปกโตรมิเตอร์ สเปกโตสโกปี
Salt TDS Metrเครื่องวัดความเค็ม
Sensors หัวตรวจวัด อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์
Service บริการ ซ่อม ดัดแปลง ให้คำแนะนำ เครื่องมือ
Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง ความดังเสียง
Secondhand สินค้ามือสอง มีตำหนิ สินค้าสาธิต
Stirrer เครื่องกวนสาร คน ปั่น เขย่าสาร ผสมสาร
Soil Testing เครื่องทดสอบสภาพดิน
Testing Instruments NDT เครื่องทดสอบแบบไม่ทำลาย
Temp- Humid Chamber ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม
Thermometer Temperature Meter เครื่องวัดอุณหภูมิ
Tachometer เครื่องวัดความเร็วรอบ
Thickness Coating Meterเครื่องวัดความหนา ผิวเคลือบ
Turbidity เครื่องวัดความขุ่น
Thermo -Hygro Meter Display อุณหภูมิ-ความขื้น
Testing Material Instrument เครื่องทดสอบวัสดุ
Testing Machine Instruments เครื่องทดสอบวัสดุ Test
Ultrasonic Bath Cleaner เครี่องล้างความถี่สูง
Vacuum/Pressure Pump ปั้มสูญญากาศ ปั้มอัดอากาศ
Viscometer เครื่องวัดความหนืด
Video Borescope
Water Bath, Oil Bath อ่างน้ำร้อน
Water Distill Deionizer เครื่องกลั่นน้ำ
Weather Station ชุดอุตุนิยมวิทยา
Exhibition งานแสดงสินค้า


สินค้า/บริการ >> ดัชนีราคา

Made in Thailand สินค้าเครื่องมือผลิตในประเทศไทย View All
 Digital PID Temp Controller ราคา 0.00 บ.
 Magnetic Stirrer เครื่องกวนสาร 12 ตำแหน่ง รุ่น ST-1200N ราคา 0.00 บ.
 Magnetic Stirrer เครื่องกวนสาร 12 ตำแหน่งรุ่น ST-1200L ราคา 0.00 บ.
 Magnetic Stirrer เครื่องกวนสาร แบบความเร็วรอบช้า รุ่น ST-LS ราคา 0.00 บ.
 Temp Humid chamber Diligent Model TH-125L ราคา 0.00 บ.
 Temp Humid chamber Diligent Model TH-250L ราคา 0.00 บ.
 Temp Humid chamber Diligent Model TH-440L ราคา 0.00 บ.
 Temp Humid chamber Diligent Model TH-800L ราคา 0.00 บ.
 Water Bath Diligent รุ่น nbsp;Circulator Water Bath Model CWB-75 ราคา 0.00 บ.
 ชุดทดสอบกระเบื้องมุงหลังคา FREEZE THAW ราคา 350,000.00 บ.
 ชุดทดสอบกระเบื้องมุงหลังคา แบบร้อน ฝน Heat Rain Experiment ราคา 0.00 บ.
 ชุดทดสอบกระเบื้องมุงหลังคา แบบร้อน และเปียก ราคา 0.00 บ.
 ชุดทดสอบการเกิดตะกรันในน้ำ Deposit Monitoring Unit ราคา 0.00 บ.
 ตู้ควบคุมความชื้น ตู้ลดความชื้นด้วยไฟฟ้า( Dessicator )DiLigent รุ่น DE 57A ราคา 27,000.00 บ.
 ตู้ควบคุมความชื้น อุณหภูมิ Temp-Humid Chamber Diligent รุ่น TH-2060 ราคา 0.00 บ.
 ตู้ดูดความชื้น ควบคุมความชื้น ลดความชื้น แบบใช้สารเคมีและชุดควบคุม รุ่น DE-90LD ขนาด90 ลิตร ราคา 0.00 บ.
 ตู้ดูดความชื้น ตู้ควบคุมความชื้น ตู้ลดความชื้น ( Dessicator ) แบบใช้สารเคมี DE 57 ราคา 17,000.00 บ.
 ตู้บ่ม Incubator Diligent รุ่น POR 40 ราคา 0.00 บ.
 อ่างน้ำร้อน Water Bath 90 C ปริมาตร 1000 ลิตร ราคา 0.00 บ.
 อ่างน้ำร้อน Water Bath 90 C ปริมาตร 75 ลิตร ราคา 75,000.00 บ.
 อ่างน้ำร้อน Water Bath Diligent Water Bath , WBR-6 L , Dia 26 cm. Deep 11.8 cm. digital controller , ราคา 17,000.00 บ.
 อ่างน้ำร้อน Water Bath Diligent รุ่น WB-10-DTS ราคา 28,000.00 บ.
 อ่างน้ำร้อน Water Bath Diligent รุ่น WW 14 ราคา 28,000.00 บ.
 อ่างน้ำร้อน Water Bath รุ่น WB D23 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องกลั่นน้ำ DiLigent WSS-8L ราคา 0.00 บ.
 เครื่องกลั่นน้ำ Water Distill DiLigent รุ่น WSS-4L ระบบกลั่นครั้งเดียว ราคา 0.00 บ.
 เครื่องกลั่นน้ำ Water Distill DiLigent รุ่น WSS-4LE Silica heater ราคา 55,000.00 บ.
 เครื่องกลั่นน้ำ Water Distill DiLigent รุ่น WSS-4LE Silica heater ราคา 0.00 บ.
 เครื่องกลั่นน้ำ Water Distill DiLigent รุ่น WSS4LD ราคา 0.00 บ.
 เครื่องทดสอบการกระแทก ราคา 0.00 บ.
 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตู้บ่ม DILIGE - LIN-20 ราคา 65,000.00 บ.
 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตู้บ่ม DILIGE - LIN-470 ราคา 85,000.00 บ.
 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องกวนสาร แบบแกหมุนMIX-01 ราคา 17,000.00 บ.
สินค้าโปรโมชั่นประจำเดือน View All
 coating thickness gauge เครื่องวัดความหนาสี เครื่องวัดความหนาผิว เคลือบผิว บนโลหะ รุ่น DT-156 ใช้งานได้เฉพาะโหมด Fe ราคาปกติ 5,800 บาท พิเศษ 2,500 บาท
 einstein™Tablet+ Android tablet with a built-in science lab ปกติ 16,500.00 บ.
พิเศษ 14,500.00 บ.
 Light meter สินค้าไม่มีจำหน่ายแล้ว รุ่น DT-8820 ปกติ 4,500.00 บ.
พิเศษ 3,850.00 บ.
 Magnetic Stirrer เครื่องกวนสาร เครื่องผสมสาร เครื่องคนสาร Stirrer เครื่องกวนสารเคมี ST-EC ปกติ 3,000.00 บ.
พิเศษ 2,500.00 บ.
 Particle Counter เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ รุ่น DT-9880 ปกติ 55,000.00 บ.
พิเศษ 45,000.00 บ.
 Personal Particle Counter เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ รุ่น PAR-0001 ราคา 5,000.00 บ.
 TEMP/HUMIDITY DATA LOGGER interface BTH02 Double Channel USB HIGH ACCURACY ปกติ 3,500.00 บ.
พิเศษ 2,100.00 บ.
 USB Data Logger , บันทึกอุณหภูมิ , เครื่องวัดอุณหภูมิและบันทึกอุณหภูมิ รุ่น Mini DataNet รุ่น DNL808A-BXT ราคาปกติ 7,750 บาท ราคาพิเศษ 6,500 บาท
 Video Borescope กล้องส่องในพื้นที่แคบ ในท่อ ช่องขนาดเล็ก BS 150 ปกติ 7,600.00 บ.
พิเศษ 6,500.00 บ.
 ปั้มอัดอากาศ Air pump Sparmax รุ่น TC-620 สินค้า Demo ราคาปกติ 13,000 บาท พิเศษ 7,500 บาท
 เครื่องตรวจสภาพอากาศ เครื่องมือตรวจวัดอากาศ Weather station ปกติ 125,000.00 บ.
พิเศษ 90,000.00 บ.
 เครื่องทดสอบความแข็งของยา Strong Cobb Tablet Hardness Tester Model :- C - SHT 17 ปกติ 30,975.00 บ.
พิเศษ 25,000.00 บ.
 เครื่องทำน้ำร้อน อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ Water Bath รุ่น WB-34 ปกติ 40,000.00 บ.
พิเศษ 25,000.00 บ.
 เครื่องวัด pH, Conductivity, Controller 6308CT ปกติ 23,500.00 บ.
พิเศษ 14,500.00 บ.
 เครื่องวัด ความชื้น ในข้าว ข้าวเปลือก ถั่วเหลือง ข้าวบาร์เลย์ ร่น AT-MAG ปกติ 15,000.00 บ.
พิเศษ 12,000.00 บ.
 เครื่องวัดความขุ่น Portable Turbidity Meter รุ่น AE-TU100 ปกติ 24,000.00 บ.
พิเศษ 19,500.00 บ.
 เครื่องวัดความหนืด ASTM Zahn cup 1-5 Gardco USA เฉพาะรุ่น VI-EZ4C ราคาปกติ 16,500 บาท พิเศษ 11,600 บาท
 เครื่องเก็บข้อมูล Data Logger รุ่น HT-2000 ปกติ 3,500.00 บ.
พิเศษ 2,500.00 บ.
 เครื่องเก็บข้อมูล เครื่องบันทึกข้อมูล 5 ชนิด อุณหภูมิ,แสง,เสียง,ความดันอากาศ,ความชื้น Ecolog XL ปกติ 15,500.00 บ.
พิเศษ 11,000.00 บ.
 เครื่องแสดงค่าอุณหภูมิ และความชื้น LED ขนาดใหญ่ รุ่น TH-5 ปกติ 8,500.00 บ.
พิเศษ 6,000.00 บ.
Air Shower And Pass Box View All
 ตู้ปลอดการปนเปื้อน ส่งตัวอย่าง Pass Box PB Series เวปนี้ไม่ใด้ขายสินค้าออนไลน์ โปรดติดต่อขอใบเสนอราคา ที่โทร 02 964 8018
 ตู้ผ่านปลอดฝุ่น (Biobase) Air Shower รุ่น AS-1P2S and AS-1P1S
 ตู้ผ่านปลอดฝุ่น Air Shower รุ่น AS-2P2S เวปนี้ไม่ใด้ขายสินค้าออนไลน์ โปรดติดต่อขอใบเสนอราคา ที่โทร 02 964 8018
 ตู้ผ่านปลอดฝุ่น Air Shower รุ่น ASPB series (Biobase)
Auto Pipette ปิเปต View All
Accessory สินค้าอื่น ๆ View All
 LAB JACK SIZE 15x15 cm. Stainless Streel Model CO14-1 เวปนี้ไม่ใด้ขายสินค้าออนไลน์ โปรดติดต่อขอใบเสนอราคา ที่โทร 02 964 8018
 อุปกรณ์ ปรับระดับความสูง LAB JACK 30x30 cm. Stainless Steel Model CO14-3
 อุปกรณ์ ปรับระดับความสูง เครื่องมือ ในห้องแลป LAB JACK SIZE 20x20 cm. Stainless Steel
 เครื่องย่อยสลายตัวอย่างด้วยระบบไมโครเวฟ Microwave Digestion System รุ่น MWD-5XX
 เครื่องย่อยสลายตัวอย่างด้วยระบบไมโครเวฟ Microwave Digestion System รุ่น MWD-600
 แลปแจ็ค ยกระดับ งาน LAB JACK 30x30 cm. Stainless Streel Model CO14-SS
Autoclave หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ View All
 Autoclave BKQ-Z ซีรี่ส์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบสเตนเลสสตีล (30L, 50L, 75L, 100L) CALL 02 964 8018
 Steam Sterilizer , หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ , Autoclave (Pressure Steam Type)รุ่น B Series ราคา 0.00 บ.
 T229 / T245 เเป็นเครื่องฆ่าเชื้อโรค Class B ที่มีห้องขนาดใหญ่กว่า 29 ลิตร 45 ลิตรสามารถให้การแก้ปัญ CALL 02 964 8018
 หม้อฆ่าเชื้อ Auto Clave (Vertical) รุ่น SH-AC128 ราคา 0.00 บ.
 หม้อฆ่าเชื้อ Autoclave ZEALWAY Model GI54 series CALL 02 964 8018
 หม้อฆ่าเชื้อ Autoclave equs Steam Autoclave TAT-202 A20 ราคา 0.00 บ.
 หม้อฆ่าเชื้อ Autoclave Sterilizer Humanlab รุ่น EOG CALL 02 964 8018
 หม้อฆ่าเชื้อ Autoclave หม้อนึ่งแรงดัน หม้อนึ่งความดัน หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ZEALWAY CALL 02 964 8018
 หม้อฆ่าเชื้อ Autoclave หม้อนึ่งแรงดัน หม้อนึ่งความดัน หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ZEALWAY รุ่น GI series ราคา 0.00 บ.
 หม้อฆ่าเชื้อ Autoclave หม้อนึ่งแรงดัน หม้อนึ่งความดัน หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ รุ่น AC-45 และ AC-60 ราคา 0.00 บ.
 หม้อฆ่าเชื้อ Autoclave หม้อนึ่งแรงดัน หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ Hanyang Scientific รุ่น AC-80 และ AC-100 CALL 02 964 8018
 หม้อฆ่าเชื้อ หม้อนึ่งแรงดัน หม้อนึ่งความดัน หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ Humanlab รุ่น S410 CALL 02 964 8018
 หม้อฆ่าเชื้อ หม้อนึ่งแรงดัน หม้อนึ่งความดัน หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ Sturdy รุ่น SA300VL CALL 02 964 8018
 หม้อฆ่าเชื้อ หม้อนึ่งแรงดัน หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave (Pressure Steam Type) Model Z Series ราคา 0.00 บ.
 หม้อฆ่าเชื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave รุ่น BKQ-B-II Series CALL 02 964 8018
 หม้อฆ่าเชื้อ เปิดฝาหน้า รูปแบบอัตโนมัติ Class N call 0891395105 , 02 964 8018
 หม้อฆ่าเชื้อแรงดันส Autoclave ZEALWAY รุ่น GR series เวปนี้ไม่ใด้ขายสินค้าออนไลน์ โปรดติดต่อขอใบเสนอราคา ที่โทร 02 964 8018
 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ระบบใช้ไฟฟ้า Electric Sterilizer รุ่น 25X ราคา 0.00 บ.
 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ระบบใช้ไฟฟ้า Electric Sterilizer รุ่น 75X ราคา 0.00 บ.
 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ระบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้แก๊ส Non Electric Sterilizer รุ่น 1941X ราคา 0.00 บ.
 หม้อนึ่งแรงดันฆ่าเชื้อ Autoclave Automatic Autoclave รุ่น FD Series เวปนี้ไม่ใด้ขายสินค้าออนไลน์ โปรดติดต่อขอใบเสนอราคา ที่โทร 02 964 8018
 เครื่องฆ่าเชื้อ ลูกบอล แก้ว HY-300 Glass bead sterilizers CALL 02 964 8018
 เครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูง ระบบทำสุญญากาศและหลังสุญญากาศ Class B ขนาด 8 ลิตร 12 ล CALL 02 964 8018
 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave รุ่น BKM-Z (Class N) Series CALL 02 964 8018
 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ หม้อนึ่ง Autoclave Model BKM-Z class B sereis CALL 02 964 8018
Anemometer เครื่องวัด ความเร็วลม ปริมาตรลม View All
 Measuring the amount of wind , เครื่องวัดอุตุนิยมวิทยา Air-flow Anemometer รุ่น AR-856 ราคา 6,500.00 บ.
 เครื่องวัดความเร็วลม 3-CUP Weather เครื่องวัดความเร็วลมแบบถ้วย wind speed and direction AM-4836C ปกติ 6,500.00 บ.
พิเศษ 5,500.00 บ.
 เครื่องวัดความเร็วลม Digital Anemometer Model AM-4836V ปกติ 5,500.00 บ.
พิเศษ 3,500.00 บ.
 เครื่องวัดความเร็วลม Thermo Anemometer, Model GM-8908 ราคาประหยัด ปกติ 2,100.00 บ.
พิเศษ 1,200.00 บ.
 เครื่องวัดความเร็วลม ปริมาตรลม แรงลม Anemometer Air Velocity meter รุ่น DT-620 ปกติ 4,500.00 บ.
พิเศษ 3,900.00 บ.
 เครื่องวัดความเร็วลม อุณหภูมิ Anemometer Meter รุ่น AR-816 ปกติ 2,000.00 บ.
พิเศษ 950.00 บ.
 เครื่องวัดความเร็วลม ในท่อ Anemometer Air Velocity Volume meter รุ่น DT-8880 hot wire ปกติ 11,000.00 บ.
พิเศษ 7,500.00 บ.
atomic absorption เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก AAS View All
 สเปกโตมิเตอร์ Atomic absorbance Model SP-3500 Series ราคา 400,000 -2,000,000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 สเปกโตร สโกปี แบบดูดกลืนแสง เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก AAS Model : AA-7000 Series ราคา 400,000 -2,000,000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของอะตอม AAS Atomic absorbtion Model : WFX-Series ราคา 400,000 -2,000,000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของอะตอม AAS Model : AA-7003A AAS(flame, graphite furnace, automatic) ราคา 400,000 -2,000,000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของอะตอม Model : AA-7002A AAS(flame,semi automatic) ราคา 400,000 -2,000,000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 เครื่องวิเคราะห์สำหรับการวิเคราะ AAS Model : WFX-320 ราคา 400,000 -2,000,000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก AAS Atomic Absorption Spectrophotometer Model AA320N ราคา 400,000 -2,000,000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก AAS Model : AA-7010 ราคา 400,000 -2,000,000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก AAS AAS Fluorenscence Spectroscopy with Auto- Model : AF7500 ราคา 400,000 -2,000,000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก AAS Atomic Absorption Spectroscopy Model : SP-3800 Series ราคา 400,000 -2,000,000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก AAS Model : AA-7001 AAS (flame,graphite furnace,manual) ราคา 400,000 -2,000,000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
Amylose ชุดทดสอบ อะไมโลส ในข้าวหอมมะลิ View All
 ชุดทดสอบ อะไมโลส ในข้าวหอมมะลิ Amylose in Juasmine rice Max Set ราคา 100,000-500,000 บาท ขอใบเสอนราคา โทร 02 964 8018
 ชุดทดสอบ อะไมโลส ในข้าวหอมมะลิ Medium Set ราคา 100,000-500,000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 ชุดทดสอบ อะไมโลส ในข้าวหอมมะลิ Small Set ราคา 100,000-500,000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
Brix Salt เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดความเค็ม View All
 เครื่องวัดการหักแสง ABBE REFRACTOMETER Product Model : WYA-2S CALL 02 964 8018
 เครื่องวัดความหวาน แบบดิจิตอล Digital Refractometer รุ่น EDR Series ราคา 15000- 60000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 เครื่องวัดความหวาน Automatic Refractometer รุ่น IR series E ราคา 15000- 60000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 เครื่องวัดความหวาน Brix Digital Refractometer รุ่น DBR 58-92 ราคา 15000- 60000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 เครื่องวัดความหวาน กรดผลไม้ Fruits Sugar-Acid Meter(Brix Fruits Acids Acidity Meter) รุ่น GMK-706AC ราคา 255,000.00 บ.
 เครื่องวัดความหวาน ความเค็ม Brix- Salt Digital Refractometer รุ่น DBS-1 ราคา 15000- 60000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 เครื่องวัดความหวาน ความเค็มและดัชนีหักเห , Brix Refractometer , Brix meter , Brix Sugar , Brix Atago CALL 02 964 8018
 เครื่องวัดความหวาน ความเค็มและดัชนีหักเห Brix Refractometer Brix meter Brix Sugar brix รุ่น RHB 92 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดความหวาน ความเค็มและดัชนีหักเห Brix Refractometer Brix meter Brix Sugar รุ่น RHB-32 ATC ราคา 1,750.00 บ.
 เครื่องวัดความหวาน ความเค็มและดัชนีหักเห Brix Refractometer รุ่น 0-32 with LED ราคา 1,750.00 บ.
 เครื่องวัดความหวาน ความเค็มและดัชนีหักเห Brix Refractometer รุ่น PDR-35B
 เครื่องวัดความเค็ม Refractometer salt meter salt refractometer เกลือ RHS 28ATC ราคา 2,200.00 บ.
 เครื่องวัดความเค็ม อาหาร food salt GWON salt รุ่น GMK 5XX ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดความเค็มอาหาร Digital Salt Check Meter รุ่น GMK 545A ราคา 15000- 60000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 เครื่องวัดความเค็มในอาหาร Digital Salt Check Meter รุ่น GMK-525N ราคา 15000- 60000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
Centrifuge เครื่องเหวี่ยงตกตะกอน View All
 Hematocrit Centrifuge Model HCD 2000 ราคา 0.00 บ.
 High Speed continuous flow separator รุ่น GW-145R ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่น เหวี่ยงสาร ให้ตกตะกอน Mini Centrifuge Model Mini-series
 เครื่องปั่น เหวี่ยงสาร ให้ตกตะกอน Mini Centrifuge รุ่น Mini-10K+ ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน High Speed Centrifuge Mega 17R ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน High Speed Centrifuge Supra 22K ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน High Speed Centrifuge Supra 25K ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน High Speed Centrifuge Supra 30K ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน High Speed Centrifuge Ultra4.0 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน High Speed Centrifuge Ultra5.0 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเหวี่ยงสารตกตะกอนContinuous Centrifuge J-075(AT) ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน Large Centrifuge Combi 408 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน Large Centrifuge Combi 514R ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน Medical Centrifuge Cellspin ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน Medical Centrifuge FLFTA 5 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน Medical Centrifuge MF 300 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน Medical Centrifuge MF 50 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน Medical Centrifuge MF 80 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเหวี่ยงสารให้ตกตะกอนContinuous Centrifuge J-1250 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เครื่องเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน Centrifuge รุ่น CN 1040 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร รุ่น H2050R-1 High Speed Refrigerated Centrifuge call 02 964 8018
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge CN350R ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge CN650R ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น C-12B call 089 139 5105
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น CN 2060 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น CN 2200 CALL 02 964 8018
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น CN 3301 CALL 02 964 8018
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น CN 5302 call 02 964 8018
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น CN 650R call 02 964 8018
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น CN 650RD call 02 964 8018
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น CN-10001 CALL 02 964 8018
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น CN-3202 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น CN-810 call 02 964 8018
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น CN-820 call 02 964 8018
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น CN-830 CALL 02 964 8018
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น CN350RD CALL 02 964 8018
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น H1650-w call 02 964 8018
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น H2050R call 02 964 8018
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น L720R-3 call 02 964 8018
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น MCD 250 call 02 964 8018
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น MCD 250R call 02 964 8018
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น MCD-250R call 02 964 8018
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน Continuous Centrifuge Bellspin ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน Large Centrifuge Component 12R ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน Large Centrifuge Component R ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน Medical Centrifuge Serospin ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่นเลือด ปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน Medical Centrifuge Union 55R ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่นเลือด เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น H-240
 เครื่องปั่นเลือด เครื่องปั่นเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน High Capacity Refrigerated Centrifuge Model DLM12L ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่นเลือด เครื่องปั่นเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน Large Centrifuge Continent 512R ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่นเลือด เครื่องปั่นเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน Large Centrifuge Continent 512R Plus ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่นเลือด เครื่องปั่นเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน Tabletop Low Speed Centrifuge Model TDZ5 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องปั่นเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน Self fat-transplant Stem cells Centrifuge รุ่น DW-TD5B ราคา 0.00 บ.
 เครื่องเหวี่ยงสารตกตะกอน MIU LAB Centrifuge MT-45 low speed centrifuge call 02 964 8018
Consumer Product สินค้าสิ้นเปลือง, พลาสติก แก้ว View All
 Glass Cuvette 10 mm. ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 คิวเวท แก้ว Cuvette Model G-104 Cells for Spectrophotometer เวปนี้ไม่ใด้ขายสินค้าออนไลน์ โปรดติดต่อขอใบเสนอราคา ที่โทร 02 964 8018
 ยูวี ควอต์ UV quartz cuvetteQ11010 Standard cell with lid ( Q-104 ),45x12.5x12.5 mm. ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
Citric Meter เครื่องวัดความเปรี้ยว กรดผลไม้ View All
 เครื่องวัดความเปรี้ยว กรดผลไม้ Fruit Acidity Meter รุ่น GMK-835F ราคา 76,000.00 บ.
 เครื่องวัดความเปรี้ยว กรดผลไม้ Fruit Acidity Meter รุ่น GMK-835N ราคา 150,000.00 บ.
Conductivity Meter เครื่องวัดความนำไฟฟ้า View All
 Bante 950 Precision Bante 950 ค่าการนำไฟฟ้าที่เที่ยงตรง / TDS / ความเค็ม / ความต้านทานต่ออุณหภูมิ / ราคา 4,500- 35,000 บาท ติดต่อขอใบเสนอราคา ที่ 02 964 8018
 Ion selective เครื่องวัดค่าพารามิเตอร์เดี่ยวแบบเดี่ยว Bante 93x Series ราคา 4,500- 35,000 บาท ติดต่อขอใบเสนอราคา ที่ 02 964 8018
 เครื่องวัดความนำไฟฟ้า Conductivity Meter รุ่น CyberScan Con11 ราคา 4,500- 35,000 บาท ติดต่อขอใบเสนอราคา ที่ 02 964 8018
 เครื่องวัดความนำไฟฟ้า Conductivity Meter รุ่น DM-2 ราคา 4,500- 35,000 บาท ติดต่อขอใบเสนอราคา ที่ 02 964 8018
 เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) แบบปากกา (กันน้ำ) รุ่น ECScan Low+ ราคา 4,500- 35,000 บาท ติดต่อขอใบเสนอราคา ที่ 02 964 8018
 เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า Ec/TDS/Temp Bench Top Meter รุ่น VisionPlus EC3175 ราคา 4,500- 35,000 บาท ติดต่อขอใบเสนอราคา ที่ 02 964 8018
 เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า TDS/Conductivity Meter รุ่น CyberScan CON 1500 ราคา 4,500- 35,000 บาท ติดต่อขอใบเสนอราคา ที่ 02 964 8018
 เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า Waterproof Handheld Model CyberScan CON 400 for Conductivity ราคา 4,500- 35,000 บาท ติดต่อขอใบเสนอราคา ที่ 02 964 8018
 เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ Conductivity Meter รุ่น CyberScan CON 6000 ราคา 4,500- 35,000 บาท ติดต่อขอใบเสนอราคา ที่ 02 964 8018
 เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า(Conductivity) แบบปากกา(กันน้ำ) ECScan high ราคา 4,500- 35,000 บาท ติดต่อขอใบเสนอราคา ที่ 02 964 8018
 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า เครื่อPortable Conductivity/ TDS/ Salinity/ °C Meter model Bante 5xx series ราคา 4,500- 35,000 บาท ติดต่อขอใบเสนอราคา ที่ 02 964 8018
 ไอออนอิเลคโทรดที่เลือก Ion Selective Electrode ราคา 4,500- 35,000 บาท ติดต่อขอใบเสนอราคา ที่ 02 964 8018
Cart รถเข็น แสตนเลส View All
 รถเข็นแสตนเลส Stailness cart CT-009 CALL 091395105
 รถเข็นแสตนเลส Stailness cart CT-010 CALL 091395105
 รถเข็นแสตนเลส Stailness cart CT-011 CALL 091395105
 รถเข็นแสตนเลส Stailness cart CT-012 CALL 091395105
 รถเข็นแสตนเลส Stailness cart CT-013 CALL 091395105
 รถเข็นแสตนเลส Stailness cart CT-014 CALL 091395105
 รถเข็นแสตนเลส Stailness cart CT-015 CALL 091395105
 รถเข็นแสตนเลส Stailness cart CT-016 CALL 091395105
Color Meter LIGHT BOX เครื่องวัดสี View All
 Light Box Color Box ตู้เทียบสี T90-7 Color Light Box (Adjustable Illumination Light) ราคา 50,000 -500,000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 Light Box ตู้เทียบสี Four Light Sources Standard Color Cabinet CAC-600-4 ตู้ดูสีงานพิมพ์ ราคา 28,000- 75,000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 694 8018
 Whiteness Meter เครื่องวัดความขาว Model WSB-2 ราคา 50,000 -500,000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 Whiteness Meter เครื่องวัดความขาว รุ่น WSB-3A ราคา 50,000 -500,000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 กล่องดำแสงยูวี BTU-6 Black-box type UV analyzer ราคา 50,000 -500,000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 กล่องแสงเทียบสี ตู้เทียบสี ด้วยสายตาคน ชนิด 6 หลอด light Box CAC-600-6 ตู้ดูสีงานพิมพ์ ราคา 28,000- 75,000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 694 8018
 กล่องแสงเทียบสี ตู้เทียบสี ด้วยสายตาคน ชนิด 6 หลอด light BoxAC-1200L ราคา 28,000- 75,000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 694 8018
 กล่องแสงเทียบสี ตู้เทียบสี ด้วยสายตาคน ชนิด 7 หลอด Cabinet CAC-600-7 ราคา 28,000- 75,000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 694 8018
 ตู้เทียบสี ตู้แสงเทียบสี เปรียบเทียบสี วัดสี light Matching Box Model S-60 ราคา 28,000- 75,000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 694 8018
 ตู้เทียบสี ตู้แสงเทียบสี เปรียบเทียบสี วัดสี light Matching Box ตู้ดูสีงานพิมพ์รุ่น S65 ราคา 28,000- 75,000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 694 8018
 เครื่องวัด วัดสีของเหลว Lico® 620 Colorimeter ราคา 50,000 -500,000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 เครื่องวัดสี Color Meter วัดสี Lovibond® Color Measurement Model SV-100 ราคา 100,000 -1,000,000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 เครื่องวัดสี Colorimeter WR10 8mm ราคา 15000- 60000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 เครื่องวัดสี Colorimeter WR18 (4mm,8mm,40mm) ราคา 15000- 60000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 เครื่องวัดสี Colorimeter รุ่น WF30 8mm ราคา 15000- 60000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 เครื่องวัดสีแบบพกพา รุ่น Colorimeter WF28 (8 มม) ราคา 15000- 60000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 เครื่องวัดสเปกโตรมิเตอร์ FRU WS-610 Color Spectrophotometer ราคา 50,000 -500,000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 เครื่องวิเคราะห์ค่าสีของเมล็ดกาแฟคั่ว Coffee Roaster Analyzer รุ่น CM-100 ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 เครื่องวีดสี เทียบสี Lico® 690 Colorimeter ราคา 50,000 -500,000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
colony counter View All
 เครื่องนับโคโลนี colony counter รุ่น HYC-560 ราคา 15000- 60000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
Data Logger เครื่องเก็บข้อมูล เครื่องบันทึก View All
 DATA LOGGING ในรุ่น Nautilus135 อุณหภูมิสูง ใช้กับ Autoclave ปกติ 28,250.00 บ.
พิเศษ 27,250.00 บ.
 DataNet High-End ระบบการรับสัญญาณข้อมูลแบบไร้สาย รุ่น DataNet call 02 964 8018
 Einstein Labmate Datalogger 4 input transmit data ราคา 0.00 บ.
 HT-160 พอร์ต USB ที่มี Record Temp และ RH Logger ข้อมูล ปกติ 1,500.00 บ.
พิเศษ 1,100.00 บ.
 PR140 เป็นเครื่องบันทึกข้อมูลความดันที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในหม้อนึ่งความดัน call 02 964 8018
 SmartReader Plus 6 เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิช่องแปดช่อง ราคา 0.00 บ.
 TCP / IP lan ข้อมูลบันทึกอุณหภูมิ HUATO Model S300-EX-RJ45 ระบบเครือข่าย ปกติ 13,000.00 บ.
พิเศษ 12,000.00 บ.
 TelPro High-End Wireless Cellular IoT Data Acquisition Solution ,Dash Board on Cloud
 USB เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นรุ่น KG-100 ราคา 2,600.00 บ.
 บันทึกอุณหภูมิ , Datalogger Temperature HiTemp140-PT ราคา 0.00 บ.
 ราคาประหยัด บันทึกอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ model Picolite -40 to 40 ฟรี ซอฟแวร์ ราคา 990.00 บ.
 เครื่องบันทึกข้อมูล , การเก็บข้อมูล รุ่น SmartReader Plus CALL 02 964 8018
 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ รุ่น Temp1000IS
 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นด้วยหัววัดภายนอก S500-EX-GSM
 เครื่องวัดอุณหภูมิและบันทึกอุณหภูมิ Madgetech รุ่น The HiTemp140 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดอุณหภูมิและบันทึกอุณหภูมิ Temp1000FP - Rugged Temperature Recorder with Flexible Probe CALL 0 9139 5105
 เครื่องวัดอุณหภูมิและบันทึกอุณหภูมิ รุ่น Microlite 5032P-A ปกติ 4,000.00 บ.
พิเศษ 3,500.00 บ.
 เครื่องวัดอุณหภูมิและบันทึกอุณหภูมิ รุ่น Temp 1000IS-SS
 เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น Data Logger Microlite 5032P-RH ปกติ 5,100.00 บ.
พิเศษ 4,600.00 บ.
 เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น Temperature and Humidity Data Logger Model S500-TH ปกติ 10,000.00 บ.
พิเศษ 9,500.00 บ.
 เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น Temperature and Humidity Data Logger Model S520-EX-GSM ปกติ 11,500.00 บ.
พิเศษ 10,500.00 บ.
 เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น มีสายวัดอุณหภูมิ , External Sensor LITE5032P-EXT Data Logger ปกติ 6,000.00 บ.
พิเศษ 5,500.00 บ.
 เครื่องเก็บข้อมูล GSM Temperature and Humidity Data Logger ราคา 0.00 บ.
 เครื่องเก็บข้อมูล YSUP-10 single use ecomnic price ราคา 0.00 บ.
 เครื่องเก็บข้อมูล เครื่องบันทึก อุณหภูมิ ความชื้น Data logger Temp Humid DAQLINK CALL 02 964 8018
 เครื่องเก็บข้อมูล เครื่องบันทึก อุณหภูมิ ความชื้น Datalogger Temp Humid รุ่น EC 850 ปกติ 7,900.00 บ.
พิเศษ 7,400.00 บ.
 เครื่องเก็บข้อมูล แบบเครือข่าย Data logger Temp Humid Mini DataNet call 02 964 8018
Cooling Bath Circulating อ่างน้ำ ทำความเย็น View All
 Cold trap เครื่องทำน้ำเย็น Cooling Bath รุ่น CT-4 ราคา 50,000 - 200,000 บาท ขอใบเสนอราคาโทร 02 964 8018
 ครื่องทำน้ำเย็น รุ่น CB-30 ราคา 50,000 - 200,000 บาท ขอใบเสนอราคาโทร 02 964 8018
 เครื่องทำความเย็น , Water Circulating Cooling Bath Bluepard Model MP-series ราคา 50,000 - 200,000 บาท ขอใบเสนอราคาโทร 02 964 8018
 เครื่องทำความเย็น , Water Circulating Cooling Bath รุ่น CWB-xx M series ราคา 50,000 - 200,000 บาท ขอใบเสนอราคาโทร 02 964 8018
 เครื่องทำความเย็นยิ่งยวด Deep Freeze Refrigerant Diligent รุ่น REF-32 แนวนอน ราคา 50,000 - 200,000 บาท ขอใบเสนอราคาโทร 02 964 8018
 เครื่องทำน้ำเย็น , Water Circulating Cooling Bath รุ่น CB-10 ราคา 50,000 - 200,000 บาท ขอใบเสนอราคาโทร 02 964 8018
 เครื่องทำน้ำเย็น Water Circulating Cooling Bath Diligent รุ่น REF-D 23 ราคา 50,000 - 200,000 บาท ขอใบเสนอราคาโทร 02 964 8018
 เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมระบบหมุนเวียน Diligent Water Circulating Cooling Bath รุ่น REF 91 ราคา 50,000 - 200,000 บาท ขอใบเสนอราคาโทร 02 964 8018
Dessicator ตู้ดูดความชื้น ตู้ควบคุมความชื้น View All
 ตู้ควบคุมความชื้น Dessicator cabinet รุ่น DE-57 AD ทำจากพลาสติก ขนาด57ลิตร ลดความชื้นได้ 40 RH ราคา 37,500.00 บ.
 ตู้ควบคุมความชื้น Dessicator Dry cabinet รุ่น DE-80AD วัสดุพลาสติก ทนการกัดกร่อน เก็บสารเคมี ราคา 42,000.00 บ.
 ตู้ดูดความชื้น Dessicator Cabinet แบบใช้ Silica gel Model DE-57 ทำจากพลาสติก ขนาด57 ลิตร ราคา 21,000.00 บ.
 ตู้ดูดความชื้น Dessicator Cabinet แบบใช้ Silica gel Model DE-80 desiccator cabinet ราคา 25,000.00 บ.
 ตู้ดูดความชื้น ควบคุมความชื้น ลดความชื้น แบบใช้ชุดควบคุม ดิจิตอล รุ่น DE-360LD ขนาด 360 ลิตร เวปนี้ไม่ใด้ขายสินค้าออนไลน์ โปรดติดต่อขอใบเสนอราคา ที่โทร 02 964 8018
 ตู้ดูดความชื้น ลดความชื้น Desiccator Cabinet รุ่น DE-1500LD ขนาด1500ลิตร ทำจากพลาสติกและอลูมิเนี่ยม เวปนี้ไม่ใด้ขายสินค้าออนไลน์ โปรดติดต่อขอใบเสนอราคา ที่โทร 02 964 8018
 ตู้ดูดความชื้นรุ่น DE-20L ขนาด20ลิตร ทำจากพลาสติก ลดความชื้นด้วยซิลิกาเจลไฟฟ้า พร้อมแสดงผล ดิจิตอล ราคา 4,200.00 บ.
 ตู้ลดความชื้น , Dessicator Cabinet แบบใช้ชุดควบคุม รุ่น DA-325LD ราคา 67,000.00 บ.
 ตู้ลดความชื้นด้วยไฟฟ้า Dry Cabinet Diligent รุ่น DE-57A แบบอนาล็อค พร้อมแสดงผล ราคา 31,500.00 บ.
 ตู้ลดความชื้นด้วยไฟฟ้า Dessicator Dry Cabinet Diligent รุ่น DE-80A ทำจากพลาสติก ขนาด 80 ลิตร ราคา 36,500.00 บ.
Design by order สินค้าสั่งทำพิเศษ View All
 Magnetic stirrer เครื่องกวนสาร Stirrer เครื่องละลายสารเคมี Diligent with Stirrer Model ST-900T ราคา 0.00 บ.
 Rain Tile experiment ชุดทดสอบกระเบื้องมุงหลังคา แบบฝน ราคา 0.00 บ.
 Refrigerant Bath Diligent รุ่น REF D23 CALL 02 964 8018
 Temp-Humid Chamber, Temperature Humidity Chamber Diligent รุ่น TH-2543 CALL 02 964 8018
 ขาตั้งเครื่องแก้ว Stand for Separate Funnel ราคา 0.00 บ.
 ชุดจับ แกน โลหะ Cross Head หากต้องการทราบราคา โปรดติดต่อขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 ชุดทดสอบ อ่างน้ำเย็น+stirrer+Heater ราคา 0.00 บ.
 ชุดทดสอบกระเบื้องมุงหลังคา Freeze Thaw experiment ราคา 0.00 บ.
 ชุดทดสอบกระเบื้องมุงหลังคา Tile experiment FREEZE THAW ราคา 0.00 บ.
 ชุดทดสอบกระเบื้องมุงหลังคา แบบร้อน Heat Tile experiment ราคา 0.00 บ.
 ชุดทดสอบกระเบื้องมุงหลังคาแบบร้อน และเปียก Heat Rain Tile experiment ราคา 0.00 บ.
 ชุดทดสอบการเกิดตะกรันในน้ำ Deposit Monitoring Unit ราคา 0.00 บ.
 ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม ตู้ควบคุม อุณหภูมิ ความชื้น DILIGENT TEMP-HUMID CHAMBER 1107 L รุ่น TH 2095 ราคา 0.00 บ.
 ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม ตู้ควบคุม อุณหภูมิ ความชื้น Diligent รุ่น TH-2095 CALL 02 964 8018
 อัดยางแท่ง ในงานกดกระเบื้อง Rubber for Tile bending machine CALL 02 964 8018
 อ่างน้ำ Water Bath 1000 lite CALL 02 964 8018
 อ่างน้ำ พร้อมก้านกวน Water Bath Mixer CALL 02 964 8018
 อ่างน้ำควบคุมความเย็น Cooling Bath CALL 02 964 8018
 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ อ่างน้ำร้อน Water Bath CALL 02 964 8018
 อ่างน้ำร้อน Water Bath 90 C ปริมาตร 75 ลิตร CALL 02 964 8018
 อ่างน้ำร้อน แบบอ่าง 3 ชั้น Water Bath with with 3 blow ราคา 0.00 บ.
 อ่างน้ำเย็น Refrigerant Bath Diligent รุ่น REF 32 CALL 02 964 8018
 เครื่องกวนสาร 12 ตำแหน่งรุ่น Magnetic Stirrer 12 Position รุ่น ST-1200L หลายตำแหน่ง ราคา 0.00 บ.
Disolve Oxygen Meter เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ View All
 เครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ละลาย และอุณหภูมิ สำหรับออกภาคสนาม PDO-520 call 02 964 8018
 เครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ละลาย และอุณหภูมิ สำหรับออกภาคสนาม POD 519 call 02 964 8018
 เครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ละลายและอุณหภูมิ สำหรับออกภาคสนาม Ecoscan DO 6 สาย 3 เมตร ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ละลายและอุณหภูมิ สำหรับออกภาคสนาม Ecoscan DO 6 สาย 1 เมตร ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดค่าออกซิเจนในอากาศ และอุณหภูมิ สำหรับออกภาคสนาม PO2-250 call 02 964 8018
 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน EUTECH รุ่น CyberScan Waterproof DO300 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน EUTECH รุ่น CyberScan Waterproof DO300 CABLE 25 FT ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน EUTECH รุ่น CyberScan Waterproof DO300 CABLE 25 FT ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดออกซิเจน Do meter Cyber scan รุ่น DO110 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดออกซิเจน Do meter Cyber scan รุ่น DO110 ราคา 0.00 บ.
Dehumidifier เครื่องลดความชื้นอากาศในห้อง View All
 Dehumidifier เครื่องลดความชื้นอากาศในห้อง Model HT-300 call 02 964 8018
 Dehumidifier เครื่องลดความชื้นอากาศในห้อง 10 L/ Hr , 10 ลิตร/ชั่วโมง รุ่น CF-10KT call 02 964 8018
 Dehumidifier เครื่องลดความชื้นอากาศในห้อง 26 L/day , 26 ลิตร/วัน รุ่น YDA-826F call 02 964 8018
 Dehumidifier เครื่องลดความชื้นอากาศในห้อง 36 L/day , 36 ลิตร/วัน รุ่นYDA-836E call 02 964 8018
 Dehumidifier เครื่องลดความชื้นอากาศในห้อง 58 L/day , 58 ลิตร/วัน รุ่น YDA-858E call 02 964 8018
 Dehumidifier เครื่องลดความชื้นอากาศในห้อง 90 L/day , 90 ลิตร/วัน รุ่น YDA-890EB call 02 964 8018
 Dehumidifier เครื่องลดความชื้นอากาศในห้อง Dehumidifier Model HT-500 call 02 964 8018
 Dehumidifier เครื่องลดความชื้นอากาศในห้อง เครื่องลดความชื้นรุ่น HT-1501 call 02 964 8018
 Dehumidifier เครื่องลดความชื้นอากาศในห้อง เครื่องลดความชื้นรุ่น HT-250 call 02 964 8018
Electronic Balance เครื่องชั่งน้ำหนัก ดิจิตอล View All
 Ohaus Balance เครื่องชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล 2 ตน. รุ่น Pioneer PA4102 ราคา 2x,xxx บาท
 เครื่องชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอล 4 ตน. Ohaus Pioneer Model PA214 ราคา 3x,xxx บาท
 เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลล 4 ตน. Ohaus Pioneer Model PA214C ราคา 0.00 บ.
 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Ohaus Balance เครื่องชั่ง2 ตน. Pioneer รุ่น PA2102 ราคา 2x,xxx บาท
 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Radwag AS.R series ราคา 0.00 บ.
 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Radwag PS -series PRECISION BALANCE ราคา 0.00 บ.
 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Radwag WTC Series PRECISION BALANCE ราคา 0.00 บ.
 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 ตำแหน่ง Balance 2 position Model GX-K ราคา 0.00 บ.
 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนัก 3 ตำแหน่ง GF-P Pharmacy Balance Series ราคา 0.00 บ.
 เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล Radwag AS 220.R2 ANALYTICAL BALANCE ราคา 0.00 บ.
 เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ทศนิยม 3ตำแหน่ง ยี่ห้อ Ohaus รุ่น PIONEER PA413 ราคา 2x,xxx บาท
 เครื่องวัดความหนาแน่น , Electronic Density Balance (FA) CALL 02 964 8018
Evaporator เครื่องกลั่น ระเหยแห้ง View All
 Evaporator Rotatable Evaporator เครื่องกลั่นระเหยแห้ง HS-2005 acessory CALL 02 964 8018
 Evaporator Rotatable Evaporator เครื่องกลั่นระเหยแห้ง HS-2005S CALL 02 964 8018
 Evaporator Rotatable Evaporator เครื่องกลั่นระเหยแห้ง HS-5SP CALL 02 964 8018
 เครื่องกลั่นระเหยแห้ง Rotary Evaporator รุ่น RE-5210 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องกลั่นไอระเหย Evaporator HS-2000NS CALL 02 964 8018
 เครื่องกลั่นไอระเหย Evaporator HS-2005S-N CALL 02 964 8018
 เครื่องกลั่นไอระเหย Evaporator HS-2005V CALL 02 964 8018
 เครื่องกลั่นไอระเหย Evaporator HS-2005V-N CALL 02 964 8018
Environmental Equipment สิ่งแวดล้อม View All
 Reed SD-2010-KIT, เครื่องวัดความความร้อนสะสม พร้อมการ์ด SD และอุปกรณ์แปลงไฟ AC ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดอุณหภูมิ HEAT GLOBE THERMOMETER JR04 CALL 02 964 8018
Freezer ตู้แช่ ตู้เก็บตัวอย่าง ตู้เย็น View All
 ตู้แช่ เก็บตัวอย่าง -25 ℃ตู้แช่ ตู้แช่เย็นอุณหภูมิต่ำ ราคา 0.00 บ.
 ตู้แช่ เก็บตัวอย่าง -25℃ Freezer-Horizontal Type DBF-25H series ราคา 0.00 บ.
 ตู้แช่ เก็บตัวอย่าง -40℃ Low Temperature Freezer-Vertical DBF-40V series ราคา 0.00 บ.
 ตู้แช่ เก็บตัวอย่าง -86℃ Ultra-low Temperature Freezer ราคา 0.00 บ.
 ตู้แช่ เก็บตัวอย่าง Freeze Dryer CleanVac 8 ราคา 0.00 บ.
 ตู้แช่ เก็บตัวอย่าง LOW TEMP FREEZER -25℃ Freezer ราคา 0.00 บ.
 ตู้แช่ เก็บตัวอย่าง refrigerating equipment for cold storage 2-8 C ราคา 0.00 บ.
Fermentor ถังหมัก View All
 ถังหมัก เครื่องหมัก Biotron Korea Model LiFlus GX_Fermenter ราคา 0.00 บ.
 ถังหมัก เครื่องหมัก Lab Fermentor Biotron GX Type2 ราคา 0.00 บ.
 ถังหมัก เครื่องหมัก Lab Fermentor Biotron Model BIOEXCEL mini ราคา 0.00 บ.
 ถังหมัก เครื่องหมัก Lab Fermentor Biotron Model LiFlus GM ราคา 0.00 บ.
 ถังหมัก เครื่องหมัก Machenical Stirred Glass Fermenter Model GBJT (EASTBIO) ราคา 0.00 บ.
Fume Hood Laminar Flow ตู้ดูดควัน View All
 Chemical Fume Hood Biobase Model FH(W) series ตู้ดูควัน ตู้ดูดไอกรด ราคา 0.00 บ.
 ตู้กำจัดเชื้อ Biological Safety Cabinet Series Clean Bench Model CB- series Han Yang From KOREA ราคา 0.00 บ.
 ตู้กำจัดเชื้อ Laminar Flow Cabinet (Horizontal) Model NO.: CJ-600P, CJ-600N ราคา 0.00 บ.
 ตู้กำจัดเชื้อ ตู้ลดไอกรด ตู้ระบาย อากาศเสีย Chemical Fume Hood Biobase FH series Fume Hood ราคา 0.00 บ.
 ตู้ดูควัน ตู้ดูดไอกรด ตู้ดูด ไอสารเคมี Chemical Fume Hood Biobase Model FH(X) series Fume Hood ราคา 0.00 บ.
 ตู้ดูควัน, Fume Hood Model FH-series Han Yang From KOREA ราคา 0.00 บ.
 ตู้ลดไอกรด ตู้ระบาย อากาศเสีย ตู้ ดูด ไอ กรด สาร Fume Hood Biobase FH (A) series Fume Hood ราคา 0.00 บ.
Grinding , Milling เครื่องบด View All
 เครื่องบด แนวตั้ง เครื่องบดด้วยลูกบอล QM-3B High Speed Vibrating Ball Mill ราคา 0.00 บ.
 เครื่องบด แนวตั้ง Grinder รุ่น RT-02 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องบด แนวตั้ง Grinder รุ่น RT-04 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องบด แนวตั้ง Grinder รุ่น RT-08 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องบด แนวตั้ง High-speed Universal Disintegrator รุ่น FW Series ราคา 0.00 บ.
 เครื่องบด แนวตั้ง Miniature Grinder RT V 34 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องบด แนวตั้ง Pharmaceutical Mill รุ่น FW Series ราคา 0.00 บ.
 เครื่องบด แนวตั้ง Vertical Mill VM-series ราคา 0.00 บ.
 เครื่องบดกาแฟ Coffee Grinder CG-1 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องบดด้วยลูกบอล QM Series (ประเภทเกียร์) QM Series Planetary Ball Mill (gear type) ราคา 0.00 บ.
Glass ware Plastic เครื่องแก้ว อุปกรณ์ สิ้นเปลือง View All
 Cuvette rack Holder ชั้นวางคิวเวท
 Fluorescence IR Quartz Cuvette Path Length 10 mm คิวเวท ตัวอย่างเรืองแสง ความยาว 10 มม
 Glass Cuvette Path Length 10 mm คิวเวทแก้ว ความยาว 10 มม
 Quartz Cuvette 10 mm. คิวเวท ควอทซ์ ราคา 0.00 บ.
 ก้านดูดแท่งแม่เหล็กกวนสาร PTFE stirrer rod ราคา 750.00 บ.
 เซลล์ fluorometer ขนาดเล็กที่มีตัวยึดเทฟลอน Micro fluorometer cell with telflon stopper
 แท่งแม่เหล็กกวนสาร Magnetic Bar ราคา50-1500 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 แผ่นยาง สำหรับ BURSTING STRENGTH TESTER ราคา 5,500.00 บ.
GAS Detector เครื่องวัดก๊าซ View All
 CO2 monitor with USB data logging Model F2000IAQ-CO2-31U จอภาพ CO2 พร้อม USB data logging รุ่น F200 ราคา 0.00 บ.
 CO2 transmitter with a down probe Model PTG เครื่องส่ง CO2 พร้อมหัววัดแบบลง PTG ราคา 0.00 บ.
 Combustible Gas Detector SPD202/Ex วัดก๊าซรั่ว เชื้อเพลิง ติดไฟ LPG ราคา 0.00 บ.
 Electrochemical CO detector controller Model TKG-CO ตัวตรวจจับเครื่องตรวจจับไฟฟ้าเคมีรุ่น TKG-CO ราคา 0.00 บ.
 F2000IAQ-CO2 detector/Indicator เครื่องตรวจจับ / ไฟแสดงสถานะ F2000IAQ-CO2 ราคา 0.00 บ.
 Oxygen Gas Alarm Detector SPD201/O2x วัดก๊าซรั่ว ออกซิเยน ออกซิเจน ราคา 0.00 บ.
 P-GAS-21 เครื่องตรวจจับก๊าซแบบพกพาเดี่ยวตรวจสอบก๊าซ ราคา 0.00 บ.
 จอมอนิเตอร์ / คอนโทรลเลอร์ของ CO Monitor คาร์บอนมอนอกไซด์ ราคา 0.00 บ.
 ตรวจสอบสภาพห้อง / สัญญาณเตือนภัยแบบ IAQ: G02-VOC-B3 SERIES ราคา 0.00 บ.
 ตัวควบคุมแบบผสมผสาน CO2 สำหรับเรือนกระจก ราคา 0.00 บ.
 ตัวควบคุมและตัวควบคุม CO2 คาร์บอนไดออกไซด์ / คอนโทรลเลอร์ ราคา 0.00 บ.
 ตัวควบคุมโอโซน / ตัวควบคุมโอโซน โอโซนตรวจสอบ / คอนโทรลเลอร์ ราคา 0.00 บ.
 ห้องตรวจสอบ / ห้องควบคุมของ TVOC หน้าจอ / ตัวควบคุม IAQ ราคา 0.00 บ.
 เครื่องควบคุมอุณหภูมิความชื้นและความชื้นในอากาศบริสุทธิ์ ราคา 0.00 บ.
 เครื่องควบคุมโอโซน / เครื่องควบคุมรุ่น F2000IAQ-03-1001 / 1001C
 เครื่องตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เครื่องตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ / เครื่องตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออ ราคา 0.00 บ.
 เครื่องตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบ: F2000TSM-CO2 ซีรี่ส์ ราคา 0.00 บ.
 เครื่องตรวจวัด CO2 + VOC และเครื่องเตือนภัยรุ่น G01-CO2-B5 Series ราคา 0.00 บ.
 เครื่องตรวจสอบ / ชุดควบคุม CO2 รุ่น F2000IAQ-CO2-30 / 50 Series ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณรวมของคาร์บอนอินทรีย์ (Total Organic Carbon) TOC Analyzer รุ่น TOC-2000 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องเตือนแก๊สรั่ว Gas Leak Detector รุ่น SPD203-CH4 ราคา 0.00 บ.
Gloss Meter เครื่องวัดความเงา มันวาว View All
 GLOSS METER WG268 เครื่องวัดความเงา มีมุมสามมุม 20 ° 60 °และ 85 ° ราคา 0.00 บ.
 GLOSS METER เครื่องวัดความเงา,เครื่องวัดความเงาสี,20˚ 60˚ 85˚ Multi Angle Gloss Meter MG268-F2 ราคา 0.00 บ.
 GLOSS METER เครื่องวัดความเงา,เครื่องวัดความเงาสี,เครื่องทดสอบความเงา AG-106B ราคา 0.00 บ.
 GLOSS METER เครื่องวัดความเงา,เครื่องวัดความเงาสี,เครื่องทดสอบความเงา, model E-60 ราคา 0.00 บ.
 GLOSS METER เครื่องวัดความเงา,เครื่องวัดความเงาสี,เครื่องทดสอบความเงา,model HP-380 ราคา 0.00 บ.
 GLOSS METER เครื่องวัดความเงา,เครื่องวัดความเงาสี,เครื่องทดสอบความเงา,model N-60 ราคา 0.00 บ.
 GLOSS METER เครื่องวัดความเงา,เครื่องวัดความเงาสี,เครื่องทดสอบความเงา,model N-60D ราคา 0.00 บ.
 GLOSS METER เครื่องวัดความเงา,เครื่องวัดความเงาสี60º Gloss Meter ETB-0833 ราคา 0.00 บ.
 GLOSS METER เครื่องวัดความเงา,เครื่องวัดความเงาสี60º Gloss Meter MG6-F1(0-199.9Gu) ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดความเงา,เครื่องวัดความเงาสี,เครื่องทดสอบความเงาGLOSS METER WG60 ราคา 0.00 บ.
Gas Chromatograph GC แก๊ส โครมาโตกราฟ View All
 Gas Chromatography GC1290 ก๊าซโครมาโตกราฟี gas Chromatograph FID TCD NPD ECD FPD ราคา 0.00 บ.
 เครื่องตรวจวัดก๊าซโครมาโตกราฟี GC1120 ราคา 0.00 บ.
 แก๊ซ โครมาโตกราฟ Gas Chromatograph รุ่น GC9790II CALL 02 964 8018
 แก๊ซ โครมาโตกราฟ Gas Chromatograph รุ่น GC9710 CALL 02 964 8018
 แก๊ซ โครมาโตกราฟ Gas Chromatograph รุ่น GC9790I CALL 02 964 8018
Growth Chamber ตู้เพาะเมล็ดพืช View All
 Growth Chambers with Humidity Control Model RGX series CALL 02 964 8018
 Plant Growth Chamber Bluepard model MGC-series CALL 02 964 8018
 ห้อง ตู้ทดสอบ ปลูกพืช Biobase BJPX-A500 CALL 02 964 8018
 ห้อง ตู้ทดสอบ ปลูกพืช Growth Chamber Bluepard model MGC-series CALL 02 964 8018
HPLC เครื่องแยกสารความดันสูง View All
 HPLC LC1620APlus Isocratic System ราคา 475,000.00 บ.
 โครมาโทกราฟเหลวความดันสูง HPLC LC1620BPlus Gradient System ราคา 650,000.00 บ.
Hotplate เตาความร้อน View All
 Hot plate เตาความร้อน เพลทความร้อน HP180D / HP120D / HP150D ราคา 14,500.00 บ.
 Hot plate เตาความร้อน เพลทความร้อน HP630/HP320/HP330 ราคา 14,500.00 บ.
 Hot plate เตาความร้อน เพลทความร้อน MS100 / HP12 / HP15 ราคา 14,500.00 บ.
 MS7-H550-Pro LCD เครื่องทำความร้อน กวนสาร แบบแม่เหล็กไฟฟ้าแบบดิจิตอล 7 แบบ call 02 964 8018
 TP-350 จานแม่เหล็กไฟฟ้าแบบดิจิตอล (ร้อน) CALL 02 964 8018
 เครื่องกวนสารให้ความร้อน Hotplate Magnetic Stirrer รุ่น MS7-H550-S ราคา 0.00 บ.
 เครื่องควบคุมความร้อน SC 100 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องทำความร้อนแบบ Magnetic Stirring Magnetic Stirring หลายแถว Model 98-V-B ราคา 0.00 บ.
 เครื่องให้ความร้อน Hot plate เตาความร้อน เพลทความร้อน รุ่น HP01 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องให้ความร้อน hotplate MTOPS Model HS series and MS series ราคา 0.00 บ.
 เครื่องให้ความร้อน , Hot plate , เตาความร้อน , เพลทความร้อน อุณหภูมิ hotplate รุ่น SH-series ราคา 0.00 บ.
 เครื่องให้ความร้อน Hot plate รุ่น SH-7A ราคา 14,500.00 บ.
 เครื่องให้ความร้อน Hot plate เตาความร้อน เพลทความร้อน hotplate รุ่น HP-4335 ราคา 14,500.00 บ.
 เตาความร้อน Hotplate รุ่น HP-01 ราคาประหยัด ราคา 0.00 บ.
Heating Mantle, Block เตาความร้อนแบบหลุม View All
 Digital Display Heating Mantle, เตาหลุมความร้อน Model 98-II-C Promotion รุ่น capacity 500ml และ 1,000ml
 Heating Block HYSC Model HY series ชุดทำความร้อน HYSC รุ่น HY series
 HEATING MANTLE , เตาหลุมความร้อน Model MS-EB-XXXX ราคา 0.00 บ.
 HEATING MANTLE ,Mtop เตาหลุมความร้อน รุ่น MS-DM-XX ราคา 0.00 บ.
 HEATING MANTLE ,Mtop เตาหลุมความร้อน รุ่น MS-E-1XX ราคา 0.00 บ.
 HEATING MANTLE ,Mtop เตาหลุมความร้อน รุ่น MS-ES-1XX ราคา 0.00 บ.
 HEATING MANTLE ,Mtop MS-EB-XX เตาหลุมความร้อน heating Mantle สำหรับ beaker เส้นใยเซรามิค อุณหภูมิสูง ราคา 0.00 บ.
 HEATING MANTLE Mtop เตาหลุมความร้อน รุ่น MS-E-XXX ราคา 0.00 บ.
 Heating Mantle with Digital and Stirrer, เตาหลุมความร้อน Model 98-III-B ราคา 0.00 บ.
 Several Rows Electronic Control Heating Mantles หลายตำแหน่ง เตาหลุมความร้อน Model 98-IV-B ราคา 0.00 บ.
 เตาหลุมความร้อน , HEATING MANTLE รุ่น MHT-XXX ราคา 0.00 บ.
 เตาหลุมความร้อน , HEATING MANTLE รุ่น MS-DMB ราคา 0.00 บ.
Incubator ตู้บ่มเชื้อ View All
 Incubator Memmert model IF110 ราคา 0.00 บ.
 Incubator Memmert Precision incubator Model IF55 ราคา 0.00 บ.
 incubator ตู้บ่มเชื้อ รุ่น XB series จาก France Etuves ราคา 0.00 บ.
 incubator ตู้เพาะเชื้อ , Thermostatic Incubator รุ่น DH series CALL 02 964 8018
 Incubator, ตู้บ่มเชื้อ, Biochemistry Incubator รุ่น BJPX Series ราคา 0.00 บ.
 Incubators BLUEPARD MODEL BPH SERIES ราคา 0.00 บ.
 Incubators Memmert Precision incubator Model IF75 ราคา 0.00 บ.
 LOW TEMP INCUBATOR BI-series From Han Yang KOREA ราคา 0.00 บ.
 Portable Incubators Model DH2500AB แบบพกพา นอกสถานที่ ราคา 0.00 บ.
 Shaker ตู้บ่มเชื้อ ตู้เพาะเชื้อตู้บ่มเชื้อ ตู้เพาะเชื้อ ตู้บ่ม Low Temp Incubator Diligent LIN-20 ราคา 0.00 บ.
 shaking incubator, ตู้บ่ม, เครื่องเขย่า, ตู้เพาะเชื้อ,Shaking Incubator รุ่น BJPX Series ราคา 0.00 บ.
 ตู้บ่ม , incubator ตู้เพาะเชื้อ ,Climate Chamber With Illumination รุ่น GZX series CALL 02 964 8018
 ตู้บ่มเชื้อ Incubator Model DI-series Temp RT+5 C - 60 C CALL 02 964 8018
 ตู้บ่มเชื้อ Incubators BLUEPARD MODEL LRH SERIES ตู้บ่มเชื้อแบบอุณหภูมิต่ำ Low Temp Incubator ราคา 0.00 บ.
 ตู้บ่มเชื้อ incubator ตู้บ่มเพาะเชื้อ Diligent รุ่น LIN-470 ราคา 0.00 บ.
 ตู้บ่มเชื้อ Thermostatic Incubator BLUEPARD Model DHP-SERIES CALL 02 964 8018
 ตู้บ่มเชื้อแบบอุณหภูมิต่ำ Low Temp Incubator MJX Mould Incubators CALL 02 964 8018
 ตู้เพาะเชื้อ , Constant-temperature Incubators รุ่น PH series CALL 02 964 8018
 ตู้เพาะเชื้อ , low temp Refrigerated Incubator รุ่น SPX -series CALL 02 964 8018
 ตู้เพาะเชื้อ , Water Jacket Incubator รุ่น GH series CALL 02 964 8018
 เครื่องบ่มเพาะรุ่น BLUEPARD MODEL BPC SERIES อุณหภูมิ + 5 ~ 35 ℃ ราคา 0.00 บ.
 เครื่องเขย่า incubator shaker ตู้บ่มเพาะเชื้อ shaking incubator รุ่น SI-series CALL 02 964 8018
Jar Test View All
 น้ำเสีย จาร์เทส เครื่องแกว่งสารให้ตกตะกอน เครื่องทดสอบการตกตะกอน Jar test SF-6: MTOPS ราคา 0.00 บ.
 น้ำเสีย จาร์เทส เครื่องแกว่งสารให้ตกตะกอน เครื่องทดสอบการตกตะกอน ทดสอบ ตกตะกอน Jar Test SF-4 : MTOPS ราคา 0.00 บ.
LUX METER LIGHT METER เครื่องวัดแสง View All
 Light meter เครื่องวัดแสง รุ่น JT-06LX (AR-823) ปกติ 2,850.00 บ.
พิเศษ 2,100.00 บ.
 Light meter เครื่องวัดแสง รุ่น LX-1010B ราคา 1,150.00 บ.
 Lux meter เครื่องวัดแสง รุ่น LX-1330B ราคา 1,900.00 บ.
 Solar Power Meter เครื่องวัดความเข้มแสงอาทิตย์ กำลังงาน รุ่น DT-1307 ปกติ 5,500.00 บ.
พิเศษ 3,500.00 บ.
Leak Tester,Packing Seal Test ทดสอบรอยรั่ว View All
 เครื่องทดสอบการรั่ว รอยรั่ว บรรจุภัณฑ์ พร้อมตั้งเวลา , Test Leak Digital Controller TL-63 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องทดสอบการรั่วบรรจุภัณฑ์ Leak Tester Chamber Model TL-501 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องทดสอบการรั่วบรรจุภัณฑ์ Leak Tester Digital Vacuum Controller รุ่น TL-90 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องทดสอบการรั่วบรรจุภัณฑ์ Leak Tester, Test Leak Option Big Tank ราคา 0.00 บ.
 เครื่องทดสอบการรั่วบรรจุภัณฑ์ Test Leak Analog Gauge valve type รุ่น TL-501VL call 02 964 8018 ;silution@asainet.co.th
 เครื่องทดสอบการรั่วบรรจุภัณฑ์ Test Leak Digital Vacuum Controller with Hydraulic call 02 964 8018
Muffle Furnace เตาเผาความร้อนสูง View All
 เตาเผาความร้อนสูง Furnace เตาความร้อนสูง ตู้อบความร้อนสูง Muffle Furnace HYS รุ่น SF-SERIES CALL 02 964 8018
 เตาเผาความร้อนสูง Muffle Furnace Model XKL15 CALL 02 964 8018
 เตาเผาความร้อนสูง Muffle Furnace Humanlab รุ่น DMF-05, 1200 C 4.5 ลิตร CALL 02 964 8018
 เตาเผาความร้อนสูง Muffle Furnace Humanlab รุ่น DMF-10 S, 1500 C 10 ลิตร CALL 02 964 8018
 เตาเผาความร้อนสูง Muffle Furnace HYS รุ่น MF-SERIES
 เตาเผาความร้อนสูง Muffle Furnace รุ่น MF-27 ราคา 0.00 บ.
 เตาเผาความร้อนสูง Muffle Furnace รุ่น MF-64 ราคา 0.00 บ.
 เตาเผาความร้อนสูงCeramic Fiber Muffle Furnace Model SX3 Series CALL 02 964 8018
Moisture Meter เครื่องวัดความชื้น View All
 Grain Moisture Meter รุ่น TK-100G ปกติ 4,150.00 บ.
พิเศษ 3,950.00 บ.
 moisture meter Cement , Gypsum เครื่องวัดความชื้นในซีเมนต์และยิปซั่ม CEM DT-128M ปกติ 5,500.00 บ.
พิเศษ 5,000.00 บ.
 Wood moisture meter , เครื่องวัดความชื้นในไม้ รุ่น TK-100W ปกติ 3,400.00 บ.
พิเศษ 3,200.00 บ.
 เครื่องชั่ง , Moisture Balance , เครื่องวัดความชื้น , Radwag Moisture Analyzers MA call 02 964 8018
 เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น DSH-50 series rapid moisture meter ราคา 0.00 บ.
 เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น Infrared Moisture Balance KETT รุ่น FD-660 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น Moisture Analyzer Citizen รุ่น MB Series ราคา 0.00 บ.
 เครื่องมือ เครื่องวัด ความชื้น ในกองฟาง หญ้า ไม้ Hey Moisture Meter รุ่น WILE26 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องมือ เครื่องวัด ความชื้น ในข้าว ข้าวเปลือก ถั่วเหลือง ข้าวบาร์เลย์ รุ่น WILE55 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องมือ เครื่องวัด ความชื้น ในข้าว ข้าวเปลือก ถั่วเหลือง ข้าวบาร์เลย์ รุ่น WILE65 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องมือ เครื่องวัด ความชื้น ในข้าว ข้าวเปลือก ถั่วเหลือง ข้าวบาร์เลย์ รุ่น WILE78 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องมือ เครื่องวัด ความชื้นในธัญพืช Model WILE200 พร้อมเครื่องชั่ง นน. ราคา 0.00 บ.
 เครื่องมือ เครื่องวัด ความชื้นในเมล็ดกาแฟ Coffee Moisture Meter รุ่น WILE COFFEE ปกติ 21,000.00 บ.
พิเศษ 19,000.00 บ.
 เครื่องมือวัดค่า Smart Water Activity Meter รุ่น HD-3A ราคา 0.00 บ.
 เครื่องมือวัดค่า Smart Water Activity Meter รุ่น HD-6 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัด ความชื้น ในเนื้อไม้ Wood Moisture Meter รุ่น GMK 1010N ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัด ความชื้นในกองเศษไม้ Wood Moisture Meter รุ่น WILE BIO MOISTURE ราคา 20,000.00 บ.
 เครื่องวัดความชื้น - MD816 ราคาประหยัด ปกติ 1,050.00 บ.
พิเศษ 850.00 บ.
 เครื่องวัดความชื้น Grain รุ่น TK-25G Grain Moisture Meter รุ่น TK-25G ปกติ 4,150.00 บ.
พิเศษ 3,950.00 บ.
 เครื่องวัดความชื้น Moisture Analysers Moisture Balance MB-25 call 02 964 8018
 เครื่องวัดความชื้น Moisture electronic Balance Ohaus ใช้อินฟาเรด รุ่น MB 45 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดความชื้น Moisture-Density Analyzer รุ่น MD-500 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดความชื้นพริกป่น Red Pepper Moisture รุ่น GMK-310 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดความชื้นเมล็ดกาแฟ Coffee Moisture Meter รุ่น GMK-303C ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดความชื้นเมล็ดธัญพืช Grain Moisture meter รุ่น MC 7821 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดความชื้นแป้ง FLOUR MOISTURE METER FLOUR รุ่น GMK 308 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดความชื้นในกระดาษ , Paper Moisture meter Digital Moisture Meter MD-916 ปกติ 2,700.00 บ.
พิเศษ 2,500.00 บ.
 เครื่องวัดความชื้นในดิน einstein™Tablet+2 + Soil Sensor CALL 02 964 8018
 เครื่องวัดความชื้นในดิน moisture soil meter PH meter Soil Moisture รุ่น ZD-05 ราคา 1,350.00 บ.
 เครื่องวัดความชื้นในดิน moisture soil meter PH meter 4 in 1 รุ่น KCB-300 Call 02 964 8018
 เครื่องวัดความชื้นในดิน moisture soil meter PH meter รุ่น ZD-06 Call 02 964 8018
 เครื่องวัดความชื้นในดิน Soil Moisture Meter รุ่น OASIS CALL 02 964 8018
 เครื่องวัดความชื้นในเมล็ดธัญพืช Grain Moisture Meter รุ่น GMK-3000 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดความชื้นในเมล็ดธัญพืช Grain Moisture Meter รุ่น GMK-303RS ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดความชื้นในเมล็ดธัญพืช Grain Moisture Meter ร่น AT-MAF ปกติ 15,000.00 บ.
พิเศษ 12,000.00 บ.
 เครื่องวัดความชื้นในเมล็ดธัญพืช ข้าว สาร เปลือก รุ่น GMK-303 ปกติ 12,000.00 บ.
พิเศษ 10,500.00 บ.
 เครื่องวัดความชื้นในไม้ Wood moisture meter CEM DT-129 ปกติ 3,700.00 บ.
พิเศษ 3,500.00 บ.
 เครื่องวัดความชื้นในไม้ Wood moisture meter Model MD-918 ปกติ 3,150.00 บ.
พิเศษ 2,950.00 บ.
 เครื่องวัดความชื้นในไม้และวัสดุอื่น ๆ Material moisture meter Hitech รุ่น MC-7825 P ปกติ 4,000.00 บ.
พิเศษ 3,850.00 บ.
 เครื่องวัดความชื้นในไม้และวัสดุอื่น ๆ Material moisture meter Hitech รุ่น MC-7825 PS ปกติ 5,400.00 บ.
พิเศษ 5,200.00 บ.
 เครื่องวัดความชื้นใบยาสูบ Tobacco Moisture Meter รุ่น GMK-3306 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น thermo humidity moisture temperature meter รุ่น HY 303C call 02 964 8018 ;silution@asainet.co.th
 ใช้เครื่องวัดความชื้นใน เมล็ดพืช ไม้ และวัสดุอื่น ๆ Material moisture meter Diligent รุ่น M-01 ราคา 12,000.00 บ.
Microscope CCD กล้องจุลทรรศน์ View All
 Microscope กล้องจุลทรรศน์ Stereo Scope NTB-4B ราคา 0.00 บ.
 กล้องจุลทรรศน์ Microscope PZ2 PARALLEL ZOOM MICROSCOPE
 กล้องจุลทรรศน์ Microscope SZ STEREO ZOOM MICROSCOPE
 กล้องจุลทรรศน์ Research-grade 5.0Mp CCD Camera รุ่น UC500S ราคา 0.00 บ.
 กล้องจุลทรรศน์ , Biological Microscopic , รุ่น SZ-20 Zoom Stereo Microscope
 กล้องจุลทรรศน์ , Biological Microscopic รุ่น SZ2-40 Zoom Stereo Microscope
 กล้องจุลทรรศน์ , Biological Microscopic รุ่น SZ3-10 Zoom Stereo Microscope
 กล้องจุลทรรศน์ , Biological Microscopic รุ่น SZ4-200 Zoom Stereo Microscope
 กล้องจุลทรรศน์ , Biological Microscopic รุ่น SZ5-40 Zoom Stereo Microscope
 กล้องจุลทรรศน์ 16 megapixel intelligent industrial camera รุ่น BTPC-105 ราคา 0.00 บ.
 กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา Biological Microscope รุ่น L1800B ราคา 0.00 บ.
 กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา MIcroscope Binocular รุ่น SZX6745-J3 Stereomicroscope
 กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา กล้องไมโครสโคป Binocular Biological Microscope Model BM100 ราคา 0.00 บ.
 กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา กล้องไมโครสโคป Binocular Biological Microscope รุ่น BBM-30101 ราคา 0.00 บ.
 กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา กล้องไมโครสโคป Binocular Biological Microscope รุ่น BBM-83 ราคา 0.00 บ.
 กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา กล้องไมโครสโคป Binocular Zoom Stereo Microscope รุ่น BZS-40101 ราคา 0.00 บ.
 กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา กล้องไมโครสโคป Binocular Zoom Stereo Microscope รุ่น BZS-40101 ราคา 0.00 บ.
 กล้องจุลทรรศน์ 2 ตารุ่น DM-BP20 Digital microscope
 กล้องจุลทรรศน์ 2 ตารุ่น Jewelry Microscope (BJM-40101)
 กล้องจุลทรรศน์ 2 ตารุ่น MIcroscope Binocular รุ่น XSZ-135
 กล้องจุลทรรศน์ 2 ตารุ่น MIcroscope Binocular รุ่น XSZ-135NS ราคา 0.00 บ.
 กล้องจุลทรรศน์ BA2203i Series Biological Microscopes ราคา 0.00 บ.
 กล้องจุลทรรศน์ Digital Microscope รุ่น DM-1000 ราคา 0.00 บ.
 กล้องจุลทรรศน์ Jewelry Microscope (BJM-60101) ราคา 0.00 บ.
 กล้องจุลทรรศน์ Microscope strero binocular + CCD NTB -4B ราคา 0.00 บ.
 กล้องจุลทรรศน์ Video Stereo Microscope (BVM-20105) ราคา 0.00 บ.
 กล้องจุลทรรศน์ Wireless WIFI Microscope model BHM-G6 ราคา 0.00 บ.
 กล้องจุลทรรศน์ Wireless WIFI Microscope(BHM-G6 ราคา 0.00 บ.
 กล้องจุลทรรศน์, Microscope Microscope MS MEASUREMENT MICROSCOPE PZ4 Parallel Zoom Stereo Microscope
 กล้องจุลทรรศน์, Zoom Stereo Microscope รุ่น NSZ-606 ราคา 0.00 บ.
 กล้องจุลทรรศน์, Zoom Stereo Microscope รุ่น ZSA302 ราคา 0.00 บ.
 กล้องจุลทรรศน์ดูผิวโลหะ Inverted Metallurgical Microscope (BIM-8000) ราคา 0.00 บ.
 กล้องจุลทรรศน์ดูผิวโลหะ Inverted Metallurgical Microscope (BIM-9000) ราคา 0.00 บ.
 กล้องจุลทรรศน์ดูผิวโลหะ Metallurgical Microscope (BMM-6800 ราคา 0.00 บ.
 กล้องจุลทรรศน์ดูผิวโลหะ Metallurgical Microscope (BMM-7800) ราคา 0.00 บ.
 กล้องส่องในท่อ พื้นที่อับ พื้นที่แคบ video borescope รุ่น BS-150 ปกติ 7,600.00 บ.
พิเศษ 6,500.00 บ.
Oven ตู้อบ ตู้อบความร้อน ตู้อบไฟฟ้า ตู้อบแห้ง View All
 ETUVE INDUSTRIELLE Industrial Oven XL รุ่น XL Series ราคา 0.00 บ.
 Oven Big Screen Being Natural Convection Oven Model BO-XXN series
 Oven ตู้อบ ตู้อบความร้อน ตู้อบไฟฟ้า รุ่น XU series ราคา 0.00 บ.
 Oven, ตู้อบ, ตู้อบความร้อน Asphalt Film Rotating Oven MODEL 82 ราคา 0.00 บ.
 ตู้อบ ในอุตสาหกรรม Industrial Oven Model XL series ราคา 0.00 บ.
 ตู้อบความร้อน แบบ สุญญากาศ Vacuum oven medium vacuum XFH
 ตู้อบความร้อน Drying Oven High Temp Convection Oven 350 C 450 C ราคา 0.00 บ.
 ตู้อบความร้อนไฟฟ้า ยี่ห้อ MEMMERT จากประเทศเยอรมันนี Steriliser SF30 ราคา 0.00 บ.
 ตู้อบความร้อนไฟฟ้า ยี่ห้อ MEMMERT จากประเทศเยอรมันนี Steriliser SN30 ราคา 0.00 บ.
 ตู้อบความร้อนไฟฟ้า ยี่ห้อ MEMMERT จากประเทศเยอรมันนี Universal Oven UF Series ราคา 0.00 บ.
 ตู้อบความร้อนไฟฟ้า ยี่ห้อ MEMMERT จากประเทศเยอรมันนี Universal Oven UF110 ราคา 0.00 บ.
 ตู้อบความร้อนไฟฟ้า ยี่ห้อ MEMMERT จากประเทศเยอรมันนี Universal Oven UF75 ราคา 0.00 บ.
 ตู้อบลมร้อนสูง เตาอบไฟฟ้า High Temperature 500 C, Oven XHT รุ่น XHT Series CALL 02 964 8018
 ตู้อบแห้ง เตาอบไฟฟ้า OVEN CO-Series From Han Yang Scientific KOREA ราคา 0.00 บ.
 ตู้อบแห้งเครื่องแก้ว ตู้อบแห้งเครื่องแก้ว GLASSWARE DRYING OVEN Model XAS series ราคา 0.00 บ.
 ตู้อบไฟฟ้าสูญญากาศ Vacuum Oven รุ่นVO-series CALL 02 964 8018
 เครื่องอบแห้งแบบสุญญากาศ Vacuum Drying Oven Bluepard Model BOV-20\BOV-50\BOV-90 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องอบแห้งแบบสุญญากาศในแนวตั้งรุ่น Vertical Forced Air Vacuum Drying Oven Model DZ-Series ราคา 0.00 บ.
 เตาอบ Bluepard รุ่น BPG ซีรีส์แอลซีดีสแตนเลสด้านในรุ่น BOF series ราคา 0.00 บ.
 เตาอบ ความร้อน Force Oven Bluepard Model DHG series ราคา 0.00 บ.
 เตาอบความร้อน แบบลมหมุนเวียน Touch Screen Being BO-XXF series CALL 02 964 8018
 เตาอบสูญญากาศ XFM Vacuum oven medium vacuum XFM
 เตาอบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ XXL large industrial ovens
 เตาอบเตาอบแอสฟัลท์ Asphalt Film Rotating Oven MODEL 85 ราคา 0.00 บ.
 เตาอบไฟฟ้า แห้ง เตาอบ ความร้อน Vacuum Oven รุ่น XFL Series ราคา 0.00 บ.
Physic experiment ชุดทดลองทางฟิสิกส์ View All
 Friction EXPERIMENT. ชุดทดสอบ แรงฝืด ฟิสกส์ CALL 02 964 8018
 HEAT EXPANSION EXPERIMENT.ชุดทดลองการขยายตัว CALL 02 964 8018
 ชุดทดสอบ Adwood CALL 02 964 8018
 ชุดทดสอบ Experiment Standing wave คลื่นนิ่ง CALL 02 964 8018
 ชุดทดสอบ Maxwell Experiment DiLigen tชุดทดลอง แมกซ์เวล ชุดการอนุรักษ์พลังงาน CALL 02 964 8018
 ชุดทดสอบ Physic ฟิสกส์ ทดลอง Free fall การตก CALL 02 964 8018
 ชุดทดสอบ การแกว่งเพนดูลั่ม ฟิสิกส์ CALL 02 964 8018
 ชุดทดสอบ ชุดทดสอบ Physic magnetic field + datalogger CALL 02 964 8018
 มุมหักเหแสง Refrction Tank ชุดทดสอบ Physic ฟิสกส์ ทดลอง การศึกษา กา CALL 02 964 8018
 โต็ะแรง Force table สมดุลย์ของแรง CALL 02 964 8018
Particle Counter View All
 Particle Counter วัดปริมาณฝุ่น PM2.5 / PM10 รุ่น TSP-16 CALL 02 964 8018
 เครื่องวัดฝุ่น Mini Particle Counter PM2.5 PM10 Air Temperature Humidity Meter DT-96 CALL 02 964 8018
 เครื่องวัดฝุ่น Model Air Particle Counter DT-9881 CALL 02 964 8018
Polarimeter โพลาริมิเตอร์ View All
 Polarimeter โพลารีมิเตอร์ รุ่น WXG-5 Semiautomatic Polarimeter ราคา 0.00 บ.
 Polarimeter โพลารีมิเตอร์ รุ่น WZZ-2B Automatic Polarimeter ราคา 0.00 บ.
 Polarimeter โพลารีมิเตอร์ รุ่น WZZ-3 Automatic Polarimeter ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัด IP-digiS-sereis Saccharimeters ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดโพลาริมิเตอร์ Polarimeter รุ่นIP-digiFD series CALL 02 964 8018
 โพลารีมิเตอร์ POL-200 Semiautomatic ราคา 0.00 บ.
 โพลารีมิเตอร์ รุ่น IP-digi series ราคา 0.00 บ.
Pharmazutical เครื่องทดสอบสำหรับโรงงานผลิตยา View All
 DISSOLUTION TESTER เครื่องทดสอบการละลายของยา RC-8 ราคา 0.00 บ.
 DISSOLUTION TESTER , เครื่องทดสอบการละลายของยา , Dissolution RC-1 ยา call 0891395105
 DISSOLUTION TESTER , เครื่องทดสอบการละลายของยา , Dissolution RC-3 ยา ราคา 0.00 บ.
 DISSOLUTION TESTER , เครื่องทดสอบการละลายของยา , Dissolution RC-6 ยา ราคา 0.00 บ.
 HARDNESS TESTER เครื่องวัดความแข็งเม็ดยา , เครื่องวัดความแข็งยา YD-3 Tablet Hardness Tester ราคา 0.00 บ.
 hardness Tester เม็ดยา ทดสอบ ความแข็ง แข็ง ของเม็ดยา DHT-150 CALL 0 9139 5105
 Single Stage Dissolution Rate Test Apparatus รุ่น DR-1 ราคา 0.00 บ.
 การทดสอบความพรุนของ Lacquer Lacquer Porosity Apparatus รุ่น LPT-50A ราคา 0.00 บ.
 การสลายตัวการสลายตัว เครื่องทดสอบการ ละลาย กระจายตัว ความแข็งของเม็ด PJ-3 ราคา 0.00 บ.
 ทดสอบ การกระจาย ของตัวยา Dissintegration Tester BJ-2
 ทดสอบ การกระจาย ของตัวยา Dissintegration Tester BJ-3
 ทดสอบ การกระจาย ของตัวยา Tablet Disintegration Tester Model DissoDisi-series ราคา 0.00 บ.
 ทดสอบความพรุนของแล็คเกอร์ / แว็กซ์ซึ่งเคลือบด้วยโลหะ Lacquer Porosity Apparatus รุ่น LPT-50 ราคา 0.00 บ.
 หลอดเคลือบเคลือบด้วยสารละลายทดสอบที่มีทองแดงซัลเฟต Lacquer Porosity Test Apparatus รุ่น LPT-50N ราคา 0.00 บ.
 เครื่องชั่งความหนาแน่นแบบเคาะรุ่น HY-100 Tapped Density Apparatus รุ่น HY-100 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องทดสอบ ความหนาแน่น ยา ผง Tapped Density Apparatus รุ่น BT-300-1 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องทดสอบการละลายของยา , DISSOLUTION TESTER MHRC-8DS Dissolution tester ราคา 0.00 บ.
 เครื่องทดสอบการละลายของยา Dissolution Offline Sampling System รุ่น DRS-8 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องทดสอบการละลายของยา Dissolution Tester รุ่น DR-6 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องทดสอบการแตกตัวยา , R BJ-3 Disintegration Tester ราคา 0.00 บ.
 เครื่องทดสอบความหนาแน่นแบบ Tapped Density Apparatus รุ่น TDA-2 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องทดสอบความเเข็งของเม็ดยา Tablet Tester with Five Parameter รุ่น WWTDH-550 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องทดสอบความแข็งของยา Hardness Tablet Tester Digital รุ่น HD-Series N ราคา 0.00 บ.
 เครื่องทดสอบความแข็งของยา Tablet Hardness Tester Big nozzle up to 19 mm ราคา 0.00 บ.
 เครื่องทดสอบความแข็งของยา Tablet Hardness tester รุ่น DHT-250 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องทดสอบแตกตัวของยา ,Disintegration Tester BJ-1 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดการกร่อนของเม็ดยา, Tablet Friability Test Apparatus รุ่น FT-20 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดการกร่อนของเม็ดยา, Tablet Friability Test Apparatus รุ่น FTA-20 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดการกร่อนของเม็ดยา, Tablet Friability Test Apparatus รุ่น MHCS-1 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดการกร่อนของเม็ดยา, Tablet Friability Test Apparatus รุ่น MHCS-2 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดการกร่อนของเม็ดยา, Tablet Friability Test Apparatus รุ่น MHCS-3 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดการกร่อนของเม็ดยา, Tablet Friability Test Apparatus รุ่น MHCS-4 ราคา 15000- 60000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 เครื่องวัดความแข็งเม็ดยา Hardness Tablet Tester Analog รุ่น HA-sereis ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดความแข็งเม็ดยา แบบกึ่งอัตโนมัติ Hardness Tablet Tester Digital Semi Auto รุ่น HDS Series ราคา 0.00 บ.
 เครื่องหาการกระจายตัวของยา Microprocessor Based Tablet Disintegration Machine รุ่น TD-2 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องหาการกระจายตัวของยา Tablet Disintegration Tester รุ่น TD-20S ราคา 0.00 บ.
 เครื่องหาการกระจายตัวของยา Tablet Disintegration Tester รุ่น TD-40S ราคา 0.00 บ.
 เครื่องหาจุดหลอมเหลว Melting Point Device รุ่น DMP-400 melting point apparatus
 เครื่องหาจุดหลอมเหลว Melting Point Device รุ่น DMP-500 melting point apparatus
 เครื่องอัดความหนา ยา ผง แปแบบดิจิตอลรุ่น No: PD-100 Digital Powder Density Apparatus รุ่น No: PD-100 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องอ่านโซนยาปฏิชีวนะแบบดิจิตอลรุ่น MZR-2 Digital Antibiotic Zone Reader รุ่น MZR-2 ราคา 0.00 บ.
pH Meter เครื่องวัดกรด ด่าง View All
 pH calibrator and Electrode Tester เครื่องสอบเทียบเครื่องทดสอบและเครื่องทดสอบ Tester ราคา 0.00 บ.
 pH controller เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง JENCO รุ่น 6309POT
 pH meter เครื่องวัดกรด ด่าง เครื่องวัด Phtestr 20 tester ราคา 0.00 บ.
 pH meter Cyberscan รุ่น pH 600
 pH meter pH tester pH indicator เครื่องวัดกรด ด่าง เครื่องวัด Cyberscan รุ่น pH 620
 pH meter ph tester pH indicator เครื่องวัดกรด ด่าง เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง รุ่น 630
 pH meter pH tester pH indicator เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด ด่าง เครื่องวัด 2700 ราคา 0.00 บ.
 pH meter พีเอช เครื่องวัดกรดด่าง JENCO รุ่น VisionPlus pH6175
 pH meter พีเอช เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง Model PCTestr 35
 pH meter มิเตอร์ กรด ด่าง เครื่องวัด model pH Spear
 pH meter เครื่องวัดความเป็นกรด pH spear ราคา 0.00 บ.
 pH meter เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง Lutron รุ่น pH 220S
 pH Meter เครื่องวัดค่าความเป็นกรด ด่าง LAQUAtwin รุ่น pH 11 ราคา 0.00 บ.
 pH Meter เครื่องวัดค่าความเป็นกรด ด่าง LAQUAtwin รุ่น pH 22 ราคา 0.00 บ.
 pH Meter เครื่องวัดค่าความเป็นกรด ด่าง LAQUAtwin รุ่น pH 33 ราคา 0.00 บ.
 PHS-3BW Bench Top ตั้งโต๊ะ series Benchtop pH/mV Meter ราคา 0.00 บ.
 PHS-3CW series Bench Top ตั้งโต๊ะ pH/mV Meter ราคา 0.00 บ.
 ครื่องวัดกรด ด่าง Cyberscan รุ่น pH 610
 พีเอช มิเตอร์ Bante 920 Bench Top ตั้งโต๊ะความแม่นยำ pH / ORP / ° C / ° F Meter ราคา 0.00 บ.
 พีเอช มิเตอร์ Bante210 Benchtop pH/mV/°C/°F Meter ราคา 0.00 บ.
 พีเอช มิเตอร์ เครื่องวัด แบบตั้งโต๊ะ เครื่องวัดกรด ด่าง เครื่องวัด Cyberscan รุ่น pH 6500
 หัววัดค่า pH Jenco 6005P
 เครื่องควบคุมค่า pH แบบออนไลน์ BI-620 pH Controller Model BL620 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัด pH , Conductivity , TDS , Salinity and Temperature รุ่น PCSTestr 35 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดความเป็นกรด EUTECH Model CyberScan PH 5100 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดค่า pH 6810
 เครื่องวัดค่า pH Bante PHScan 30L ชุดหัวแบบยาวหัววัด pH แบบพ็อกเก็ตกันน้ำ ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง EUTECH CyberScan Waterproof รุ่น pH 310
 เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง, ค่ามิลลิโวลต์, Jenco 6177
Spectrophotometer สเปกโตรมิเตอร์ สเปกโตสโกปี View All
 Flame photometer Metash model F-100 เครื่องวัดค่าเฟรมโฟโตมิเตอร์ call 02 964 8018
 Fluorescence Spectrophotometer รุ่น DW-F96PRO สเปกโทรโตมิเตอร์ ราคา 0.00 บ.
 Spectrometer UV-9000(New) Double Beam UV/VIS ราคา 0.00 บ.
 Spectrometer , สเปกโตมิเตอร์ Metash Model UV-5600(PC) UV/VIS ราคา 0.00 บ.
 Spectrometer รุ่น 6510 Flame photometer เครื่องเฟรมสเปกโทรสโฟโตมิเตอร์ CALL 02 964 8018
 UV-9000A Double Beam UV/VIS เครื่องวัดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ลำแสงแบบคู่ ราคา 0.00 บ.
 UV-9000S Double Beam UV/VIS เครื่องวัดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ลำแสงแบบคู่ ราคา 0.00 บ.
 รุ่น Metash TOC-3000 ราคา 0.00 บ.
 สเปกโตมิเตอร์ , Spectrometer, สเปกโทโฟโตมิเตอร์ , UV-VIS , ModelUV-5100 Spectrophotometer CALL 02 964 8018
 สเปกโตมิเตอร์ Metash Model V-5800 UV-VIS Spectrophotometer ราคา 0.00 บ.
 สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ V-5100 Visible Spectrophotometer ราคา 0.00 บ.
 สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ UV Vis Spectrophotometer (Micro-volume) รุ่น AE-BIO500 ราคา 0.00 บ.
 อินฟาเรด สเปกโตมิเตอร์ Infrered Spectrometermodel TJ270-30A CALL 02 964 8018
 เครื่องวัดการดูดกลืนแสง Visible Spectrophotometer รุ่น AE-VIS721 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องสเปกโทรสโฟโตมิเตอร์ Spectrophotometer Model V-5100H Visible ราคา 0.00 บ.
 เสปกโตมิเตอร์ รุ่น V-5800 VIS Spectrophotometer ราคา 0.00 บ.
Salt TDS Metrเครื่องวัดความเค็ม View All
 Conduct TDS meter EC330 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า ราคา 3,500.00 บ.
 Total solid meter , เครื่องวัดน้ำกระด้าง EUTECH รุ่น ECTestr 11 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ , Hardness Meter , เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า ยี่ห้อ JENCO รุ่น EC331 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Hardness Meter รุ่น TDSTestr 11+ ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า CyberScan CON 6000 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า ยี่ห้อ JENCO รุ่น EC3840 ราคา 15,000.00 บ.
 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า Conduct Meter salt EcoTestr ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดค่าความเค็ม Digital Eutech SaltTestr 11 ราคา 0.00 บ.
Sensors หัวตรวจวัด อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์ View All
Service บริการ ซ่อม ดัดแปลง ให้คำแนะนำ เครื่องมือ View All
 งานซ่อม Autoclave Sturddy CALL 02 964 8018
 งานซ่อม Plate Ceramic hot plate stirrer CALL 02 964 8018
 ซ่อมเครื่อง บริการซ่อม ตู้บ่มเชื้อ ตู้อบไฟฟ้า Incubator Oven Memmert CALL 02 964 8018
 บริการซ่อมตู้ ดูดความชื้น Dessicator Sanplatec CALL 02 964 8018
 รับซ่อม เปลี่ยน Disintegration tester ทุกยี่ห้อ CALL 02 964 8018
 รับซ่อม เปลี่ยน Top Ceramic Hot Plate, Hot Plate Stirrer ทุกยี่ห้อ CALL 02 964 8018
Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง ความดังเสียง View All
 Sound Level Meter เครื่องวัดเสียงความดังเสียง MLS-6701 ปกติ 5,280.00 บ.
พิเศษ 4,300.00 บ.
 Sound Level Meters เครื่องวัดเสียง ความดังเสียง ความเข้มเสียง ระดับเสียง รุ่น JT-1357 ปกติ 3,000.00 บ.
พิเศษ 2,100.00 บ.
 หัววัด 5 ชนิด รุ่น MS6300 6 IN1 ปกติ 8,500.00 บ.
พิเศษ 5,600.00 บ.
Secondhand สินค้ามือสอง มีตำหนิ สินค้าสาธิต View All
 Ultrasonic bath SKYMEN Model JP-100S , Volume 30 Liters ราคา 0.00 บ.
Stirrer เครื่องกวนสาร คน ปั่น เขย่าสาร ผสมสาร View All
 DC Stirrer Model SH-II-6C: Digital display type, plate size 200*300mm, max. volume 20L, ราคา 0.00 บ.
 DC Stirrer model MS-3040 ราคา 0.00 บ.
 DC Stirrer Model SH-II-7C: Digital display type, plate size 200*300mm, max. volume 40L, ราคา 0.00 บ.
 Hanyang Scientific เครื่องเขย่า shaker shaking orbital sรุ่น OS-300 CALL 02 964 8018
 HOMO HIGH MIXER Vacuum Emulsifing Machine ราคา 0.00 บ.
 HOMO HIGH MIXER Dispenser เครื่องผสม เครื่องปั่นผสม โฮโมจีไนเซอร์ มิกเซอร์ HD-402 ราคา 15000- 60000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 HOMOGENIZER HIGH Dispenser เครื่องผสม เครื่องปั่นผสม โฮโมจีไนเซอร์ มิกเซอร์ HDB-312 ราคา 0.00 บ.
 HOMOGENIZER HIGH MIXER Dispenser เครื่องผสม เครื่องปั่นผสม โฮโมจีไนเซอร์ มิกเซอร์ HG-202 ราคา 0.00 บ.
 HOMOGENIZER HIGH MIXER Dispenser เครื่องผสม เครื่องปั่นผสม โฮโมจีไนเซอร์ มิกเซอร์ HM-402 ราคา 15000- 60000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 HOMOGENIZER HIGH MIXER Dispenser เครื่องผสม เครื่องปั่นผสม โฮโมจีไนเซอร์ มิกเซอร์ HM-312 ราคา 15000- 60000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 HOMOGENIZER HIGH MIXER Dispenser เครื่องผสม เครื่องปั่นผสม โฮโมจีไนเซอร์ มิกเซอร์ HMB-312 ราคา 15000- 60000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 HOMOGENIZER HIGH MIXER DispenserHM-302 ราคา 15000- 60000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 HOMOGENIZER เครื่องปั่นผสม โฮโมจีไนเซอร์ Rotor Stator Stirring Homogenizer รุ่น WT-500 Series ราคา 15000- 60000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 HOMOGENIZER เครื่องปั่นผสม โฮโมจีไนเซอร์ Tissue and Cell Homogenizer WT-130 ราคา 15000- 60000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 hotplate stirrer เครื่องกวนสารให้ความร้อน HSD- Series ราคา 0.00 บ.
 HS-25 Rocking Shaker ราคา 0.00 บ.
 hsiangtai เครื่องเขย่า shaker Orbital Shaker รุ่น OS-900 ราคา 0.00 บ.
 Magnetic Stirrer MIU lab Model SP-100/200/300 Multi-position CALL 02 964 8018
 Magnetic Stirrer เครื่องกวนสาร รุ่น ST-2 ปกติ 5,000.00 บ.
พิเศษ 4,500.00 บ.
 Magnetic Stirrer เครื่องกวนสาร รุ่น ST-EC ราคา 3,000.00 บ.
 Magnetic Stirrer เครื่องกวนสาร เครื่องคนสาร เครื่องปั่นสารเคมี หลายตำแหน่ง รุ่น ST-1200EC ปกติ 32,000.00 บ.
พิเศษ 31,000.00 บ.
 Magnetic Stirrer เครื่องกวนสาร เครื่องคนสาร เครื่องปั่นสารเคมี หลายตำแหน่งรุ่น ST-1500EC ปกติ 41,000.00 บ.
พิเศษ 40,000.00 บ.
 Magnetic Stirrer เครื่องกวนสาร เครื่องผสมสาร เครื่องกวนสารเคมี 15 Position Model ST-1500LED ปกติ 46,000.00 บ.
พิเศษ 45,000.00 บ.
 Magnetic Stirrer เครื่องคนสาร เครื่องปั่นสารเคมี เครื่องกวนสาร12 ตำแหน่งรุ่น ST-1200LED หลายตำแหน่ง ปกติ 36,000.00 บ.
พิเศษ 35,000.00 บ.
 MHDJ-2 Eelectromotion Stirrer ราคา 0.00 บ.
 MHDJ-3 Electromotion Stirrer ราคา 0.00 บ.
 MHDJ-4 Electromotion Stirrer ราคา 0.00 บ.
 MIX-25 mini mix instrument CALL 02 964 8018
 MIX-25P mini mix instrument CALL 02 964 8018
 MIX-30S mini mix instrument CALL 02 964 8018
 Mixing substances Three-Dimensional Rotating Mixer Model RH-18. ราคา 0.00 บ.
 Shaker MIU lab model GS-20 CALL 02 964 8018
 Vacuum Emulsifying Mixer HM-220VM
 VM-80 Vertical Rotating Mixer ราคา 0.00 บ.
 ตู้บ่มเชื้อ incubator เครื่องเขย่า incubator shaker ตู้บ่มเพาะเชื้อ shaking incubator Model SI-100A CALL 02 964 8018
 ยกเลิกรุ่น HG-300 ยกเลิกการผลิต
 เครื่องกวน , hotplate stirrer , เครื่องกวนสารให้ความร้อน , hot plate magnetic stirrer รุ่น MS400 ราคา 8,500.00 บ.
 เครื่องกวนผสมสารและให้ความร้อน Digital Magnetic Stirrer Hot Plate (heating stirring) รุ่น TP-350S CALL 02 964 8018
 เครื่องกวนสาร Magnetic Stirrer รุ่น ST-500 EC เครื่องกวนหลายตำแหน่ง ปกติ 20,000.00 บ.
พิเศษ 19,000.00 บ.
 เครื่องกวนสาร Magnetic Stirrer รุ่น ST-900EC เครื่องกวนหลายตำแหน่ง ปกติ 25,000.00 บ.
พิเศษ 24,000.00 บ.
 เครื่องกวนสาร Magnetic stirrer with Bath รุ่น STB-1 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องกวนสาร Magnetic stirrer รุ่น ST-1 ปกติ 4,400.00 บ.
พิเศษ 3,900.00 บ.
 เครื่องกวนสาร เครื่องคนสาร เครื่องปั่นสารเคมี Magnetic Stirrer รุ่น ST-900LED เครื่องกวนหลายตำแหน่ง ปกติ 29,000.00 บ.
พิเศษ 28,000.00 บ.
 เครื่องกวนสาร เครื่องคนสารละลาย Magnetic Stirrer รุ่น ST-500LED ปกติ 22,000.00 บ.
พิเศษ 21,000.00 บ.
 เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน Dc Stirrer Diligent รุ่น DC-2000 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน DC Stirrer, BLGM Type Stirrer รุ่น BLGM Series call 02 964 8018
 เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน DC Stirrer, Over Head Stirrer HSIANGTAI รุ่น BL-300 call 02 964 8018
 เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน DC Stirrer, Over Head Stirrer HSIANGTAI รุ่น BL-300D call 02 964 8018
 เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน DC Stirrer, Over Head Stirrer HSIANGTAI รุ่น BLG-2 call 02 964 8018
 เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน DC Stirrer, Over Head Stirrer HSIANGTAI รุ่น BLG-2D call 02 964 8018
 เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน DC Stirrer, Over Head Stirrer HSIANGTAI รุ่น BLG-3 call 02 964 8018
 เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน DC Stirrer, Over Head Stirrer HSIANGTAI รุ่น BLG-3D call 02 964 8018
 เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน DC Stirrer, Over Head Stirrer HSIANGTAI รุ่น BLG-4 call 02 964 8018
 เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน DC Stirrer, Over Head Stirrer HSIANGTAI รุ่น BLG-4D call 02 964 8018
 เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน LED Digital Overhead Stirrer Model OS20-S ราคา 0.00 บ.
 เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน LED Digital Overhead Stirrer Model OS40-S ราคา 0.00 บ.
 เครื่องกวนสาร แบบให้ความร้อน ( Hot Plate stirrer ) รุ่น HTS 1003 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องกวนสาร ให้ความร้อน magnetic hotplate stirrer SP-18 Digital controller
 เครื่องกวนสารละลาย MTOPS Magnetic Stirrer รุ่น MS-series ราคา 0.00 บ.
 เครื่องกวนสารเคมี เครื่องผสมสารเคมี เครื่องปั่น Magnetic Stirrer SP-18 Digital Magnetic Stirrer ราคา 0.00 บ.
 เครื่องกวนสารแบบให้ความร้อน Hot Plate stirrer Mtops รุ่น MS-300HS ราคา 0.00 บ.
 เครื่องกวนสารให้ความร้อน Hotplate Magnetic Stirrer Model MS7-H550-Pro CALL 02 964 8018
 เครื่องผสมสาร 3D Rotating Mixer รุ่น RH18+ ราคา 0.00 บ.
 เครื่องผสมสารละลาย Roller Mix Instrument รุ่น LSM-80 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน ราคา 0.00 บ.
 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน BL-1020D ราคา 0.00 บ.
 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน CP-1 ไม่มีจำหนายแล้ว ราคา 0.00 บ.
 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน CP-3 ไม่มีจำหนายแล้ว ราคา 0.00 บ.
 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน DC-3RM ราคา 32,000.00 บ.
 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน E-20RTM From Taiwan ราคา 0.00 บ.
 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน E-40RTM: ราคา 0.00 บ.
 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน HOMO MOXER HM1200D HD1200D ราคา 0.00 บ.
 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน MTOP MODEL BL-SERIES ราคา 0.00 บ.
 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน MTOP MODEL MS-SERIES ราคา 0.00 บ.
 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน Multifunction Stirrer SAR
 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุน SAR series ราคา 0.00 บ.
 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุนDC-2E ราคา 0.00 บ.
 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุนDC-3E ราคา 0.00 บ.
 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุนDC-4E ราคา 0.00 บ.
 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องกวนสาร แบบแกนหมุนHSIANGTAI รุ่น DC-2E ราคา 0.00 บ.
 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องกวนสาร แบบแกหมุนMIX-01 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องเขย่าแนวตั้ง Funnel shaker MODEL VD-12-2S ราคา 0.00 บ.
 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ , เครื่องเขย่า , JRY ROTARY AGITATOR รุ่น JRY-JZxx ราคา 0.00 บ.
 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ , เครื่องเขย่า , JRY ROTARY AGITATOR รุ่น JRY-Zxx ราคา 0.00 บ.
 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องเขย่าหลอดทดลอง(Mixer) ราคา 9,000.00 บ.
 เครื่องเขย่า DHZ-D Big Capacity refrigerant Constant Temperature Shaker call 02 964 8018
 เครื่องเขย่า DHZ-D Big Capacity refrigerant Constant Temperature Shaker call 02 964 8018
 เครื่องเขย่า DHZ-D Big Capacity refrigerant Constant Temperature Shaker call 02 964 8018
 เครื่องเขย่า HD-930 Knockdown Constant Temperature Shaker call 02 964 8018
 เครื่องเขย่า MH-1 Microshaker call 02 964 8018
 เครื่องเขย่า TS-1000 Digital Display Decolourization Shaker CALL 02 964 8018
 เครื่องเขย่า Multi-purpose Decoloring Shaker รุ่น TS-2000A CALL 02 964 8018
 เครื่องเขย่า Orbital Shaking Water Bath DK-60 CALL 02 964 8018
 เครื่องเขย่า OS 70 CALL 02 964 8018
 เครื่องเขย่า ROTATOR CALL 02 964 8018
 เครื่องเขย่า TUBE / VORTEX MIXER AVT-501 ปกติ 7,500.00 บ.
พิเศษ 5,500.00 บ.
 เครื่องเขย่า TUBE / VORTEX MIXER KMC-1300V ราคา 0.00 บ.
 เครื่องเขย่า/ MULTI-LAYER SIEVE SHAKER CALL 02 964 8018
 เครื่องเขย่า/ MULTI-LAYER SIEVE SHAKER CALL 02 964 8018
 เครื่องเขย่า/ MULTI-LAYER SIEVE SHAKER CALL 02 964 8018
 เครื่องเขย่า/Model TS-32 CALL 02 964 8018
 เครื่องเขย่าMICRO TEST TUBE MIXER CALL 02 964 8018
 เครื่องเขย่าORBITAL SHAKER CALL 02 964 8018
 เครื่องเขย่าSHAKER Model MR-2000 CALL 02 964 8018
 เครื่องเขย่าSHAKER Model PS-800T CALL 02 964 8018
 เครื่องเขย่าVV. D. R. L. ROTATOR CALL 02 964 8018
 เครื่องเขย่าVV. D. R. L. ROTATOR CALL 02 964 8018
 เครื่องเขย่าสาร Orbital Shaker Model GS-10 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องเขย่าสาร Orbital Shaker Model GS-30 ติดต่อขอใบเสนอราคา ที่ 02 964 8018
 เครื่องเขย่าแนวตั้ง Funnel shaker รุ่น VD 6 ราคา 0.00 บ.
Soil Testing เครื่องทดสอบสภาพดิน View All
 JDS-1 เครื่องบดอัดไฟฟ้าแบบดิจิตอล Digital Controlled Electric Soil Compactor call 02 964 8018
 TS-1 เครื่องทดสอบความชื้นในดิน TS-1 Soil Moisture Fast Tester call 02 964 8018
 WG เดี่ยว Consolidometer ก้าน (แบบเบาๆ) call 02 964 8018
 WG เดี่ยว Consolidometer คาน (triplex แรงดันต่ำกลาง) call 02 964 8018
 ZSZ-1 เครื่องตัดแบบ Cross Plate ZSZ-1 Cross Plate Shear Apparatus call 02 964 8018
 การวิเคราะห์ตะกอนสำหรับการทดสอบดินและหิน Analysis Sieves for Soil and Rock Testing call 02 964 8018
 ชุดทดสอบการบวม WZ-2 WZ-2 swell test apparatus call 02 964 8018
 อุปกรณ์ไล่ระดับสีธรรมชาติ QR-1 Natural Gradient Apparatus call 02 964 8018
 เครื่องกดแรงเฉือนโดยตรง ZYY-4 Direct Shear Pre-pressing Apparatus call 02 964 8018
 เครื่องทดสอบ ของเหลวและพลาสติก Liquid and Plastic Limit Tester call 02 964 8018
 เครื่องทดสอบการถอนคอนกรีตแบบดิจิตอลรุ่น STHG-80B Digital Concrete Penetration Test Apparatus call 02 964 8018
 เครื่องทดสอบแรงเฉือนแบบควบคุมด้วยความเครียด ZJ Strain Controlled Direct Shear Apparatus (quadruplex) call 02 964 8018
 เครื่องทดสอบโฟโตอิเล็กทริคเหลว GYS-2 Photoelectric Liquid and Plastic Limit Tester call 02 964 8018
 เครื่องบีบอัดที่ไม่การควบคุมด้วยความเครียดYYW-2 Strain Controlled Unconfining Compression Apparatus call 02 964 8018
 เครื่องมือทดสอบความต้านทานการซึม HG-1000S Concrete Penetration Resistance Apparatus (hand operate) call 02 964 8018
 เครื่องมือทดสอบความหนาแน่นด้วยไฟฟ้า JDM-1 Electric Relative Density Test Apparatus call 02 964 8018
 เครื่องมือทดสอบสามแกนความเครียด TFB-1 Non-Saturating Soil Stress-strain Controlled Triaxial call 02 964 8018
 เครื่องมือทดสอบสามแกนทดสอบความเครียด TSZ-6A TSZ-6A Strain Controlled Triaxial Test Apparatus call 02 964 8018
 เครื่องมือทดสอบสามแกนแบบเบา STSZ-1Q Light-duty Triaxial Test Apparatus call 02 964 8018
 เครื่องยกตัวอย่างไฮโดรลิค TYT-3 TYT-3 Hydraulic Sample Ejector call 02 964 8018
 เครื่องวัดความแข็งของดิน TE-3 TE-3 Soil Hardometer call 02 964 8018
 เครื่องสกัดตัวอย่างด้วยไฟฟ้า DTM-2 DTM-2 Electric Sample Stripper call 02 964 8018
 เครื่องอัดด้วยมือ JDS-3 Hand Compactor call 02 964 8018
 เครื่องเขย่าไฟฟ้าแบบมาตรฐาน ZBSX-92 ZBSX-92 Standard Electric Sieve Shaker call 02 964 8018
Testing Instruments NDT เครื่องทดสอบแบบไม่ทำลาย View All
 Crack Width Measurement Instrument (DJCK-2) เครื่องมือวัดความกว้างรอยแตก (DJCK-2) ราคา 0.00 บ.
 ชุดทดสอบกระเบื้องมุงหลังคา แบบร้อนและแบบฝน Heat Rain Tile experiment ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดความลึกแบบร่องลึกรุ่น DJCS-05 Crack Depth measurement instrument รุ่น DJCS-05 CALL 02 964 8018
 เครื่องวัดหา รอยร้าว เกิดตำหนิ ข้อบกพร่อง Ultrasonic Flaw Detector รุ่น TBT-UT350B CALL 02 964 8018
Temp- Humid Chamber ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม View All
 Temp- Humid Chamber ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น Diligent Model TH-125L CALL 02 964 8018
 Temp- Humid Chamber ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น Diligent Model TH-250L CALL 02 964 8018
 Temp- Humid Chamber ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น Diligent รุ่น TH-4575 new design ราคา 0.00 บ.
 Temp-Humid Chamber Diligent รุ่น TH-2095 ประตูกระจก CALL 02 964 8018
 Temp-Humid Chamber Diligent รุ่น TH-4575 ขนาด 256 ลิตร ราคา 0.00 บ.
 Temp-Humid Chamber ตู้ควบคุมความชื้น อุณหภูมิ Diligent TH-2350 ขนาด 750 ลิตร CALL 02 964 8018
 ตู้กำหนดสภาวะ ของความร้อนและความชื้น Climate Chamber With Illumination รุ่น GZX-Series CALL 02 964 8018
 ตู้ขนาดใหญ่ Walkin Chamber enviromental HAIDA ราคา 0.00 บ.
 ตู้ควบคุม อุณหภูมิ ความชื้น Climate Chamber with Humidity Control รุ่น RGX-Series ราคา 0.00 บ.
 ตู้ควบคุมความชื้น อุณหภูมิ Diligent Model TH-440L CALL 02 964 8018
 ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม Constant Temperature and Humidity Incubators รุ่น HWS-Series CALL 02 964 8018
 ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม ตู้ควบคุม อุณหภูมิ ความชื้Temp Humid Chamber SH Scientific Model SH-CTH150SCR2 CALL 02 964 8018
 ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม Diligent รุ่น TH-4575 ราคา 0.00 บ.
 ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม Temp-Humid chamber ตู้ควบคุม อุณหภูมิ ความชื้น รุ่น TH sereis CALL 02 964 8018
 ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับสัตว์ทดลอง ราคา 0.00 บ.
 ตู้ช็อกความร้อนเหมาะอย่างยิ่งยวด THERMAL SHOCK TEST CHAMBER HAIDA Model HD-E703 Series CALL 02 964 8018
 ตู้ทดสอบอุณหภูมิ แบบช็อกความร้อน HAIDA Thermal Shock Test Chamber HAIDA ราคา 0.00 บ.
 อุณหภูมิห้องทดสอบคงที่ห้องทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม Chamber รุ่น SH-CTH288SCR2 CALL 02 964 8018
Thermometer Temperature Meter เครื่องวัดอุณหภูมิ View All
 Thermocouple Probe วัดอุณหภูมิพื้นผิว Type K รุ่น NR-31B ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดอุณหภูมิ JENCO Model 7810 Temperature Meter JENCO Model 7810 Call 091395105
 เครื่องวัดอุณหภูมิ Thermometer Type K รุ่น DM-6804A+ CALL 02 964 8018
 เครื่องวัดอุณหภูมิ Thermometer รุ่น TBT-08H Probe ยาว 75 mm 120 mm 200 mm ราคา 650.00 บ.
 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส Infraed Temperature ST-625 CALL 02 964 8018
 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส Infrared Tempeerature รุ่น DT-880B CALL 02 964 8018
 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส InfraRed Thermometer Model DT-530 ราคา 1,900.00 บ.
 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส InfraRed Thermometer Model DT-8013 ราคา 8,500.00 บ.
 เครื่องสอบเทียบวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส Probe Temperature calibrator BX series CALL 02 964 8018
Tachometer เครื่องวัดความเร็วรอบ View All
 เครื่องวัดความเร็วรอบ Tachometer แบบใช้แสง Contact PHOTO TACHOMETER Laser รุ่น DT-2236B Call 02 964 8018
Thickness Coating Meterเครื่องวัดความหนา ผิวเคลือบ View All
 coating thickness gauge เครื่องวัดความหนาสี เครื่องวัดความหนาผิว เคลือบผิว ultrasonic Model TM-550FN ปกติ 6,500.00 บ.
พิเศษ 5,500.00 บ.
 coating thickness gauge เครื่องวัดความหนาสี เครื่องวัดความหนาผิว เคลือบผิว ultrasonic รุ่น CM-8826FN ปกติ 14,000.00 บ.
พิเศษ 9,500.00 บ.
 เครื่องวัดความหนา Coating Meter Gardco model Pro Gauge II® CALL 02 964 8018
 เครื่องวัดความหนา Coating Meter Gardco Model Posipen® CALL 02 964 8018
 เครื่องวัดความหนา Coating Meter Gradco Model Pentest Thickness Gauge CALL 02 964 8018
 เครื่องวัดความหนา ultrasonic meter paint thickness gauge Thickness meter รุ่น MT200 CALL 02 964 8018
 เครื่องวัดความหนา ultrasonic meter paint thickness gauge Thickness meter แบบ Ultrasonic รุ่น TM-8811 ราคา 5,800.00 บ.
 เครื่องวัดความหนาสี วัดเคลือบสีบน โลหะ และ อโลหะ รุ่น PosiTest ราคา 0.00 บ.
Turbidity เครื่องวัดความขุ่น View All
 TB100 เครื่องวัดความขุ่น Turbidity แบบพกพา เครื่อง ความขุ่น Turbid Bante TB100 Portable Turbidimeter CALL 02 964 8018
 เครื่องวัดความขุ่น ความขุ่น รุ่น WGZ-1A Portable Range 0-200 NTU ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดความขุ่น Turbidity ความขุ่น Turbid รุ่น TN100 CALL 02 964 8018
 เครื่องวัดความขุ่น Turbidity ความขุ่น Turbid รุ่น WGZ-B Portable Range 0-200 NTU CALL 02 964 8018
Thermo -Hygro Meter Display อุณหภูมิ-ความขื้น View All
 Thermo- Hygrometer A2000-TS วัดค่า อุณหภูมิและความชื้นพร้อมแจ้งเตือนด้วยเสียงเมื่อค่าเกินที่กำหนดไว้ ปกติ 4,200.00 บ.
พิเศษ 3,900.00 บ.
 เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ เครื่องวัดอุณหภูมิอากาศ Hygro-Thermometer Model A2000-TH ปกติ 3,500.00 บ.
พิเศษ 2,850.00 บ.
 เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น, Thermo Hygro Meter in out รุ่น 6288 ปกติ 1,200.00 บ.
พิเศษ 700.00 บ.
 เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น, Thermo-Hygrometer รุ่น 986H with external Temperature Probe ปกติ 1,300.00 บ.
พิเศษ 800.00 บ.
 เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น Digital Thermometer Hygrometer รุ่น DC102 ปกติ 550.00 บ.
พิเศษ 430.00 บ.
 เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น Digital Thermometer Hygrometer รุ่น DC107 ปกติ 650.00 บ.
พิเศษ 450.00 บ.
 เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น In-Out Hygrometer and Thermometer รุ่น TH03B ปกติ 950.00 บ.
พิเศษ 750.00 บ.
 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น Thermo Hygrometer Model 6284 ปกติ 1,160.00 บ.
พิเศษ 660.00 บ.
 เทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ thermo hygrometer รุ่น HTC-303A แสดงผล LCD ปกติ 650.00 บ.
พิเศษ 430.00 บ.
Testing Material Instrument เครื่องทดสอบวัสดุ View All
 1006 Slurry Viscometer สำหรับงานทดสอบซีเมนต์ เครื่องวัดความหนืดของ Slurry ราคา 0.00 บ.
 82 Rotation film oven for asphalt
 85 Rotating Thin film Oven for Asphalt
 90 Degree Peeling Strength Tester HAIDA Model HD-220 ราคา 0.00 บ.
 Accelerated Concrete Curing Box (JYZ-700) CALL 02 964 8018
 Anchor Testing Apparatus (ML-200) CALL 02 964 8018
 Apparatus for Shrinkage And Expansion of Concrete (HSP-355) CALL 02 964 8018
 Apparatus for Shrinkage and Expansion of Concrete (HSP-540) CALL 02 964 8018
 Apparatus for Testing Normal Consistency and Setting Time of Cement Paste แลปชุดทดสอบซีเมนต์ มอร์ต้า CALL 02 964 8018
 Asphalt Ductility Test Apparatus (LYS-1.5)
 Asphalt Ductility Tester (SYD-4508D)
 Asphalt Ductility Tester (SYD-4508F)
 Asphalt Dynamic Viscosity Tester (Vacuum Decompression Capillary Methods) (SYD-0620A)
 Asphalt Softening Point Test Apparatus (LRH-1)
 Asphalt Softening Point Test Apparatus (LRY-35/35A)
 Asphaltum Softening Point Tester (SYD-2806)
 Automatic Asphaltum Softening Point Tester (SYD-2806H)
 Automatic Bursting Strength Tester HAIDA Model HD-504A ราคา 0.00 บ.
 Automatic CBR Tester ราคา 0.00 บ.
 Automatic Fabric Abrasion Testing Machine HAIDA Model HD-325 TABER ราคา 0.00 บ.
 Automatic Marshall Stability Tester (SYD-0709A)
 Automatic Mixture Blender (SYD-F02-20)
 AUTOMATIC MOUNTING PRESS รุ่น VT-AP 100 CALL 02 964 8018
 Automatic Penetrometer (SYD-2801I)
 Bench Light-duty Triaxial Test Apparatus (TSZ10-1.0)
 Bitumen High-speed Extraction Apparatus (HCT-2)
 BURSTING STRENGTH TESTER HAIDA Model Model HD-503 ราคา 0.00 บ.
 CARTON COMPRESSION TESTER รุ่น YC 2210 ราคา 0.00 บ.
 CBR mould with accessories CALL 02 964 8018
 CBR Testing Apparatus (LCB-2) CALL 02 964 8018
 CBR Value Test Apparatus (CBR-1) CALL 02 964 8018
 Cement Length Comparator(Digital) (BC156-300/BC-II) เครื่องวัดความยาวปูนซีเมนต์ ราคา 0.00 บ.
 Cement Mortar Jolting Machine (ZS-15) เครื่องเชื่อมปูนซิเมนต์ (ZS-15) งานทดสอบปูนซิเมนต์ แลปชุดทดส ราคา 0.00 บ.
 Cement Mortar Mixer (JJ-5) ปูนซิเมนต์ปูนผสม (JJ-5) งานทดสอบปูนซิเมนต์ แลปชุดทดสอบซีเมนต์ มอร์ต้า ราคา 0.00 บ.
 Cement Test Mill (SM-500) เครื่องทดสอบปูนซีเมนต์ (SM-500) ราคา 0.00 บ.
 Centrifugal Asphalt Extraction Apparatus (LLC-15)
 Charpy Impact Test Machine HAIDA Model HD-1008 ราคา 0.00 บ.
 Choicest Resiliometer (ZC3-A) CALL 02 964 8018
 Choicest resiliometer (ZC3-AA) CALL 02 964 8018
 combustion tester HAIDA HD-R807 ราคา 0.00 บ.
 Compression jig สำหรับงานทดสอบซีเมนต์ จิ๊กการบีบอัด ราคา 0.00 บ.
 Compression Testing Machine w/dial Gauge (TYE-1000/2000) เครื่องทดสอบการบีบอัดแบบ W / Dial Gauge (T CALL 02 964 8018
 Compressometer (TM-Ⅱ ) CALL 02 964 8018
 Computer Control Tensile Tester Model HD-B609C-S ราคา 0.00 บ.
 Computer Servo Control Tensile Tester Model HD-B609B-S ราคา 0.00 บ.
 Concrete Mix Air Entrainment Meter (HC-7L) CALL 02 964 8018
 Concrete Penetration Resistance Apparatus (HG-1000) CALL 02 964 8018
 Concrete Penetration Resistance Apparatus (HG-1000S) CALL 02 964 8018
 Concrete Slump Testing Apparatus (TLY-1) CALL 02 964 8018
 Concrete Specimen Slicer (HQ-15) CALL 02 964 8018
 Constant Temperature Humidity Curing Cabinet (HBY-30/40A) ตู้บ่มอุณหภูมิความชื้นคงที่ ราคา 0.00 บ.
 Corrosion analyzing instrument รุ่น (scene test) (DJXS-05) CALL 02 964 8018
 Crack Depth measurement instrument (DJCS-05) ราคา 0.00 บ.
 CYLINDER MOULD (MADE OF CAST-IRON) 150*150*300mm กระบอกสูบลูกกลิ้ง (ทำจากเหล็กหล่อ) 150 * 150 * 300 CALL 02 964 8018
 DBT-127 Blaine Air Permeability Apparatus เครื่องซึมผ่านอากาศ งานทดสอบปูนซิเมนต์ แลปชุดทดสอบซีเมนต CALL 02 964 8018
 Detection System for Borehole of Concrete Pile (JJC-1D) CALL 02 964 8018
 Digital Controlled Asphalt Penetrometer (LZD-3)
 Digital Controlled Marshall Electric Compactor (SMDJ-1)
 Digital Temperature Control Instrument Penetration (LZD-2)
 Digital Vibro Consistomter (VBR-Ⅱ) CALL 02 964 8018
 Digital Well Temperature Tester (JW-1A) CALL 02 964 8018
 DIN Type Abrasion Tester for Rubber HAIDA Model HD-310 ราคา 0.00 บ.
 Disc Grinder (Type 175) เครื่องบดแบบดิสก์ (Type 175) สำหรับงานทดสอบซีเมนต์ ราคา 0.00 บ.
 DL Series Tensile Testing Machine (single column) ราคา 0.00 บ.
 DROP IMPACT TESTERS ราคา 0.00 บ.
 Ductility Tester (SYD-4508A)
 Ductility Tester (SYD-4508B)
 Electric PLUG / CORD BENDING TESTER รุ่น YC 1160 ราคา 0.00 บ.
 Electric Plug Cord Bending Tester ราคา 0.00 บ.
 Electric Tape Adhesion Roller Model JQ-865-1 ราคา 0.00 บ.
 Electronic Tensile Testing Machine (Single Column) รุ่น JSL SERIES ราคา 0.00 บ.
 Engineering Inclinometer (KXO-1) CALL 02 964 8018
 Engler Viscometer (Digital Displays) (WNE-1A)
 Flexure jig สำหรับงานทดสอบซีเมนต์ เครื่องมือปรับ Flexure ราคา 0.00 บ.
 FSY-150 Cement Negative Pressure Sieve Apparatus FSY-150 เครื่องบดตะกอนความดันซีเมนต์เชิงลบ CALL 02 964 8018
 Full Automatic Triaxial Test Apparatus (TSZ)
 Full Automatic Triaxial Test Apparatus (TSZ-1)
 Full Automatic Triaxial Test Apparatus (TSZ-1A)
 Full Automatic Triaxial Test Apparatus (TSZ-1B)
 Full Automatic Triaxial Test Apparatus (TSZ-2)
 Full Automatic Triaxial Test Apparatus (TSZ-3)
 Geotextile effective aperture Tester (DW1330W) CALL 02 964 8018
 Glass fiber material dupont impact testing equipment HAIDA Model HD-1082 ราคา 0.00 บ.
 Gyroscope Inclinometer (JTL-50D) CALL 02 964 8018
 GZS-1 High-frequency Sieve Shaker call 02 964 8018
 High Precision Fiber Optic Gyroscope Inclinometer (JTL-50F) CALL 02 964 8018
 High Strength Resiliometer / Test Hammer (ZC1) CALL 02 964 8018
 Intelligent Digital Instrument Penetration (DF-5)
 ISO taber abrasion Test Machine HAIDA Model HD-1081 ราคา 0.00 บ.
 JDL Series Tensile Testing Machine (double column) ราคา 0.00 บ.
 JDL Series Tensile Testing Machine (double column) call 02 964 8018
 JSL Series Tensile Testing Machine (single column) CALL 02 964 8018
 JWL Series Tensile Testing Machine (double column) call 02 964 8018
 Laboratory concrete water permeability testing machine (HS-4) CALL 02 964 8018
 Le.chatelier mould (LJ-175) สำหรับงานทดสอบซีเมนต์ ราคา 0.00 บ.
 Le.chatelier Mould Tester for Cement Specimen (LD-50) เครื่องทดสอบแม่พิมพ์ Le.chatelier สำหรับตัวอย CALL 02 964 8018
 Leather Case Castor Abrasion Testing Machine HAIDA Model HD-128 ราคา 0.00 บ.
 Los Angeles Abrasive Testing Apparatus (MH-II) CALL 02 964 8018
 Low Temperature Asphalt Ductility Tester (SYD-4508G)
 Low Temperature Ductility Tester (SYD-4508C)
 Marshall Stability Test Apparatus (LWD)
 Marshall Stability Tester (SYD-0709)
 Martindale abrasion and pilling tester HAIDA Model HD-P306 ราคา 0.00 บ.
 Martindale Abrasion Tester HAIDA Model HD-207 call 02 964 8018
 Microcomputer Cardboard Ring Crush and Edge Compression Tester HAIDA Model HD513-1 ราคา 0.00 บ.
 Microcomputer type carton compressive tester HAIDA HD-501-600 ราคา 0.00 บ.
 Mixer for Asphalt Mixtures (LHB-10)
 Mixer For Concrete Test (HJW-60) CALL 02 964 8018
 Monitor for Underwater Concrete Elevation of Filling Pile (JTG-1A) CALL 02 964 8018
 MOULD FOR CEMENT MORTAR (MADE OF STAINLESS STEEL)แม่พิมพ์ทำปูนซีเมนต์ (ผลิตจากสเตนเลส) CALL 02 964 8018
 Multifunctional Mixer (DB-10)
 NBS Rubber Abrasion Test machine HAIDA Model HD-311 ราคา 0.00 บ.
 NJ-160A Cement Paste Mixer เครื่องผสมปูนซีเมนต์ NJ-160A CALL 02 964 8018
 NLD-3 Motorized Cement Mortar Flow Table โต๊ะ ทดสอบ การไหลของปูนซีเมนต์ NLD-3 CALL 02 964 8018
 Normal temperature type adhesive tape retentivity tester HAIDA รุ่น HD-C524 ราคา 0.00 บ.
 Normal temperature type tape retention tester (10 group) Haida รุ่น HD-C524-1 ราคา 0.00 บ.
 Normal temperature type tape retention tester (5 group) Model C524 ราคา 0.00 บ.
 NTB Cement Air Permeability Apparatus เครื่องซึมผ่านท่อซีเมนต์ NTB งานทดสอบปูนซิเมนต์ แลปชุดทดสอบซ CALL 02 964 8018
 ONE GANG CUBE MOULD (MADE OF CAST-IRON) แม่พิมพ์โลหะ ทำจากเหล็กหล่อ CALL 02 964 8018
 Pavement Core Drilling Machine (HZ-15C) CALL 02 964 8018
 Pavement Resilience Testing Apparatus (LWC) CALL 02 964 8018
 PE 100×150 Jaw Crusher ขากรรไกร Crusher สำหรับงานทดสอบซีเมนต์ ราคา 0.00 บ.
 Penetrometer (For Wax) (SYD-2801G)
 Penetrometer (SYD-2801A)
 Penetrometer (SYD-2801C)
 Penetrometer (SYD-2801E)
 Penetrometer (SYD-2801E1)
 Permeability Apparatus (HS-4S ) CALL 02 964 8018
 Plastic film concussion test machine HAIDA model HD-211A CALL 02 964 8018
 Plastic Impact Tester HAIDA HD-R602 ราคา 0.00 บ.
 Portable Digital Inclinometer (KXP-3A1) CALL 02 964 8018
 Portable Digital Inclinometer (KXP-3A2) CALL 02 964 8018
 Portable Hardness Tester รุ่น TBT-HT310 CALL 02 964 8018
 Portable Hardness Tester รุ่น TBT-HT320 CALL 02 964 8018
 Primary Adhesive Tester, เครื่องทดสอบความเหนียวของกาว HAIDA Model HD-525 ราคา 0.00 บ.
 Primary Adhesive Tester, เครื่องทดสอบความเหนียวของกาว Model CZY-G ราคา 0.00 บ.
 Ring crush edge compressive strength tester (LCD paragraph) HAIDA Model HD-513E ราคา 0.00 บ.
 Salt Spray Corrosion Test Chambers Model YWX-60 ราคา 0.00 บ.
 SALT WATER SPRAY TESTER, Salt Spray , Corrosive Tester ทดสอบการกัดกร่อน 100 VT-ST CALL 02 964 8018
 Sand and dust test chamber , environmental test , Climatic Chamber CALL 02 964 8018
 Sand Equivalent Test apparatus (SD-II) CALL 02 964 8018
 SBT-127 Digital Blaine Air Permeability Apparatus SBT-127 เครื่องซึมผ่านอากาศแบบดิจิตอล CALL 02 964 8018
 Shoe heel testing machine HAIDA Model HD-P801 ราคา 0.00 บ.
 Shoes impact tester HAIDA Model:HD-P303 ราคา 0.00 บ.
 Single-lever Consolidometer (triplex high-pressure) (WG)
 Single-lever Consolidometer (triplex low mid pressure) (WG)
 Slurry Gravimeter (NB-1) เครื่องชั่งมิลลิเมตร (NB-1) สำหรับงานทดสอบซีเมนต์ ราคา 0.00 บ.
 Slurry Sand Content Tester (NA-1) เครื่องทดสอบเนื้อหาทราย (NA-1) สำหรับงานทดสอบซีเมนต์ ราคา 0.00 บ.
 Small-bore Compass Calorimeter (KXP-2A) CALL 02 964 8018
 Small-bore Digital Compass Inclinometer (KXP-2D) CALL 02 964 8018
 Soil Base Resilience Testing Apparatus (LHT-2) CALL 02 964 8018
 Standard Electric Rolling Wheel Machine (Three Rolls) HAIDA Model HD-526C ราคา 0.00 บ.
 Standard Electric Rolling Wheel Tester (Double Rolls) HAIDA Model HD-526B ราคา 0.00 บ.
 Standard Electric Sieve Shake (ZBSX-92A)
 Static Penetration Testing Apparatus (2Y-10B) CALL 02 964 8018
 Static Penetration Testing Apparatus (CLD-3) CALL 02 964 8018
 Steel Bar Striking Apparatus (BD-II) CALL 02 964 8018
 Strain Controlled Direct Shear Apparatus (light-duty) (ZJ)
 Strain Controlled Direct Shear Apparatus (two three speed) (ZJ)
 Strain Controlled Triaxial Test Apparatus (TSZ-1/3)
 Strain Controlled Triaxial Test Apparatus (TSZ-4A)
 Strain Controlled Triaxial Test Apparatus (TSZ30-2.0)
 Strength Testing Device for Pavement Material (LQ-100) CALL 02 964 8018
 SZS Three-dimensional Shaking Sieve Machine call 02 964 8018
 Tape retention tester high temp (5 group) Model C527 ราคา 0.00 บ.
 Tape Retentivity Test Equipment HAIDA Model HD-525B ราคา 0.00 บ.
 Tensile Testing Machine (double column) (JWL Series) ราคา 0.00 บ.
 UV weather resistance test chamber Test Chamber , environmental test , Climatic Chamber CALL 02 964 8018
 Vibrating Table For Concrete Mould (ZH.DG-80) CALL 02 964 8018
 Vibrator (Model GZ-85/75) เครื่องสั่น (รุ่น GZ-85/75) สำหรับงานทดสอบซีเมนต์ ราคา 0.00 บ.
 Vibrator (Model ZT-1×1) CALL 02 964 8018
 Vibro Consistometer (VBR-I) CALL 02 964 8018
 Wax Content Tester (SYD-0615)
 Weibo Consistency Instrument (HVA-BR) CALL 02 964 8018
 Xenon lamp weather resistance test chamber , environmental test , Climatic Chamber CALL 02 964 8018
 Zipper Pull Strenth Testing Machine nbsp;MODEL: HD-D126 call 02 964 8018
 เครื่องทดสอบการกด Automatic compression tester ราคา 0.00 บ.
 เครื่องทดสอบการตกกระแทก Vertical Rebound CALL 02 964 8018
 เครื่องทดสอบการรั่ว รอยรั่ว บรรจุภัณฑ์ พร้อมตั้งเวลา , Test Leak Digital Vacuum Controller TL-90 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องทดสอบการรั่วบรรจุภัณฑ์ , Test Leak leak , รอยรั่ว , Leak Tester Chamber CALL 02 964 8018
 เครื่องทดสอบแบบดึงลอก SJS Stepper Motor Test Stand รุ่น SJS-500H ราคา 0.00 บ.
 เครื่องทดสอบแบบดึงลอก Stepper Motor Peel-off Test Stand รุ่น SJS-500S ราคา 0.00 บ.
 เครื่องทดสอบแรงดึง SJX Electric Vertical Test Stand รุ่น SJX Series ราคา 0.00 บ.
 เครื่องทดสอบแรงดึง Tensile Testing machine economic cost call 02 964 8018 Product detail
 เครื่องมือทดสอบวัสดุทรายแบบแท่ง NY-1A Slurry Sand Content Tester NY-1A CALL 02 964 8018
 เครื่องมือวัด คารอรี่ ความร้อน ของ ซีเมนต์ (SHR-650II) ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดความหนืด SYD-265E Asphalt Kinematic Viscometer (Capillary Method) ยางมะตอย Call 02 964 8018
 เครื่องวัดความหนืด Rheometer รุ่น LH-B ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน COF Tester ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดหา รอยร้าว เกิดตำหนิ ข้อบกพร่อง Portable Ultrasonic Flaw Detector รุ่น TBT-UT500B ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดหา รอยร้าว เกิดตำหนิ ข้อบกพร่อง Portable Ultrasonic Flaw Detector รุ่น TBT-UT620C ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดหา รอยร้าว เกิดตำหนิ ข้อบกพร่อง Portable Ultrasonic Flaw Detector รุ่น TBT-UT650C ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดหา รอยร้าว เกิดตำหนิ ข้อบกพร่อง Portable Ultrasonic Flaw Detector รุ่น TBT-UT800C ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดหา รอยร้าว เกิดตำหนิ ข้อบกพร่อง Ultrasonic Flaw Detector TBT-UT350 CALL 02 964 8018
 เครื่องวัดหา รอยร้าว เกิดตำหนิ ข้อบกพร่อง Ultrasonic Flaw Detector TBT-UT500 CALL 02 964 8018
 เครื่องวัดแรงดึง เครื่องวัดแรงกด Diagram Force Gauge รุ่น SP Series ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดแรงบิด เครื่องทดสอบแรงบิด Digital Torque Wrench รุ่น SDH Series ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดแรงบิด เครื่องทดสอบแรงบิด STW Full-automatic Torque Tester รุ่น STW-500 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดแรงบิด เครื่องทดสอบแรงบิด เครื่องวัดแรงบิดฝาขวด Torque Tester รุ่น STH-300K ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดแรงบิดฝาขวด Torque meter for bottle , Sundoo model ST-10B ราคา 0.00 บ.
 เครื่องเขย่า/ MULTI-LAYER SIEVE SHAKER CALL 02 964 8018
 เครื่องเขย่า/ MULTI-LAYER SIEVE SHAKER CALL 02 964 8018
 เครื่องเขย่า/ MULTI-LAYER SIEVE SHAKER AT 200 CALL 02 964 8018
 เครื่องเขย่า/ SIEVE SHAKER /STANARD SIEVE CALL 02 964 8018
 โมลด์ (ทำจากเหล็กหล่อ) 100 * 100 * 100/150 * 150 * 150/50 * 50 * 50 มม. CALL 02 964 8018
Testing Machine Instruments เครื่องทดสอบวัสดุ Test View All
 Automatic Flexure and Compression Testing Machine w/PC Control (TYA-300B)
 Compression Testing Machine w/dial Gauge (TYE-1000/2000)
 Compression Testing Machine w/digital Display Automatic (TYA2000S/TYA3000S)
 Compression Testing Machine w/digital Display (TYA-1000/TYA-2000)
 Compression Testing Machine w/digital Display (TYA-300)
 Compression Testing Machine w/PC Control Automatic Loading (TYA-2000E/TYA-3000E)
 Compression Testing Machine w/PC Control (TYA-2000A)
 Compression Testing Machine w/PC Control (TYA-300A)
 Compression Testing Machine(micro-computer control) (TYA-5000A)
 Computer Servo Control Tensile Tester Model HD-B615-S ราคา 0.00 บ.
 Hydraulic Flexure and Compression Testing Machine (TYA-100C)
 Hydraulic Flexure and Compression Testing Machine (TYA-300C)
 Tensile Testing Machine (double column) (JDL Series)
 Tensile Testing Machine (double column) (JWL Series)
 Tensile Testing Machine (single column) (JDL Series)
 Tensile Testing Machine (single column) (JSL Series)
 TYA-5000 Hydraulic Compression Testing Machine(LCD Screen)
 Universal Testing Machine w/digital Display (WA-1000B)
 Universal Testing Machine w/PC Control Automatic Loading (WA-100C/300C/600C/1000C)
 Universal Testing Machine w/PC Control (WA-100A/300A/600A/1000A)
 WA-300D/600D/1000D Universal Testing Machine w/dial Gauge
Ultrasonic Bath Cleaner เครี่องล้างความถี่สูง View All
 GT SONIC D-series ultrasonic cleaners เครื่องล้างความถี่สูง เครื่องล้าง ทำความสะอาด เครื่อง เครื่องส ราคา 15000- 60000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 GT SONIC T-series units with double ultrasonic power ราคา 15000- 60000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 JP-1200 Detachable ultrasonic cleaner อ่างล้างความถี่สูง แบบถอดแยกอ่างได้
 ล้างผัก อาหาร ทำความสะอาดด้วย โอโซน Ozone Ultrasonic รุ่น KD-6002
 เครี่องล้างความถี่สูง Ultrasonic Cleaner รุ่น JTS-1030 -ขนาด 10 L งานอุตสหกรรม ราคา 0.00 บ.
 เครี่องล้างความถี่สูง Ultrasonic Cleaner รุ่น JTS-1036 ปริมาตร 36 ลิตร ขนาดใหญ่ ถังแสตนเลส ราคา 0.00 บ.
 เครี่องล้างความถี่สูง Ultrasonic Cleaner รุ่น JTS-1060 ขนาด 300 ลิตร เหมาะกับงานอุตสหกรรม ราคา 0.00 บ.
 เครี่องล้างความถี่สูง Ultrasonic Cleaner รุ่น JTS-1072 ขนาด 360 ลิตร ในงานอุตหกรรมขนาดใหญ่ ราคา 0.00 บ.
 เครื่องล้างความถี่สูง รุ่น VGT-2200~2400 Small Capacity Industrial
 เครื่องล้างความถี่สูง Cleaner รุ่น VGT-1200 Dental Ultrasonic Cleaner GT-Sonic ขนาดเล็ก ราคา 3,200.00 บ.
 เครื่องล้างความถี่สูง Dental Ultrasonic Cleaner 10L Model KMH1-240W9101 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องล้างความถี่สูง GT SONIC-L series Laboratory ultrasonic baths ราคา 15000- 60000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 เครื่องล้างความถี่สูง GT SONIC-P seriesทำความสะอาด เครื่อง เครื่องสั่น เครื่อง ล้าง ความถี่ สูง ราคา 15000- 60000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 เครื่องล้างความถี่สูง Ultrasonic Cleaner GT SONIC- ST Series ในงานอุตสาหกรรม ราคา 50,000 -500,000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 เครื่องล้างความถี่สูง Ultrasonic รุ่น VGT-1018~1042 Large Capacity Industrial
 เครื่องล้างอัลตราโซนิกแบบปรับไฟฟ้ารุ่น DK Series FTS ราคา 15000- 60000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 เครื่องล้างอัลตราโซนิกแบบปรับไฟฟ้ารุ่น DK Series R ราคา 15000- 60000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 เครื่องล้างอัลตราโซนิกแบบปรับไฟฟ้ารุ่น DK-HTD-T ราคา 15000- 60000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
 เครื่องล้างอัลตราโซนิกแบบปรับไฟฟ้ารุ่น SKYMEN Model ST -SERIES ราคา 15000- 60000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
Vacuum/Pressure Pump ปั้มสูญญากาศ ปั้มอัดอากาศ View All
 ปั้มสูญญากาศ Aspirator pump water circulate pump รุ่น VE-11 ราคา 0.00 บ.
 ปั้มสูญญากาศ Aspirator Vacuum pump water circulate pump รุ่น HS-0153 ราคา 0.00 บ.
 ปั้มสูญญากาศ Aspirator Vacuum pump water circulate pump รุ่น HS-3000 ราคา 0.00 บ.
 ปั้มสูญญากาศ Aspirator Vacuum pump water circulate pump รุ่น SHZ-IIIB ราคา 0.00 บ.
 ปั้มสูญญากาศ Vacuum pump Sparmax Model TC-501V ชนิดลูกสูบ ไม่ใช้น้ำมัน ราคา 0.00 บ.
 ปั้มสูญญากาศ Vacuum pump รุ่น JP-Series ราคา 0.00 บ.
 ปั้มสูญญากาศ Vacuum Vane Pump Woosung รุ่น TRP-6 CALL 02 964 8018
 ปั้มอัดอากาศ Air pump Sparmax รุ่น TC-610H ราคา 0.00 บ.
 ปั๊มสูญญากาศ Handy Aspirator รุ่น AS-3 จากไต้หวัน ราคา 0.00 บ.
 หัวดูดสูญญากาศ เพิ่มความเข็มข้น Vacuum Concentrator System Modul 4080C ราคา 0.00 บ.
Viscometer เครื่องวัดความหนืด View All
 Paint-4 Viscometer (XND-1) ราคา 0.00 บ.
 Stand Base for Zahn Cup ขาตั้งสำหรับช่วยงานการวัด Zahn cup ราคา 0.00 บ.
 Viscometer Gardco / DIN 4mm Viscosity Cup แบบจับเวลา Call 02 964 8018
 เครื่องวัดความหนืด Viscometer Model NDJ-4 call 02 964 8018
 เครื่องวัดความหนืด แสดงค่าแบบเข็ม NDJ-1 Rotational Viscometer (finger Call 02 964 8018
 เครื่องวัดความหนืด Digital Viscometer Capillary Viscometer Washer (Heavy Oil) (SYD-265-2) Call 02 964 8018
 เครื่องวัดความหนืด Digital Viscometer Engler Viscometer (Digital Display) (WNE-1C) Call 02 964 8018
 เครื่องวัดความหนืด Digital Viscometer NDJ-1B HT ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดความหนืด Digital Viscometer WNE-1B Engler Viscometer (Double Units
 เครื่องวัดความหนืด Digital Viscometer รุ่น NDJ-5S Call 02 964 8018
 เครื่องวัดความหนืด Digital Viscometer รุ่น NDJ-8S Call 02 964 8018
Video Borescope View All
 Video Borescope กล้องส่องในพื้นที่แคบ ในท่อ ช่องขนาดเล็ก BS-150 CALL 02 964 8018
Water Bath, Oil Bath อ่างน้ำร้อน View All
 Circulator oil WATER BATH , อ่างควบคุมอุณหภูมิ , Model COB-XX : HYSC Korea ราคา 0.00 บ.
 Circulator Oil Bath รุ่น COB Series ทำน้ำมันร้อนแลลหมุนเวียน ราคา 50,000 - 200,000 บาท ขอใบเสนอราคาโทร 02 964 8018
 Cooling and Hot water Bath from BLUPARD Model MP sereis ราคา 0.00 บ.
 Memmert Water bath WNB series แบบแสตนเลส ราคา 0.00 บ.
 Visible WATER BATH , อ่างควบคุมอุณหภูมิ , Hot Bath , อ่างน้ำร้อน VB-XX ราคา 0.00 บ.
 อ่างควบคุมอุณหภูมิ WATER BATH พร้อมระบบน้ำวน Circulator Water Bath รุ่น CWB-series ราคา 0.00 บ.
 อ่างควบคุมอุณหภูมิ อ่างน้ำร้อน รุ่น WD-xx Series : HYSC Korea ราคา 0.00 บ.
 อ่างควบคุมอุณหภูมิ Hot Bath อ่างน้ำร้อน Water Bath รุ่น WB D23 ราคา 0.00 บ.
 อ่างควบคุมอุณหภูมิ ดิจิตอล Hot Bath รุ่น WD-XX B Series ราคาประหยัด ราคา 0.00 บ.
 อ่างน้ำร้อน มี3 อ่างแยกระบบควบคุมอ่างน้ำร้อน อิสระ หม้อต้มร้อน Bluepard Model DK-series ราคา 0.00 บ.
 อ่างน้ำร้อน , Water Bath , Shaking water Bath model SWB-series : HYSC from Korea ราคา 0.00 บ.
 อ่างน้ำร้อน , Water Bath , Water Baths รุ่น SY Series ราคา 0.00 บ.
 อ่างน้ำร้อน , Water Bath , หม้อต้มร้อน DK-98-IIA series ราคา 0.00 บ.
 อ่างน้ำร้อน Water Bath Diligent with Stirrer รุ่น St-900 เครื่องกวนหลายตำแหน่ง ราคา 0.00 บ.
 อ่างน้ำร้อน พร้อม centric ring Water Bath BLUPARD HWS-series ราคาประหยัด ราคา 0.00 บ.
 อ่างน้ำร้อน พร้อมเครื่องกวนสาร ระบบดิจิตอลWater Bath Diligent with Stirrer รุ่น St-500 ราคา 0.00 บ.
 อ่างน้ำร้อน ระบบไฟ้ฟ้า ดิจิตอล , Water Bath , หม้อต้มร้อน Bluepard Model BWS series ราคา 0.00 บ.
 เครื่องทำน้ำร้อน อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ Circulating Water Bath รุ่น CWB-120 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องทำน้ำร้อน อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ Water Bath รุ่น WB-09 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องทำน้ำร้อน อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ Water Bath รุ่น WB-19 ราคา 0.00 บ.
Water Distill Deionizer เครื่องกลั่นน้ำ View All
 เครื่องกลั่นน้ำ Water Purifier รุ่น SCSJ-I, 15L/hr RO+DI for HPLC AA GC ราคา 38,000.00 บ.
 เครื่องกลั่นน้ำ Water Purifier รุ่น SCSJ-IV ราคา 0.00 บ.
 เครื่องกลั่นน้ำ Water Purifier รุ่น SCSJ-V ราคา 0.00 บ.
 เครื่องกลั่นน้ำ waterdistill น้ำสะอาด รุ่น WCS-4L CALL 02 964 8018
 เครื่องกลั่นน้ำ น้ำสะอาด distillator รุ่น WCS-8L แบบกลั่น 8 ลิตร / ชม. CALL 02 964 8018
Weather Station ชุดอุตุนิยมวิทยา View All
 5-in-1 Weather Station with Lightning Detection ราคา 0.00 บ.
 AcuRite Pro Color Weather Station with Wind Speed ราคา 0.00 บ.
 WatchDog 2550 Weather Station ราคา 0.00 บ.
 WatchDog 2900ET Weather Station ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน Wireless Rain Gauge with Temperature Rain Gauge MODEL: WH0203 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดอุตุนิยมวิทยา , เครื่องวัดความเร็วและปริมาตรลม , hygrometer monitor รุ่น WS-1030 ราคา 0.00 บ.
Exhibition งานแสดงสินค้า View All
 งานแสดงสินค้า Food Pack 2013 ไบเทค บางนา
 งานแสดงสินค้า FOOD PACK 2555
 งานแสดงสินค้า Food Pack Asia 2014 ไบเทค บางนา
 งานแสดงสินค้า Food Pack Asia 2015 ไบเทค บางนา
 งานแสดงสินค้า Food Pack Asia 2016 3-6 มีนาคม 2559 @ไบเทค บางนา
 งานแสดงสินค้า Food Pack Asia 2017 3-6 มีนาคม 2559 @ไบเทค บางนา
 งานแสดงสินค้า Food Pack Asia 2018 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 @ไบเทค บางนา
 งานแสดงสินค้า LABTECH 2549
 งานแสดงสินค้า Pharmex Asia 2014 ราคา 0.00 บ.
 งานแสดงสินค้า propak asia 2012
 งานแสดงสินค้า Thailand Engineering Expo 2013 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 งานแสดงสินค้า Thailand Lab 2015 ไบเทค บางนา
 งานแสดงสินค้า Thailand Lab 2016 21-23 กันยายน 2559 @ไบเทค บางนา
 งานแสดงสินค้า Thailand Lab Asia 2017 21-23 กันยายน 2559 @ไบเทค บางนา
 งานแสดงสินค้า Thailand LAb2014
 งานแสดงสินค้า วทร 2549
 งานแสดงสินค้า วทร 2551
 บริจาคอุปกรณ์ให้สถานศึกษา ประจำปี 2558 โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 บริจาคอุปกรณ์ให้สถานศึกษา ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศุนย์นนทบุรี และ โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
//