ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (1220)
 Made in Thailand สินค้าเครื่องมือผลิตในประเทศไทย
 สินค้าโปรโมชั่นประจำเดือน
Air Shower And Pass Box
Auto Pipette ปิเปต
Accessory สินค้าอื่น ๆ
Autoclave หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
Anemometer เครื่องวัด ความเร็วลม ปริมาตรลม
atomic absorption เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก AAS
Amylose ชุดทดสอบ อะไมโลส ในข้าวหอมมะลิ
Brix Salt เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดความเค็ม
Centrifuge เครื่องเหวี่ยงตกตะกอน
Consumer Product สินค้าสิ้นเปลือง, พลาสติก แก้ว
Citric Meter เครื่องวัดความเปรี้ยว กรดผลไม้
Conductivity Meter เครื่องวัดความนำไฟฟ้า
Cart รถเข็น แสตนเลส
Color Meter LIGHT BOX เครื่องวัดสี
colony counter
Data Logger เครื่องเก็บข้อมูล เครื่องบันทึก
Cooling Bath Circulating อ่างน้ำ ทำความเย็น
Dessicator ตู้ดูดความชื้น ตู้ควบคุมความชื้น
Design by order สินค้าสั่งทำพิเศษ
Disolve Oxygen Meter เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ
Dehumidifier เครื่องลดความชื้นอากาศในห้อง
Electronic Balance เครื่องชั่งน้ำหนัก ดิจิตอล
Evaporator เครื่องกลั่น ระเหยแห้ง
Environmental Equipment สิ่งแวดล้อม
Freezer ตู้แช่ ตู้เก็บตัวอย่าง ตู้เย็น
Fermentor ถังหมัก
Fume Hood Laminar Flow ตู้ดูดควัน
Grinding , Milling เครื่องบด
Glass ware Plastic เครื่องแก้ว อุปกรณ์ สิ้นเปลือง
GAS Detector เครื่องวัดก๊าซ
Gloss Meter เครื่องวัดความเงา มันวาว
Gas Chromatograph GC แก๊ส โครมาโตกราฟ
Growth Chamber ตู้เพาะเมล็ดพืช
HPLC เครื่องแยกสารความดันสูง
Hotplate เตาความร้อน
Heating Mantle, Block เตาความร้อนแบบหลุม
Incubator ตู้บ่มเชื้อ
Jar Test
LUX METER LIGHT METER เครื่องวัดแสง
Leak Tester,Packing Seal Test ทดสอบรอยรั่ว
Muffle Furnace เตาเผาความร้อนสูง
Moisture Meter เครื่องวัดความชื้น
Microscope CCD กล้องจุลทรรศน์
Oven ตู้อบ ตู้อบความร้อน ตู้อบไฟฟ้า ตู้อบแห้ง
Physic experiment ชุดทดลองทางฟิสิกส์
Particle Counter
Polarimeter โพลาริมิเตอร์
Pharmazutical เครื่องทดสอบสำหรับโรงงานผลิตยา
pH Meter เครื่องวัดกรด ด่าง
Spectrophotometer สเปกโตรมิเตอร์ สเปกโตสโกปี
Salt TDS Metrเครื่องวัดความเค็ม
Sensors หัวตรวจวัด อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์
Service บริการ ซ่อม ดัดแปลง ให้คำแนะนำ เครื่องมือ
Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง ความดังเสียง
Secondhand สินค้ามือสอง มีตำหนิ สินค้าสาธิต
Stirrer เครื่องกวนสาร คน ปั่น เขย่าสาร ผสมสาร
Soil Testing เครื่องทดสอบสภาพดิน
Testing Instruments NDT เครื่องทดสอบแบบไม่ทำลาย
Temp- Humid Chamber ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม
Thermometer Temperature Meter เครื่องวัดอุณหภูมิ
Tachometer เครื่องวัดความเร็วรอบ
Thickness Coating Meterเครื่องวัดความหนา ผิวเคลือบ
Turbidity เครื่องวัดความขุ่น
Thermo -Hygro Meter Display อุณหภูมิ-ความขื้น
Testing Material Instrument เครื่องทดสอบวัสดุ
Testing Machine Instruments เครื่องทดสอบวัสดุ Test
Ultrasonic Bath Cleaner เครี่องล้างความถี่สูง
Vacuum/Pressure Pump ปั้มสูญญากาศ ปั้มอัดอากาศ
Viscometer เครื่องวัดความหนืด
Video Borescope
Water Bath, Oil Bath อ่างน้ำร้อน
Water Distill Deionizer เครื่องกลั่นน้ำ
Weather Station ชุดอุตุนิยมวิทยา
Exhibition งานแสดงสินค้า


สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> Amylose ชุดทดสอบ อะไมโลส ในข้าวหอมมะลิ

Amylose ชุดทดสอบ อะไมโลส ในข้าวหอมมะลิ

ชุดทดสอบ อะไมโลส ในข้าวหอมมะลิ สำหรับการวิเคราะห์ในการปาปริมาณ อะไมโลส ในข้าว ด้วยวิธีทางเคมี

วิเคราะห์และทดสอบหาปริมาณอะไมโลสของข้าว, ทดสอบหาอายุการเก็บของข้าว, ทดสอบหาปริมาณข้าวอื่นปนในข้าวหอมมะลิไทยในสารละลายด่าง (Alkali test), ทดสอบหาปริมาณข้าวอื่นปนในข้าวหอมมะลิไทยโดยวิธีการต้มข้าว (Cooking test) ในห้องปฏิบัติการเคมี และเป็นคณะทำงานทีม GMP&HACCP มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์อันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นในขั้นตอนกระบวนการผลิต ทวนสอบเครื่องมือวัดและทดสอบ ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปตรวจวิเคราะห์และส่งเครื่องมือวัดและทดสอบไปสอบเทียบจากหน่วยงานภายนอก

อะไมโลส ,ข้าวหอมมะลิ ,ข้าวหอมมะลิแดง,ข้าวหอมมะลิไทย,ข้าวหอมมะลิ 105,ข้าวหอมมะลิสุรินทร์,ข้าวหอมมะลิส่งออก,ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้,อะมิโลส,อะมิโลสในข้าว,ชุดทดสอบ, อะไมโรส, ในข้าวหอมมะลิ, อะมิโลส,วิเคราะห์และทดสอบอะไมโลสของข้าว, ทดสอบหาอายุการเก็บของข้าว, ทดสอบหาปริมาณข้าวอื่นปนในข้าวหอมมะลิไทยในสารละลายด่าง, Alkali test, ทดสอบหาปริมาณข้าวอื่นปนในข้าวหอมมะลิไทย,Cooking test ในห้องปฏิบัติการเคมี และเป็นคณะทำงานทีม GMP&HACCP มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์อันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นในขั้นตอนกระบวนการผลิต, ทวนสอบเครื่องมือวัดและทดสอ,บ ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปตรวจวิเคราะห์และส่งเครื่องมือวัดและทดสอบไปสอบเทียบจากหน่วยงานภายนอก,


ชุดทดสอบ อะไมโลส ในข้าวหอมมะลิ Small Set

รหัสสินค้า: 001070
ราคา 100,000-500,000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
ทดสอบหาปริมาณข้าวอื่นปนในข้าวหอมมะลิไทยในสารละลายด่าง (Alkali test), ทดสอบหาปริมาณข้าวอื่นปน ชุดทดสอบ อะไมโลส ในข้าวหอมมะลิ Max Setวิเคราะห์และทดสอบหาปริมาณอะไมโลสของข้าว, ทดสอบหาอายุการเก็บของข้าว,
  Tell a Friend
ชุดทดสอบ อะไมโลส ในข้าวหอมมะลิ Medium Set

รหัสสินค้า: 001071
ราคา 100,000-500,000 บาท ขอใบเสนอราคา โทร 02 964 8018
ชุดทดสอบ อะไมโลส ในข้าวหอมมะลิ Medium Set ชุดวิจัยอะมิโลส อายุการเก็บของข้าว ทดสอบหาปริมาณข้าวอื่นปน ข้าวหอมมะลิไทย ทดสอบหาปริมาณข้าวอื่นปนในข้าวหอมมะลิไทย
  Tell a Friend
ชุดทดสอบ อะไมโลส ในข้าวหอมมะลิ Amylose in Juasmine rice Max Set

รหัสสินค้า: 001072
ราคา 100,000-500,000 บาท ขอใบเสอนราคา โทร 02 964 8018
ชุดทดสอบ อะไมโลส ในข้าวหอมมะลิ Amylose in Juasmine rice Max Set อะไมโลส อะมิโลส อะมิโลสในข้าว ชุดทดสอบหาอะไมโรส ในข้าวหอมมะลิ
  Tell a Friend


Total: 3:               
 
    
//