ภาษาไทย | English   
       
ค้นหา:
 
   เข้าสู่ระบบ!!  Mobile        รถเข็น   

   
เปิดเวบเมื่อ
30/10/2547
ปรับปรุงเวบเมื่อ
24/05/2562
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด
900
0125545007503   

ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (900)
 Made in Thailand สินค้าเครื่องมือผลิตในประเทศไทย
 สินค้าโปรโมชั่นประจำเดือน
Air Shower And Pass Box
Auto Pipette ปิเปต
Accessory สินค้าอื่น ๆ
 Autoclave หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
Anemometer เครื่องวัด ความเร็วลม ปริมาตรลม
atomic absorption เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก AAS
Amylose ชุดทดสอบ อะไมโลส ในข้าวหอมมะลิ
Brix Salt เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดความเค็ม
Centrifuge เครื่องเหวี่ยงตกตะกอน
Consumer Product สินค้าสิ้นเปลือง, พลาสติก แก้ว
Citric Meter เครื่องวัดความเปรี้ยว กรดผลไม้
Conductivity Meter เครื่องวัดความนำไฟฟ้า
Cart รถเข็น แสตนเลส
Color Meter LIGHT BOX เครื่องวัดสี
colony counter
Data Logger เครื่องเก็บข้อมูล เครื่องบันทึก
Cooling Bath Circulating อ่างน้ำ ทำความเย็น
Desiccator ตู้ดูดความชื้น ตู้ควบคุมความชื้น
Design by order สินค้าสั่งทำพิเศษ
Disolve Oxygen Meter เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ
Dehumidifier เครื่องลดความชื้นอากาศในห้อง
Electronic Balance เครื่องชั่งน้ำหนัก ดิจิตอล
Evaporator เครื่องกลั่น ระเหยแห้ง
Environmental Equipment สิ่งแวดล้อม
Freezer ตู้แช่ ตู้เก็บตัวอย่าง ตู้เย็น
Fermentor ถังหมัก
Fume Hood Laminar Flow ตู้ดูดควัน
Grinding , Milling เครื่องบด
Glass ware Plastic เครื่องแก้ว อุปกรณ์ สิ้นเปลือง
GAS Detector เครื่องวัดก๊าซ
Gloss Meter เครื่องวัดความเงา มันวาว
Gas Chromatograph GC แก๊ส โครมาโตกราฟ
Growth Chamber ตู้เพาะเมล็ดพืช
HPLC เครื่องแยกสารความดันสูง
Hotplate เตาความร้อน
Heating Mantle, Block เตาความร้อนแบบหลุม
Incubator ตู้บ่มเชื้อ
Jar Test
LUX METER LIGHT METER เครื่องวัดแสง
Leak Tester,Packing Seal Test ทดสอบรอยรั่ว
Muffle Furnace เตาเผาความร้อนสูง
Moisture Meter เครื่องวัดความชื้น
Microscope CCD กล้องจุลทรรศน์
Oven ตู้อบ ตู้อบความร้อน ตู้อบไฟฟ้า ตู้อบแห้ง
Physic experiment ชุดทดลองทางฟิสิกส์
Particle Counter
Polarimeter โพลาริมิเตอร์
Pharmazutical เครื่องทดสอบสำหรับโรงงานผลิตยา
pH Meter เครื่องวัดกรด ด่าง
Spectrophotometer สเปกโตรมิเตอร์ สเปกโตสโกปี
Salt TDS Metrเครื่องวัดความเค็ม
Sensors หัวตรวจวัด อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์
Service บริการ ซ่อม ดัดแปลง ให้คำแนะนำ เครื่องมือ
Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง ความดังเสียง
Secondhand สินค้ามือสอง มีตำหนิ สินค้าสาธิต
Stirrer เครื่องกวนสาร
Soil Testing เครื่องทดสอบสภาพดิน
Testing Instruments NDT เครื่องทดสอบแบบไม่ทำลาย
Temp- Humid Chamber ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม
Thermometer Temperature Meter เครื่องวัดอุณหภูมิ
Tachometer เครื่องวัดความเร็วรอบ
Thickness Coating Meterเครื่องวัดความหนา ผิวเคลือบ
Turbidity เครื่องวัดความขุ่น
Thermo -Hygro Meter Display อุณหภูมิ-ความขื้น
Testing Material Instrument เครื่องทดสอบวัสดุ
Testing Machine Instruments เครื่องทดสอบวัสดุ Test
Ultrasonic Bath Cleaner เครี่องล้างความถี่สูง
Vacuum/Pressure Pump ปั้มสูญญากาศ ปั้มอัดอากาศ
Viscometer เครื่องวัดความหนืด
Video Borescope
Water Bath, Oil Bath อ่างน้ำร้อน
Water Distill Deionizer เครื่องกลั่นน้ำ
Weather Station ชุดอุตุนิยมวิทยา
Exhibition งานแสดงสินค้า

กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ     


   

บทความ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง (อ่าน 15/ตอบ 0)

เลขที่หนังสือ

: กค 0706/7380 

วันที่

: 31 สิงหาคม 2549 

เรื่อง

:        ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง        

ข้อกฎหมาย

:       มาตรา 3 เตรส มาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ

ข้อหารือ

:       ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการขายวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ วัสดุสำหรับงานกันซึม วัสดุสำหรับงานพื้น วัสดุฉนวนกันความร้อน และวัสดุหลังคา ห้างฯ มิได้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างแต่ได้ให้บริการสำหรับลูกค้าผู้ซื้อสินค้าโดยการรับจ้างติดตั้งด้วยการทา พ่น ปู และขัดวัสดุก่อสร้างที่ห้างฯ ได้ขาย ห้างฯ จึงขอทราบว่า       1. กรณีห้างฯ ออกใบกำกับภาษีเป็นค่าสินค้าแต่เพียงอย่างเดียว จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่        2. กรณีห้างฯ ออกใบกำกับภาษีโดยรวมค่าสินค้าพร้อมค่าบริการเป็นราคาเดียว และอยู่ในใบกำกับภาษีฉบับเดียว จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่       3. กรณีห้างฯ ออกใบกำกับภาษีโดยแยกค่าสินค้าและค่าบริการเป็นคนละฉบับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย จากใบกำกับภาษีที่เป็นค่าบริการ ใช่หรือไม่        4. กรณีห้างฯ ออกใบกำกับภาษีโดยแยกเป็นค่าสินค้าและค่าบริการ แต่อยู่ในฉบับเดียวกัน จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม

แนววินิจฉัย

:       1. กรณีตาม 1. ห้างฯ ได้ขายสินค้าเพียงอย่างเดียว และกรณีตาม 2. การขายสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง โดยคิดค่าสินค้าพร้อมค่าบริการรวมเป็นยอดเดียวกัน ถือเป็นการขายสินค้า ผู้จ่ายเงินได้ไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528        2. กรณีตาม 3. การขายสินค้าพร้อมบริการ โดยคิดค่าสินค้าและค่าบริการเป็นคนละฉบับ และกรณีตาม 4. การคิดค่าสินค้าและค่าบริการแต่อยู่ในฉบับเดียวกัน เฉพาะค่าบริการที่แยกออกจากราคาสินค้า เข้าลักษณะเป็นเงินได้จากการรับจ้างทำของ ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3.0 ของค่าบริการ ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528

เลขตู้

:69/34463

เสนอความคิดเห็น
รายละเอียด : *
Fun & Emotion Icon Click here for more.
ชื่อ : *
อีเมล์ :
* กรุณากรอกตัวเลขและตัวอักษรให้ถูกต้อง
 
   
หน้าแรก
สินค้า
เกี่ยวกับเรา
บทความ
ติดต่อเรา

     

//